MATIČIN POLETNI NOVIČNIK

Delovanje Slovenske matice je v času pandemije delno zastalo, a se nikakor ni ustavilo. Pandemija in njene posledice na zapiranje ustanov so vplivale zlasti na prireditvene dejavnosti. Po spodbudnem začetku leta je bil zadnji dogodek Slovenske matice v živo izpeljan 10. marca 2020, nato pa so se zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa covid-19 zaprla tudi vrata naše ustanove. Trudimo se, da bi večino načrtovanih dogodkov tekom letošnjega leta vendarle izvedli, nekatere izmed njih pa načrtujemo že v juniju.
Širši družbi, ki podpira naše delovanje, smo se poskušali vsaj delno oddolžiti tako, da smo se tudi sami vključili v dobrodelne akcije, ki jih v Sloveniji v tem času ni manjkalo. Da bi ljudem z branjem kvalitetnih knjig krajšali in olajšali dneve prisilne izolacije, se je Slovenska matica pridružila verigi solidarnosti in pripravila seznam knjig, ki jih je brezplačno ponudila zainteresiranim. Ponudbo so izkoristile ljubljanska Karitas in številne občine, ki so prevzele več kot 2000 brezplačnih izvodov knjig Slovenske matice.
Ob omejevanju prireditev v živo se je tudi pri Slovenski matici ponudba in prodaja knjig preselila v virtualni svet. Sodelovali smo na spletnih knjižnih sejmih Sejem s kavča in Liber.ac ter tako kot drugi založniki ugotavljali, da je v času osamitve knjiga kot temeljna kulturna dobrina vnovič pridobila na popularnosti. Le želimo si lahko, da vrnitev v normalnost tega kazalca ne bi obrnila v nasprotno smer.
Česar kriza ni mogla zavreti, je bilo pripravljanje izdaj novih knjižnih del. Tega ni mogla zaustaviti niti (nenačrtovana) zamenjava na mestu tajnice-urednice Slovenske matice. Prejšnja urednica Ignacija Fridl Jarc je prevzela mesto državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo, njeno delo pa nadaljuje nova urednica Miljana Cunta, ki je že prevzela obveznosti glavne organizatorice dela na Slovenski matici in se trenutno ubada z vprašanjem, kako čim bolj kvalitetno zapolniti vrzeli, ki jih je povzročila zdravstvena kriza, tako pri izdaji knjig kot pri izpeljavi prireditev.
izr. prof. dr. Aleš Gabrič
predsednik Slovenske matice

Matičine knjižne novosti

V juniju vas prijazno vabimo k prebiranju knjižnih novosti Slovenske matice.

Iz zbirke Mestne knjige
Trboveljska knjiga, petnajsta zapovrstjo v zbirki Mestne knjige, ni kronološki prikaz razvoja sedanje občine Trbovlje od njenih tržnih začetkov do današnjih mestnih razsežnosti. Tudi ni zgodovinski dokument, ki bi, kot v svoji Poetiki o zgodovinopisju zapiše filozof Aristotel, povzemal vse to, kar se je v rudarskem revirju v preteklosti dejansko zgodilo. Je namreč veliko več. Urednik Uroš Zupan, pesnik in Trboveljčan na začasnem delu v Ljubljani, je z imenitnim izborom del pripravil prvovrsten literarni kolaž o mestu, ki ga je zaznamovalo kopanje premoga, a tudi rdeča revolucionarna misel. V tem je Trboveljska knjiga predvsem literarno preiskovanje sedanje generacije umetnikov o duhovni identiteti mesta nekoč, danes in jutri.

Iz zbirke Filozofska knjižnica
O stvari mišljenja je eden ključnih spisov Martina Heideggra iz obdobja po njegovem obratu znotraj mišljenja biti, namreč obrata od mišljenja biti kot bivajočosti bivajočega k mišljenju biti kot dogodja. Gre za obrat, ki ga je Heidegger napovedal že v svojem glavnem delu Bit in Čas. O stvari mišljenja, skupaj s poglavjem Čas in bit, velja za enega ključnih filozofskih del 20. stoletja. Oba sta vplivala in še vplivata ne samo na razvoj filozofije, ampak tudi na razvoj drugih humanističnih ved, na umetniško ustvarjanje ter celo na raziskovanja s področja fizike. Knjigo je prevedel akad. prof. dr. Tine Hribar.

Iz zbirke Razprave in eseji
Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature je tretja knjiga ddr. Irene Avsenik Nabergoj o judovskem ljudstvu na temo njihove »zgodovine recepcije«. Značilnost te študije je preučitev reprezentativnega konspekta pisanja o tej tematiki in pojasnjevalna predstavitev opaznih trendov. Poseben odmev na predmet te monografije ima poetizacija trpljenja, smrti in žalovanja, ne le v biblijskih psalmih, temveč tudi v poznejšem pisanju do konca dvajsetega stoletja. To nadvse dragoceno delo predstavlja neustavljivo silo prizadevanja za dialog in spravo med etničnimi skupinami, ki imajo za seboj grozljivo bilanco krivde, prav posebej pa predstavlja spodbudo za intenziviranje dialogi med Judi in kristjani.

Iz zbirke Slovenske pokrajine
Slovenska Istra I je prva od dveh knjig, ki v prispevkih uglednih avtorjev in s pomočjo dragocenega slikovnega gradiva osvetljuje naravoslovne vidike tega prostora. Del, posvečen neživi naravi, obravnava geografske in klimatske značilnosti pokrajine, kamninsko podlago in njeno strukturo. Poglobljeno je predstavljena tudi izjemna vrstna pisanost rastlinstva in živalstva na kopnem in v morju. Iz prizadevanja, da bi bili antropogeni vplivi na naravo čim manjši, je knjigi dodano sklepno poglavje – v razmislek in spodbudo bralcu za sonaravno bivanje. Knjigi, ki so jo uredili prof. dr. Jernej Pavšič, akad. prof. dr. Matija Gogala in mag. Andrej Seliškar, bo sledil drugi del, ki bo ponudil humanističen vpogled v to slikovito slovensko pokrajino.

Ponatis
Tujci, prvi roman Ivana Cankarja, ki je izšel leta 1901 pri Slovenski Matici, je do določenem mere avtobiografsko delo, saj v osrednji zgodbi umetnika Pavleta Slivarja prepoznamo Cankarjevo usodo na Dunaju. V domačem okolju kipar Slivar nima priložnosti, da bi se preživljal z umetnostjo, zato gre na Dunaj. A tudi tam se ne znajde. Kljub temu, da se zaljubi in poroči ter občasno opravlja nekatera dela, ga povsod spremlja občutek odtujenosti, saj od njega zahteva konformistično prilagoditev njegovega estetskega čuta. Temu pa se Slivar noče odreči. Ne želi se prilagoditi, ostaja drugačen, tuj, zato se na koncu povsem osami in stori samomor.

Knjige so finančno omogočili Javna agencija za knjigo RS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Občina Trbovlje, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta in drugi podporniki, ki so navedeni v posamezni publikaciji. Vsem se za podporo iskreno zahvaljujemo.

Matičini dogodki v juniju

Po nekajmesečnem predahu zaradi izrednih razmer ob pandemiji covida-19 Slovenska matica ponovno odpira svoja vrata in obenem že tudi načrtuje bogato prireditveno dogajanje v Ljubljani, širom Slovenije in v zamejstvu. Veseli smo, da sta pomen naših dogodkov za plemenitenje kulturne zavesti in spodbujanje bralne pismenosti prepoznala tudi Mestna občina Ljubljana in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pod njunim okriljem bomo realizirali cikel dogodkov Matica pod zvezdami, ki bo v čarobno kuliso Matičinega atrija privabil ugledne avtorje in radovedne bralce vseh starosti in izbranih okusov, ter Matičina knjižna potovanja po Sloveniji in v zamejstvu, na katerih bomo pretresali znanstvena in humanistična vprašanja današnjega časa in se prepuščali lepoti slovenske besede.

Novinarska konferenca
Torek, 16. 6., ob 11. uri
Atrij Slovenke matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Na junijski novinarski konferenci bomo skupaj z avtorji, prevajalci in uredniki predstavili knjižne novosti Slovenske Matice, in sicer Trboveljsko knjigo, ki jo je uredil Uroš Zupan, znanstveno študijo Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature ddr. Irene Avsenik Nabergoj, prvi del obsežne monografije Slovenska Istra I, O stvari mišljenja Martina Heideggra v prevodu akad. prof. dr. Tineta Hribarja in ponatis romana Tujci Ivana Cankarja s spremnim zapisom prof. dr. Vesne Mikolič.

Matičina knjižna potovanja
Sobota in nedelja, 20. in 21. junij 2020
24. Kvirinovi poetski susreti, Sisak, Hrvaška
Na povabilo Matice hrvatske Sisak bosta na literarni manifestaciji 24. Kvirinovi poetski susreti z branjem svojih pesmi nastopila pesnica Katarina Gomboc Čeh, katere pesniška zbirka bo izšla pri Slovenski matici, in pesnik Brane Senegačnik, avtor knjige Pogovori z nikomer, ki je nominirana za Cankarjevo nagrado.

Matica pod zvezdami
Ponedeljek, 22. junij 2020, ob 19. uri
Atrij Slovenke matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predstavitev Trboveljske knjige
Z avtorjem izbora in pesnikom Urošem Zupanom se bomo sprehodili skozi bogat kolaž literarnih in likovnih del, ki jih je navdihnilo Trbovlje, »kraj, prerešetan s temino rudarskih rovov in prežetem z lučjo upanja«, kot zapiše urednica dr. Ignacija Fridl Jarc, ki bo vodila pogovor.

V primeru dežja se bodo dogodki odvili v dvorani Slovenske matice, kjer bo kljub splošnemu sproščanju ukrepov poskrbljeno za varnost nastopajočih in obiskovalcev.

Košarica je prazna