PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi

Tine Hribar

Evroslovenstvo

Delo uglednega slovenskega filozofa, ki govori, kot sam pravi, »o slovenstvu tretjega tisočletja, slovenstvu s polno nacionalno, obenem pa evropsko samozavestjo.«

Cena: 31,69 €   naroči

Vinko Globokar

Laboratorium

Delo, v katerem letošnji Prešernov nagrajenec in naš v svetu najbolj uveljavljeni skladatelj izčrpno razlaga svoje drzne poglede na moderno glasbo.

Cena: 26,72 €   naroči

Marjan Dolgan

Slovenska književnost tako ali drugače

Literarni zgodovinar srednje generacije je zbral vrsto svojih razprav in esejev. V knjigi z lastno mu kritično ostrino obravnava predvsem osebnosti, dela in probleme žgoče sodobnosti.

Cena: 22,19 €   naroči

Janko Kos

Prešeren in krščanstvo

Kos je strokovnjak za primerjalno književnost, a tudi imeniten poznavalec Prešerna. Zadnja leta se posebno ukvarja s pesnikovim razmerjem do krščanstva. V knjigi razpravlja o Prešernovem svobodomiselstu, njegovem poznavanju Biblije, o njegovem svetu vrednot in o razumevanju krščanstva v Krstu pri Savici. Študija je opremljena z opombami in jo priporočamo vsem, ki imajo radi Prešerna in bi želeli objektivno spoznati njegov duhovni življenjski nazor.

Cena: 12,23 €   naroči

Anton Kosovel

Zločin brez kazni

Zgodba se dogaja v času narodnoosvobodilnega boja na Primorskem, se nadaljuje po sodiščih v času totalitarnega režima in se razreši v letih parlamentarne države.

Cena: 19,92 €   naroči

Matevž Kos

Poskusi z Nietzschejem

Delo odstira najbolj značilne teze Nietzscejeve filozofije, njene odmeve v nemški in avstrijski književnosti, razpravlja o njegovem vplivu in na književnost med vojnama.

Cena: 24,9 €   naroči

France Bernik

Spektrum ustvarjalnostiI

Prejšnji predsednik naše Akademije znanosti in umetnosti, ter odlični slovstveni zgodovinar je zbral razprave, predavanja in govore zadnjega časa. Kakor pove že naslov knjige, se njen avtor ukvarja z načelnimi vprašanji ustvarjalnosti ne le v leposlovju, temveč tudi v upodabljajoči in glasbeni umetnosti.

Cena: 28,98 €   naroči

Jože Pogačnik

Prevrednotenja

Slovenska matica v svoji zbirki Razprave in eseji že dolga leta objavlja najbolj reprezentativne in vsebinsko poglobljene študije z različnih področij humanistike. Najpogostejše so prav razprave o jeziku in književnosti, kakršne so objavljene v najnovejši knjigi enega naših vodilnih literarnih zgodovinarjev in teoretikov. Že njen naslov – Prevrednotenja - pove, da se je akademik Jože Pogačnik odločil v svojih razpravah na novo premisliti nekatere postulate iz slovenske književne in narodne zgodovine, ki so veljali za nepremakljive. Tako se v tej knjigi giblje v širokem vsebinskem in časovnem loku, ki obsega tako splošne teoretske premisleke kakor konkretna pisanja o poetikah posameznih avtorjev, tako zgodovinske kakor sodobne književne in kulturne teme. Nekaj naslovov iz te knjige, ki bo zanesljivo zanimala ljudi, ki se poglobljeno ukvarjajo s slovensko literaturo in kulturo: Prispevek k pojmu narodne identitete, Miklošič in ilirizem, Barok v retorski prozi Janeza Svetokriškega, Gregorčičeva pesem Človeka nikar!, Tema smrti v pesništvu Franceta Balantiča, Človek na obeh straneh stene (o romanu Zorka Simčiča).

Cena: 17,2 €   naroči

Igor Kranjc

France Kralj

Knjiga Igorja Kranjca obravnava ustvarjanje in življenjsko pot velikega slovenskega slikarja in kiparja Franceta Kralja. To je prva tovrstna monografija o umetniku, čigar življenje in delo sta bila prepredena s številni vprašanji in nejasnostmi. Mladi umetnostni zgodovinar Igor Kranjc je posvetil več let raziskovalnega dela preučevanju vseh vidikov umetnosti Franceta Kralja, a tudi nenaklonjenim mu zgodovinskim okoliščinam, v katerih je deloval. Tako nismo dobili samo knjige o ustvarjalnem pomenu enega naših največjih likovnikov, ampak tudi zanimiv vpogled v kulturne razmere med obema vojnama in deloma po drugi svetovni vojni pri nas. France Kralj je s svojimi deli v javnosti povzročal več zanimanja in tudi nasprotij kot katerikoli slikar takratnega in poznejšega časa.

Cena: 28,53 €   naroči

Izidor Cankar

Razvoj stila 1

»Razvoj stila« obsega v nazornem slogu in z številnimi podobami umetnostnozgodovinska obdobja v zahodni Evropi od starokrščanskega prek faz srednjega veka do renesanse. Avtor vseh treh knjig Izidor Cankar je bil tudi leposlovec, romanopisec in esejist, zato je njegov slog še tudi danes privlačen. »Razvoj stila« pomeni temelj slovenske umetnostnozgodovinske stroke.

Cena: 16,5 €   naroči

Izidor Cankar

Razvoj stila 2

»Razvoj stila« obsega v nazornem slogu in z številnimi podobami umetnostnozgodovinska obdobja v zahodni Evropi od starokrščanskega prek faz srednjega veka do renesanse. Avtor vseh treh knjig Izidor Cankar je bil tudi leposlovec, romanopisec in esejist, zato je njegov slog še tudi danes privlačen. »Razvoj stila« pomeni temelj slovenske umetnostnozgodovinske stroke.

Cena: 16,5 €   naroči

Izidor Cankar

Razvoj stila 3

»Razvoj stila« obsega v nazornem slogu in z številnimi podobami umetnostnozgodovinska obdobja v zahodni Evropi od starokrščanskega prek faz srednjega veka do renesanse. Avtor vseh treh knjig Izidor Cankar je bil tudi leposlovec, romanopisec in esejist, zato je njegov slog še tudi danes privlačen. »Razvoj stila« pomeni temelj slovenske umetnostnozgodovinske stroke.

Cena: 20,78 €   naroči

Andre Glucksmann

Dostojevski na Manhattnu

Knjiga, ki trezno svari pred vsakršno odrešenjsko evforijo nad blagodatmi globalistične civilizacije, ki da se je pragmatično osvobodila vsakršnih ideoloških pasti…, knjiga ki kliče iz pozabe najžlahtnejšo dediščino evropske duhovnosti, ki jo hrani literatura.

Cena: 19,92 €   naroči

Joža Mahnič

Od Zoisa prek moderne do Kocbeka

Razprave in eseji

Gre za pomembno literarno-teoretično delo, ki prinaša časovne izseke od razsvetljenstva do naših dni s središčem in poudarkom na slovenski moderni. V natančnih vsebinsko razgibanih razpravah avtor obravnava razmerje in poglede znanstvenikov do Cankarja, Ketteja, Župančiča in drugih do njihovega tematskega, idejnega in estetskega svet in jih primerja s svojimi lastnimi pogledi. Posebno pozornost posveča še Zoisovemu slovstvenemu krogu in programu ter raznim zvrtsnim področjem, idejam in slogu Kocbekovega in Udovičevega ustvarjanja.

Cena: 24,9 €   naroči


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija