PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi

Aristotel

O duši

Za razliko od pojma duše v novoveški filozofiji, ki je orientiran ob zavesti, je antični pojem veliko širši ter pomeni življenje sploh v vseh njegovih manifestacijah. Duša v grški filozofiji nastopa kot počelo življenja, kot počelo žive narave. Aristotelovo delo De anima so poznavalci označili kot »prvo znanstveno psihologijo Evrope.«

Cena: 17,66 €   naroči

Aristotel

Fizika

Prevedel Valentin Kalan

Aristotelovo Fizika je eno temeljnih del grške in evropske filozofije, ker uvaja znanost o naravi ali fiziko. Grški naslov Fusikh; ajkrovasi~ dobesedno pomeni “Predavanja o naravi” ali “Poslušanje narave”. Danes Aristotelova Fizika ohranja prvorazredno mesto predvsem kot filozofsko delo, ki daje orientacijo sodobnemu razmišljanju o naravoslovnih znanostih in o tehnologiji kakor tudi razmišljanju o svetu in naravi.
Aristotelova Fizika je filozofsko delo, ki dosega dvoje: pomaga meriti status sodobne znanosti in prispeva k oblikovanju našega odnosa do narave.

Cena: 14,94 €   naroči

Aristotel

Nikomahova etika

Smoter etike po Aristotelu pomeni opredeliti in uveljaviti najvišje dobro, h kateremu teži tako vsak človek kot posameznik kakor tudi družba kot skupnost teh posameznikov; to najvišje dobro pa je srečnost. Srečnost ne obstoji v uživaškem življenju, kot sodi velika večina, marveč v življenju, ki je usklajeno z vrlino ali krepostjo.

Cena: 17,66 €   naroči

Anton Sovre

Predsokratiki

Knjiga prvih mislecev evropskega zahoda pred Sokratom, ki so utirali steze antični in z njo tudi moderni znanosti.

Cena: 14,04 €   naroči

Martin Heidegger

Predavanja in sestavki

V njej so razprave o filozofiji v ožjem pomenu, o ontologiji, etiki, estetiki in tehniki.

Cena: 14,94 €   naroči

Tine Hribar

Dar biti

Knjiga Dar biti, akad.prof.dr. Tineta Hribarja vsebuje avtorjevo stališče o razpravi, ki se je začela konec 20. stoletja in se nanaša na tematiko darovanja oz. žrtvovanja.

Cena: 20,83 €   naroči

Kazimierz Twardowski

K nauku in predmetu predstav

Knjiga je izšla v znameniti Matičini Filozofski knjižnici, ki obsega že širok pregled klasične in novejše evropske filozofije. Kazimierz Twardowski morda ni tako znan avtor kakor njegov vzornik F. Brentano, čigar delo je tudi pred kratkim izšlo pri Matici, je pa zagotovo eden najpomembnejši predstavnikov srednjeevropske filozofije na koncu 19. stoletja. S svojim filozofiranjem je, recimo, spodbudil razvoj Husserlove fenomenologije. Bil je začetnik poljske, logično-pozitivistične filozofske smeri, po vsebinski plati pa se je ustvarjalno veliko ukvarjal s psihologijo. Kazimierz Twardowski deli usodo mnogih velikih mislecev, katerih dela so ostala malo znana samo zato, ker niso živeli v prestolnicah zahodnega sveta in ker so pisali v jeziku, ki ga je poznalo le malo poznavalcev filozofije. Vendar ga je vredno brati in spoznati.

Cena: 28,07 €   naroči

Dnevnik cesarja Marka Avrelija

Ponatis

Dnevnik cesarja Marka Avrelija je delo, ki zajema vse bogastvo grške nravstvene filozofije od Heraklita do Demokrita pa do zadnjih izrastkov velikih in malih sokratskih šol, predvsem pa nadaljuje tradicijo velike stoiške filozofije Zenona, Kleantesa in Hrisiposa. V Rimu in posebej v miselnem svetu Marka Avrelija se je grška stoa v svojevrstni sintezi sčasoma prepojila s starorimskim idealom možatosti in kreposti (virtus) in kot taka postala nekakšna rimska centralna »ideologija«. Avrelijeva osebna nota je bila v njej tako močna, da je njegovo delo hkrati postalo neločljiv del evropske moralne filozofije.

Cena: 13,27 €   naroči

Avguštin

Proti akademikom

Filozofska knjižnica
Prevod Primož Simoniti, spremna beseda Miran Špelič.

Delo je eden od treh mladostnih Avguštinovih filozofskih dialogov. Triintridesetletni Avguštin (354-430) ga je umestil v leto 386, ko se je v Kasiciaku blizu današnjega Milana v družbi prijateljev, ki nastopajo v dialogu, pripravljal na krst. Ne gre za nekakšno literarno šolsko vajo, temveč iz dela govori Avguštinov globoko življenjski interes ob usodni prelomnici v njegovem življenju. Namen živahno, v slogu ciceronskega filozofskega dialoga pisane razprave Proti akademikom (Contra Academicos) je boj zoper skepticizem tako imenovane Nove akademije; filozofi kot npr. ustanovitelj šole Arkezilaj (315-241) so svoj skepticizem utemeljevali s skrajno zaostreno formulacijo, da je treba dvomiti celo o stavku, da ne moremo vedeti sploh ničesar. Nauk Nove akademije je kasneje resda doživljal različne modifikacije, vendar je bila njegov temeljna sestavina prej ko slej skepticizem. Avguštinova poglavitna teza pa pravi: spoznanje resnice je mogoče, človekova sreča ni v iskanju in raziskovanju resnice, to je seveda nujen predpogoj, temveč v spoznanju resnice. Avguštinovo delo se torej loteva morda sploh najbolj temeljnega problema filozofske refleksije in ima kaj povedati tudi našemu času. Poleg tega ga odlikuje vrhunska literarna kvaliteta.

Cena: 14,94 €   naroči


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija