PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi
  natisni

Uredništvo glasnika

urednik:
Drago Jančar
uredniški odbor
Rajko Pavlovec,
Jože Snoj

Cena posamezne številke je 1,00 Eur; za člane SM je Glasnik brezplačen.

 

Glasnik Slovenske matice

VSEBINA GLASNIKA 2003-2004, L. XXVII-XXVIII


UVODNIK
Drago Jančar, OB VSTOPU V EVROPSKO UNIJO

140 LET SLOVENSKE MATICE
ODLIKOVANJE SLOVENSKI MATICI
Joža Mahnič, ZAHVALA ZA ODLIKOVANJE NA BRDU
Joža Mahnič, ČASOVNI PRESEKI V MATIČINEM RAZVOJU
Iztok Simoniti, RODOLJUBJE DANES – 140 LET SLOVENSKE MATICE

LJUBLJANA, ZAČETNA IN KONČNA POSTAJA
Andreja Rihter, OSREDIŠČENOST IN RAZPOREJENOST KULTURE – UVODNA BESEDA
Stane Granda, REGIONALIZACIJA SLOVENSKEGA OZEMLJA V PRETEKLOSTI
Vesna Čopič, OD STEREOTIPOV H KULTURNOPOLITIČNI STRATEGIJI
France Bučar, O POTREBNI USKLAJENOSTI POLITIČNEGA PODSISTEMA S KULTURNIM
Lucija Čok, UNIVERZA NA PRIMORSKEM ZA URAVNOTEŽENOST SREDIŠČ ZNANJA?
Filip Robar Dorin, TRETJA MOŽNOST – EKCENTRIČNI POLICENTRIZEM
Andrej Brvar, NACIONALNA IDENTITETA IN KULTURNI POLICENTRIZEM
Sergij Pelhan, DECENTRALIZACIJA IN KULTURA

RAZPRAVA O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
Reginald Vospernik, UVODNE BESEDE K RAZPRAVI O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
Matjaž Kmecl in Joža Mahnič, SLOVENSKA LITERATURA NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM – IZJAVA
Peter Kolšek, ENA ŽALOSTNA

KNJIŽEVNOST SLOVENCEV PO SVETU
Drago Jančar, NEKAJ UVODNIH MISLI
Helga Glušič, ODNOS MATIČNE DOMOVINE DO IZSELJENSKE/ZDOMSKE KNJIŽEVNOSTI
Pavel Fajdiga, MED DVEMA SVETOVOMA
Bert Pribac, KNJIŽEVNOST AVSTRALSKIH SLOVENCEV
Janja Žitnik, INTEGRACIJA IZSELJENSKE KNJIŽEVNOSTI V MATIČNO KULTURO

SODELOVANJE MED SLOVENCI IN HRVATI
Milček Komelj, SREČANJE V KOSTANJEVICI NA KRKI IN OBISK PRI BALETNEM PLESALCU IN KOREOGRAFU PINU MLAKARJU
Joža Mahnič, ŽUPANČIČ IN HRVATI

OKROGLA MIZA O LJUBLJANSKEM BARJU
Rajko Pavlovec in Jernej Pavšič, KAJ JE OSTALO ZA VAROVANJE NARAVE NA BARJU?
Jernej Pavšič, GEOLOŠKE POSEBNOSTI LJUBLJANSKEGA BARJA
Andrej Gogala, ŽIVALSTVO LJUBLJANSKEGA BARJA
Andrej Seliškar, RASTLINSTVO LJUBLJANSKEGA BARJA – VČERAJ, DANES, JUTRI
Davorin Tome, PTICE NA LJUBLJANSKEM BARJU
Barbara Zupanc, DO ZAŠČITE LJUBLJANSKEGA BARJA S POMOČJO EVROPSKE UNIJE?

RAZPRAVA O PALEOLITIKU
Vida Pohar in Rajko Pavlovec, KAJ ŠE LAHKO RAZISKUJEMO PRI PALEOLITIKU IN LEDENODOBNIH ŽIVALIH V SLOVENIJI?
Vida Pohar, RAZŠIRJENOST LEDENODOBNIH ŽIVALI IN PREGLED STARE KAMENE DOBE V SLOVENIJI
Gernot Rabeder, BRLOGI JAMSKEGA MEDVEDA V SLOVENIJI
Ruggero Calligaris, PALEOLOTIK NA TRŽAŠKEM KRASU
Irena Debeljak, DOLOČANJE STAROSTI IN SPOLA PRI JAMSKEM MEDVEDU
Simona Petru, PREISKAVE SLEDI UPORABE NA KAMENIH ORODJIH
Polona Kralj, SEDIMENTOLOŠKE ZNAČILNOSTI JAMSKIH USEDLIN NA NEKATERIH PALEOLITSKIH POSTAJAH SLOVENIJE

DOKUMENT
Albert Rejec, RAZMERE V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 1966

OBLETNICE
Drago jančar, ODISEJ IZ TRSTA, OB 90-LETNICI BORISA PAHORJA
NEKAJ PAHORJEVIH PISEM
Mirko Ramovš, JUBILEJ DR. ZMAGE KUMER
France Pibernik, JOŽE SNOJ – SEDEMDESETLETNIK
Boris Paternu, HELGA GLUŠIČ – OB NJENI SEDEMDESETLETNICI
Helga Glušič, MARKO KRAVOS – OB PESNIKOVI ŠESTDESETLETNICI

V SPOMIN
JANEZ POGAČNIK – NAGOVOR NA ŽALNI SEJI
Zmago Šmitek, SIMPOZIJ O AVGUŠTINU HALLERSTEINU (26. novembra 2003)
Janez Rotar, KORESPONDENCA MED JANKOM LAVRINOM IN ANTONOM SLODNJAKOM

Katja Kleindienst, DRUŠTVENE NOVICE

REDNI OBČNI ZBOR SLOVENSKE MATICE (4. marca 2004)
Joža mahnič, PREDSEDNIKOVO POROČILO
Ignacij Voje, POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETI 2002 IN 2003
Janez Stergar, GOSPODARSKO POSLOVANJE SLOVENSKE MATICE V LETIH 2002 IN 2003
Katja Kleindienst, ZAPISNIK SEJE REDNEGA OBČNEGA ZBORA

ČLANSTVO


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija