PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi

Dante Alighieri

Monarhija

Dante Alighieri ni bil samo velik pesnik, ampak tudi filozof in družbeni ter politični mislec. Njegova Monarhija sodi me njegova manj znana dela, vendar pa je tudi za sodobno filozofijo v zadnjem času postala pravo odkritje , ki odpira razumevanje za preboj humanistične misli iz srednjeveške statike. Dante z njim ne nastopi zgolj kot eden zadnjih velikih mož srednjega veka, ampak tudi kot prvi mislec sodobnosti in pobudnik tiste »humanitas«, ki se je v naslednjih desetletjih prebudila v severni Italiji in se od tam razširila po Evropi.

Cena: 19 €   naroči

Saša Vuga

Borodin

V knjigi Borodin kljub brezčasnosti, povezani s preteklostjo, prevladujejo aluzije na aktualnost v »deželi zadrtih hlapcev«, ki je danes v lasti »Räuberbande«. Skoznje dojemamo reakcije na današnji dan, ko poštenje nima teže. S to resničnostjo in tudi človeško minljivostjo se pisatelj spoprijema v svojem mojstrskem slogu na duhovit in slikovit način.

Cena: 25 €   naroči

Richard Swartz

Room service

Richard Swartz je bil dolga leta dopisnik švedskih časopisov iz Vzhodne Evrope in njegova tamkajšnje zabavne, groteskne, a včasih tudi grenke izkušnje so se mu prelile v literarne zgodbe. Knjiga ROOM SERVICE, s podnaslovom Zgodbe iz Vzhodne Evrope avtor prikaže, kako polna nasprotij je bila in še vedno je Vzhodna Evropa. To naredi z literarno močjo in sposobnostjo izražanja, ki so jo njegovi številni časopisni bralci nekoč samo slutili, po izidu tega dela, ki je izšlo v številnih evropskih jezikih, pa so se vanjo lahko tudi prepričali.

Cena: 29 €   naroči

Metoda Kemperl

Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem

Avtorica je leta 2002 doktorirala z disertacijo Romarske cerkve – novogradnje 17. in 18. stoletja na Slovenskem. Arhitekturni tipi, poslikava in oprema. Na pobudo Milčka Komelja je svojo disertacijo razširila in priredila za knjižno objavo, ki bo dostopna tudi poznavalcem in ljubiteljem slovenskega arhitekturnega izročila. Njena proučevanja sakralne arhitekture so doživela tudi mednarodne objave in priznanje. Ker je njeno raziskovalno delo prineslo pomembne ugotovitve tudi na področju baročnega kiparstva, slikarstva in kulturne zgodovine, nam knjiga prinaša širša kulturna obzorja, pomembna za razumevanje naše dediščine.

Cena: 28 €   naroči

Aristotel

O nastajanju in propadanju

Vsakdo izmed nas ima določeno zavest o tem, da je enkrat nastal in torej ni vedno obstajal in da bo enkrat preminil, kar pomeni, da ne more neomejeno obstajati naprej. Vendar v celotni filozofiji in zgodovini znanosti evropske tradicije skoraj ni drugega traktata o temi postajanja in minevanja v njenem celotnem obsegu. Aristotelovo delo O nastajanju in minevanju, za katero ni odveč navesti tudi grški in latinski naslov, Perì genéseos kaì phthorás, De generatione et corruptione, pa to stvarno stanje, ki je tako globoko zakoreninjeno v naravi, napravi dostopno določeni filozofski analizi in znanstvenemu opisu. Prva knjiga obravnava objektivno danost in pojem različnih vrst procesov postajanja, predvsem nastajanje in minevanje nasproti golemu spreminjanju, rasti in mešanju. Nasprotno pa druga knjiga obravnava vzroke in načine postajanja in minevanja ter njihove pogoje. Ob tem Aristotel uvede v filozofijo vrsto temeljnih pojmov, ki so ostali nezamenljivi in aktualni vse do danes.

Cena: 21 €   naroči

France Bernik

Kronika mojega življenja

France Bernik, literarni zgodovinar, esejist in dolgoletni predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti v svoji avtobiografiji zajema čas od svojega najzgodnejšega otroštva do današnjih dni. Po eni strani njegovo pisanje zajema osebno intelektualno in etično rast, po drugi pa tudi širše dogajanje znotraj časa in prostora, v katerem je živel. Ker je ta čas razgibano slovensko in evropsko dvajseto stoletje, smo z njegovim pisanjem ob »kroniki njegovega življenja« dobili tudi poročilo občutljivega intelektualca o tej dobi, hkrati pa zanimive poglede na slovensko družbo, njeno znanost in kulturo, institucije, pomembne knjižne izdaje pri katerih je sodeloval bodisi kot avtor ali pa kot urednik v širokem razponu druge polovice dvajsetega in v začetku enaindvajsetega stoletja. Posebej pomembni so njegovi zapisi o srečanjih s kulturnimi delavci in državniki v času osamosvajanja in nastajanja slovenske države. Pisanje je poleg objektivnega poročila ves čas zaznamovano tudi z izrazito osebno noto.

Cena: 49 €   naroči

Lenart Škof

Etika diha in atmosfera politike

"Knjiga Etika diha dr. Lenarta Škofa tematizira vprašanje intersubjektivnosti in etike ter pri tem obravnava nekatere ključne mislece zahodne tradicije filozofije (Schelling, Feuerbach, G.H. Mead, Heidegger, Derrida, Levinas, Irigaray). V ospredju je analiza telesnosti, ki jo dr. Škof tematizira z metodo t.i. etične anatomije telesa. S primerjavo med staroindijsko in klasično in sodobno zahodno filozofijo razvija nov model etike, temelječe na zavedanju elementov (voda in zrak). V ospredju je element zraka/diha ter etični fenomen so-dihanja, ki ga izpeljuje iz telesa preko etičnih gest pozornosti, miroljubnosti ter sočutja. Svojo etiko v tem delu navezuje tudi na sodobno politično filozofijo Luce Irigaray in z vrsto primerjav pokaže na temeljno intersubjektivno naravnanost skupnostnega modela politične etike."

Cena: 29 €   naroči

Jože Snoj

Balkan Sobranie

Novi roman Jožeta Snoja je tematsko zasidran v čas in prostor, ki je generaciji, rojeni v samostojni Sloveniji, nekaj povsem neznanega. Toliko bolje pa ga pozna starejša moška populacija, ki je služila vojaški rok v Jugoslovanski ljudski armadi. Junak romana, ki ima nespregledljive avtobiografske poteze se srečuje z nesmiselnim vojaškim drilom in ideološko zadrtostjo vojaške organizacije in njenih mehanizmov, a hkrati se z radovednostjo in človeško odprtostjo sooča z mešanico kultur, jezikov, socialnih plasti in posamičnih značajev, ki se izrisujejo skozi medsebojne odnose v kasarniškem življenju. Od odpora in negotovosti na začetku, mu postaja ta svet zmeraj bližji, jemlje ga s humorjem in nazadnje do balkanskega spontanega sveta začuti tudi simpatije in navezanost. Roman je napisan v barvitem jeziku in modernističnem slogu. Ker so nekatere besedne zveze iz nekdanjega vojaškega besednjaka tako rekoč neprevedljive, je knjigi dodan tudi zanimiv terminološki slovarček.

Cena: 27,8 €   naroči

Vinko Ošlak

Usode s Koroškega

Usode s Koroškega so biografski eseji o šestorici oseb, ki so bile v kakršnem koli pogledu, predvsem pa v smislu kulturnega in duhovnega razvoja v avtorjevem življenju pomembne ali celo odločilne. Pri tem ni odločilno, ali še žive (kakor prof. Karel Pečko iz Slovenj Gradca) ali pa so že umrle; prav tako ne, ali so bile enakega prepričanja, svetovnega nazora ali vere kakor avtor, saj prav glede zadnjega in za avtorja najpomembnejšega, to ni bila niti ena izmed teh oseb. Za avtorja ni pomembno niti to, ali so te osebe izobrazbeno, kulturno in umetniško dosegle izjemno raven, kakor recimo dr. Franc Sušnik, ki velja za očeta vsakršnega izobraženstva v Koroški pokrajini, ali pa Jože Tisnikar, ki je dosegel najvišji umetniški vrh v svojem nezamenljivem slikarskem slogu – ali pa so to nešolane, preproste, a v svoji izvirnosti enako pomembne osebe, kakor Pavla Pudgar ali avtorjev boter Jožef Erjavec-Prosen. Junaki Ošlakovih biografskih esejev: Jože Tisnikar, Rade Nikolić, Pavla Pudgar, prof. Karel Pečko, dr. Franc Sušnik in Jožef Erjavec-Prosen pa niso zanimivi samo iz prvega avtorjevega namena, upodobiti svoje zavedne ali nezavedne vzgojitelje in spremljevalce, nekatere tudi v njegovih zrelih letih, ampak so prav tako nosilci predvsem kulturne in duhovne zgodovine in podobe Koroške pokrajine, tudi sami v veliki meri sodoločeni po zgodovini in posebnostih teh krajev in tako tudi del skupne slovenske duhovne zgodovine.

Cena: 22,73 €   naroči

Pierre Milza

Zgodovina Italije

Zgodovina Italije je po mnenju mnogih zgodovinarjev najboljše zgodovinsko delo o tej deželi. Zajema široko zgodovino Apeninskega polotoka od Etruščanov do današnjih dni. Sam v sklepu knjige pravi: »Neizpodbiten je velikanski italijanski prispevek k zgodovini Evrope in kulturni dediščini človeštva. Ne bom ponavljal seznama teh dobrin. Niti palca prostora ni na Apeninskem polotoku, ki ne bi nosil sledov tridesetih stoletij pred »sedanjim časom«, kot mu pravimo, in ki v grobem obsega petdeset ali šestdeset zadnjih let. V tem kratkem obdobju vidimo Italijo, ki se iz porušenosti in nerazvitosti takoj po vojni – ki ju opisujeta Malaparte v Koži in De Sica v Sciuscii – dvigne na položaj sile med sedem najbogatejših dežel na svetu. Za to je naredila več »čudežev«: bliskovit industrijski vzpon v petdesetih letih; izhod iz krize, ki ga nekateri po dveh naftnih »šokih« leta 1973 in 1979 povzdignejo na raven »zgleda« za vso Evropo; politični čudež, ko se je kljub napadom teroristov vseh vrst in mafijskih organizacij znala upreti skušnjavi, da bi posegla po avtoritarnosti. In vse to kljub nestabilnosti, korupciji, nasilju, nesposobnosti, da bi uvedla močne politične in upravne institucije. Bili so časi, ko so se v drugih deželah, zlasti v Franciji, radi norčevali iz pomanjkljivosti in napak italijanske družbe. Italija je »stara dežela«, ki je v treh tisočletjih zgodovine doživela drame in krize in jih je vedno znala premostiti. S čimer smo spet pri Karlu V. in Micheletu: »ob vsem svojem trpljenju, strankah in revolucijah je dala svetu veličastje svoje civilizacije.«

Cena: 43 €   naroči

Jurij Snoj

Portret skladatelja Janeza Matičiča

Knjiga se v obliki pogovorov poglobljeno ukvarja z ustvarjalnostjo velikega slovenskega skladatelja Janeza Matičiča, ki je bil eden najvidnejših slovenskih skladateljev. Matičičev opus obsega čez 70 enot in je svojevrstna glasbena avtobiografija, ki priča o dolgo prehojeni poti glasbenika ustvarjalca. Vse njegove kompozicije izkazujejo poleg neizčrpne glasbene fantazije ogromno kompozicijsko znanje. Tako ima Matičičev opus veljavo, ki močno presega svoj čas.

Cena: 32 €   naroči

Ivan Urbančič

O krizi

Premislek »O krizi« vseskozi govori o evropskosti Evrope, ki dandanes že postaja svetovna. Kje je izvor in kaj je bistvo krize? Zdi se, da gre za sprevržen odnos med družbo nacionalne države in celoto sistemov znanstvenega proizvajanja skupaj z lastniki in »menedžerji« teh sistemov.b

Cena: 6 €   naroči

Franc Jeza

In zgodil se bo čudež

Premišljevanja o slovenski samostojnosti in demokraciji

V letih, ko se je o slovenski samostojnosti in demokraciji komaj kdo upal spregovoriti, je v Trstu Franc Jeza objavljal svoja premišljevanja, ki so danes videti ne samo preroška, ampak tudi lucidna analiza nevzdržnega položaja Slovencev v jugoslovanski diktaturi. Zato Boris Pahor v uvodu k tej knjigi zapiše, da ob njenem izidu čuti zadoščenje: »Zadoščenje v prvi vrsti, ker bo končno slovenska kulturna javnost mogla spoznati delo človeka, ki bi po pravici moral biti pričujoč v slovenski zavesti že na dan plebiscita za samostojno državo.« Franc Jeza je pred vojno pripadal Kocbekovim krščanskim socialistom, ob začetku vojne se je skupaj z njimi pridružil Osvobodilni fronti, kar ga je najprej stalo italijanske internacije, po vrnitvi v Slovenijo pa nov, tokrat nemški zapor, od koder so ga odvedli v Dachau. Po koncu vojne se je zaposlil kot časnikar pri dnevniku Slovenski poročevalec, dve leti zatem pa se je odločil za tajni pobeg na Zahod. Ustalil se je v Trstu, kjer se je posvetil literarnemu delu in publicistiki, s katero je analiziral jugoslovansko in slovensko resničnost. Redko kdo drug je tako jasno in argumentirano govoril o nujnosti, da se Slovenija vzpostavi kot neodvisna in demokratična država. Njegovi članki so se mnogim zdeli nerealne sanje, a sedem let po njegovi smrti so se te sanje uresničile.

Cena: 24 €   naroči

Drago Jančar

Katarina, pav in jezuit, ponatis

Slovenska matica je še tretjič natisnila roman Draga Jančarja Katarina, pav in jezuit, ki je že ob prvi izdaji požel veliko zanimanja med bralci in kritiki. Roman o slovenskih romarjih na poti v skrivnostni Kelmorajn, ki se znajdejo v vrtincu vojne, ki divja na evropskem kontinentu, a tudi v vrtincu svojih duhovnih iskanj in vsakršnih strasti, je bil nagrajen s “kresnikom” za najboljši roman leta 2000, v naslednjih letih pa je bil preveden v številne jezike, nazadnje v francoščino in ruščino. Zgodba o Katarini, ki v iskanju lepote želi spremeniti svoje življenje, o oficirju Windischu, ki išče slavo na bojnih poljanah, o bogoiskatelju Simonu Lovrencu in o romarjih z nogami v blatu in z očmi uprtimi v nebo, kjer med oblaki nad njihovimi glavami potuje zlata skrinja, bo zagotovo ponovno našla bralce, ki v knjigah iščejo globlje vsebine. Roman Katarina, pav in jezuit velja tudi za avtorjevo naizrazitejšo jezikovno mojstrovino.

Cena: 25 €   naroči

Markus Gauss Karl

V gozdu metropol

Karl-Markus Gauß je eden vodilnih evropskih publicistov, ki zmeraj znova opozarja, da Evropa niso samo velike metropole, ampak tudi manj znana središča, kulture in narodne manjšine. Za njegovo zadnjo knjigo potopisnih esejev V gozdu metropol je recenzent v Süddeutsche Zeitung zapisal, da gre za delo različnih žanrov, ob tem pa je avtor izumil novega: “obraz sveta”. Obraz sveta, kakor ga vidi Karl-Markus Gauß je velika pripoved o potovanju od Burgundije do Transilvanije, od majhnih mest v Nemčiji do grških otokov, od ulic Bukarešte in Carigrada do slovenskih vasi z imeni Vrzdenec in Dragatoš. V Gaussovem “obrazu sveta” najdemo tako tudi poglavji o Velikem svetu Dragatoša, kjer avtor piše o Otonu Župančiču in Sanje o Vrzdencu, kjer odkriva Ivana Cankarja. Na našega pisatelja opozarja tudi v zgodbi o njegovem bivanju na Dunaju. Knjigo je prevedla Ana Grmek.

Cena: 22 €   naroči

Claudio Magris

Alfabeti

Tržaški pisatelj, germanist in esejist Claudio Magris sodi med najvidnejše italijanske pisatelje in osrednje intelektualce. S svojimi knjigami je pritegnil ne samo evropsko, ampak tudi svetovno literarno javnost, v zadnjih letih pa so njegova dela vse bolj navzoča in priljubljena med slovenskimi bralci. Magris je pisatelj, ki mu je pisanje postalo način življenja: s poglabljanjem v najbolj pretanjene razsežnosti ubesedovanja razkriva svoje človeške razsežnosti. Je pa tudi oster opazovalec literature in literarnih dogajanj in je svetovni književnosti posvetil več esejističnih zbirk. Taka je tudi knjiga Alfabeti, v kateri so združeni premisleki, ki so nastali v desetletju od 1997 do 2007. Knjiga je še posebno dragocena, saj gre, kot pravi avtor, za potovanje v literaturo, med knjige, ki jih je prebiral v otroških in deških letih in ki so mu prvič razprle pogled na svet; in med knjige, ki so ga odločilno premaknile, ga ranile in hkrati ozdravile. Prevod: Veronika Brecelj

Cena: 23,6 €   naroči

Robert Simonišek

Slovenska secesija

Razprava Slovenska secesija pomeni prvi vsestranski in celovit prikaz te umetnostne smeri na Slovenskem. Avtor osvetljuje značilne ustvarjalne motive, ki povezujejo likovno in literarno ustvarjalnost od preloma stoletja pa do prve svetovne vojne, ter z inventivnim prikazom ustvarjalcev nazorno potrjuje, da med umetnostmi ni bilo prepada, ampak se skozi njihova prežemanja razkriva enovito, četudi izrazno močno razčlenjeno duhovno ozračje. Bistvena novost besedila je prav v subtilnem razkrivanju te duhovne atmosfere, ki v veliki meri utripa v znamenju secesije. Ustvarjalni razmah te prelomne dobe je avtor dojel kot takó pomemben, da ga primerja celo z ustvarjalnim navdušenjem ob rojstvu evropske renesanse, s tem pa je secesiji pripisal mnogo večji in širši pomen, kot smo ji ga priznavali doslej.

Cena: 29,7 €   naroči

Kevin Vennemann

Mara Kogoj

Roman Mara Kogoj rekonstruira zgodovino odnosov narodov na Koroškem in pokaže globinsko psihologijo sprevračanja zgodovine na eni strani, na drugi pa dva možna odnosa žrtev in naslednikov žrtev do zgodovine: distancirati se ali se boriti (Mara Kogoj, ki je ves čas živela v Celovcu, in Tone Lebonja, ki je Celovec za 40 let zapustil in se sedaj spet vrnil in Pflüglerja molče posluša). Naslov romana prikliče v spomin velike like realizma, Effi Briest (in ne Effi von Innstetten), Mme Bovary (in ne Emmo Bovary), Anno Karenino (in ne ločeno). Mara Kogoj v finalu romana poda »popravek« zoper Pflüglerjevo besedno nadkriljevanje Lebonja in nje, Lebonja pa spodbudi, da še sam pove svojo verzijo otroškega spomina o druženju s Pflüglerjem – da torej desničarskemu skrajnežu ne prepušča pripovedovanja zgodovine. Vsi trije liki (če pustimo ob strani snemalnik, ki ima po Cageu enako pomembno vlogo), Korošci, so rojeni tik po vojni ali tik pred koncem, torej v času pisanja romana stari okrog 60 let, prva povojna generacija. Posebnost avtorjevega sloga je izredna zgoščenost, precizen spoj oblike in vsebine s teoretskimi, etičnimi, sporočilnimi vrelci rabljenega jezika in gradnje romana.

Cena: 21,3 €   naroči

Kajetan Gantar

Zasilni pristanek

Kajetan Gantar v delu Zasilni pristanek nadaljuje svoje spomine, ki jih je začel z Utrinki ugaslih sanj in z njimi nagovoril zelo širok krog bralcev, ki so se na njegovo knjigo odzvali z navdušenjem. Prav zaradi tako dobrega odziva se je avtor odločil, da bo napisal drugi del, v katerem so »viharnim dramatičnim časom,« kot sam pravi, sledila »leta zasilnega pristajanja na trdih tleh«. In nadaljuje: »Bila so leta, ko našega potovanja skozi tunel zgodovine nismo merili z miljami in kilometri, ampak smo se veselili vsakega milimetra, za katerega smo mislili, da se z njim približujemo svetlobi…«

Cena: 24,9 €   naroči

Marko Marinčič

Križ nad slovansko Trojo

Osrednji del te knjige je poročilo o vzporednem branju Krsta pri Savici z Vergilijem, Avguštinom in latinskim Petrarko, pa tudi z Dantejem. Italijanskim Petrarko in Tassom.

Cena: 29,9 €   naroči

Emilijan Cevc

Pesnitev in resnica; Cevčevo berilo

Knjiga Emilijana Cevca Pesnitev in resnica prinaša izbor manj znanih del tega izjemnega likovnega teoretika. Ker je bil tudi sam ustvarjalec, je lahko vtisnil svojevrsten pečat svojemu umetnostnemu pisanju, še posebej besedilom o svojih starejših umetniških sodobnikih in vrstnikih. Njegovo pisanje presega shematičnost zgolj strokovnega jezika, v eno je zmogel povezovati znanost in umetnost. V knjigi Pesnitev in resnica, ki jo je uredil in zanjo napisal spremno besedo Milček Komelj, so poleg zapisov o likovni umetnosti objavljeni tudi njegove literarne miniature ter zapisi o naravi, o cerkvah v majhnih slovenskih krajih, o nekaterih literarnih delih, v njej je »obraz domovine«, kot se glasi naslov enega od njegovih člankov.

Cena: 29,9 €   naroči

Božidar Jezernik

Divja Evropa

Za knjigo Božidarja Jezernika Divja Evropa, ki je bila še pred slovensko izdajo natisnjena v angleščini, italijanščini in srbščini, so v Angliji zapisali: »Božidar Jezernik je napisal fascinantno knjigo.« Besedilo, v katerem avtor povzema in komentira pisanja zahodnih popotnikov po Balkanu, zlasti v devetnajstem stoletju, je resnično vznemirljivo branje, v katerem se klišeji in stereotipi o balkanski zaostalosti, strašnih Turkih, ki mu gospodarijo in preganjanimi kristjani, mešajo z resničnostjo, ki je bila pogosto večplastna. Delo je še posebej aktualno, ker so med zadnjo vojno v nekdanji Jugoslaviji, mnogi analitiki iskali razloge za kulturne razlike in spopade prav v stereotipih »balkanskega imaginarija«. Spremno besedo je napisal pisatelj Drago Jančar.

Cena: 35 €   naroči

Gorazd Kocijančič

Erotika, politika itn

Knjiga Erotika, politika itn. je knjiga o duši. Po starodavnem izročilu, ki se je na Zahodu prijelo - in primejo se tista izročila, ki imajo kaj povedati - človek ne le ima dušo, ampak je duša. Ne tisto »nematerialno nekaj«, kar bi bilo zaprto v telo, »duhec v mašini« (s pomljivo sintagmo G. Ryleja), ampak presežna nedostopnost, ki je mesto vsega. In drugo izročilo, ki je povezano s strukturo pričujoče knjige, pravi, da je duša »sestavljena« iz trojega: iz želelnega dela, sposobnosti za razburjenje in miselnega dela. Eseji pričujoče knjige, ki so v skladu s to trihotomijo trije, skušajo z metodo, ki jo je avtor začrtal že v knjigi Razbitje, s kreativnim filozofiranjem osvoboditi možne razsežnosti tega izročila in danes spet uvajati vanj. To se zgodi v treh fragmentih, na treh mejnih fenomenih, treh zgostitvah érosa, thymósa in logosne zmožnosti: prvič, na območju erotičnega fenomena v najkonkretnejšem pomenu spolne želje in užitka, drugič, na tleh politične akcije kot praizvorne geste »razburjenega« začrtovanja teritorija svojega sveta in konfliktnega stika z drugimi »jezami« in tretjič, na meji samega mišljenja, na točki, kjer fantastična zmožnost tega logistikón prehaja v svoje drugo, ne da bi prepričana, ali je to prehajanje nekaj resničnega: v mišljenju neskončnosti.

Cena: 35 €   naroči

Dimitrij Rupel

Slovenija na svetovnem prizorišču

Knjiga je pričevanje in premislek o delovanju Slovenije na svetovnem prizorišču v minulih dvajsetih letih. Po eni strani je urejena v skladu z uveljavljenimi prijemi v zgodovini in teoriji mednarodnih odnosov, po drugi strani pa predstavlja kritičen pregled glavnih problemov slovenske zunanje politike in diplomacije. Avtorja zanima živo dogajanje med ljudmi in ozadja zunanje politike od začetka neodvisne Slovenije do današnjih dni.
Prvi del knjige se ukvarja z dediščino, zmogljivostmi in usmeritvami Slovenije, drugi del se začne s premislekom o slovenskem zamudništvu in nato opisuje zunanjepolitično življenje Slovenije v času vključevanju v EU in NATO. Tretji del je posvečen »aparatom zunanje politike«, predvsem diplomaciji. Težišče tega dela je na odnosih med Slovenijo in sosednjimi državami Avstrijo, Hrvaško in Italijo.

Cena: 35 €   naroči

Miroslava Cencič

Primorska sredina v primežu bratomorne vojne

Delo se ukvarja z izredno zapletenim medvojnim obdobjem na Primorskem, v katerem so sredinske politične organizacije in posamezniki iskali pot za sporazumevanje in skupno politiko odpora proti fašizmu. V letih od 1941 do1945 so bile razmere na Primorskem drugačne kakor v tistem delu slovenske zemlje, ki je bil del kraljevine Jugoslavije. Množičen oborožen boj se je začel dve leti kasneje Ljudje, tudi izobraženci, niso do podrobnosti poznali razmer, poteka in posledic državljanske vojne. Izobraženci so preudarno razsojali, a so bili brez moči, ker so se znašli pred izvršenimi dejstvi. Tako je mogoče delovanje Sredine presojati le z vidika teh specifičnih razmer, le tako je mogoče razumeti, zakaj je na Primorskem potekal narodnoosvobodilni boj drugače kot v osrednji Sloveniji, zakaj so se duhovniki postavili na sredino, ne pa v bran pred komunizmom. V motrišču knjige je narodnooobrambno delovanje krščanskih socialcev v vojnem času, torej goriške sredine, ki se je v svojih izhodiščih povezovala s predvojnim časom.    

Cena: 35 €   naroči

Fran Šuklje

Sodobniki, mali in veliki, III. del spominov

Slovenska matica je z izdajo tretje knjige Šukljetovih Spominov zaokrožila izdajanje tega pomembnega slovenskega politika iz časa Avstro – Ogrske, ki so ga imenovali tudi »politični patriarh« in so že ob časopisnem izhajanju njegovih spominov leta 1932 zapisali: »Kakor bi sedanjost Slovencev brez g. Šukljeta danes ne bila taka, kot je, tako tudi noben zgodovinar ne bo mogel brez njegovih 'Spominov', ki so med najvažnejšimi viri in najnazornejšimi slikami zgodovine našega naroda«. Za razumevanje časa, v katerem je Šuklje živel, ta oznaka velja še danes.

Cena: 26,5 €   naroči

Sima M. Ćirković

Srbska zgodovina

Srbska zgodovina je novo delo v seriji knjig Zgodovina držav in narodov, ki jo pri Slovenski matici urejata Peter Vodopivec in Peter Štih. Avtor knjige je pred kratkim umrli znanstvenik Sima Ćirković, eden v Srbiji in v svetu najbolj uveljavljenih zgodovinarjev. Njegovo delo odlikuje tematska raznolikost, težnja k sintez,i ter objektiven in hkrati kritičen pogled na zgodovino srbskega naroda. Ćirkovićeva knjiga je doživela že številne prevode in strokovna priznanja po svetu.

Cena: 34 €   naroči

Tomaž Brejc

Študije o slovenskem slikarstvu v 20. stoletju

V študijah, ki so zbrane v tej knjigi, Tomaž Brejc slovensko slikarstvo dvajsetega stoletja interpretira v njegovem stilnem razvoju in ga hkrati postavlja v evropske okvire. »Če je za Slovence devetnajsto stoletje v znamenju besede, je dvajseto bolj v znamenju Podobe,« piše v predgovoru h knjigi. »Modernizem je civilizacija vida in vidne izkušnje v obsegu, ki ga poprejšnja obdobja niso poznala.« Iz tega izhodišča so nastale izjemne nove interpretacije slovenske umetnosti, ki jih piše suveren raziskovalec in esejist s filozofskim navdihom in v izbrušenem slogu.

Cena: 33 €   naroči

Sainiša Glavašević

Zgodbe iz Vukovarja

Zgodbe iz Vukovarja so morda najpomembnejše literarno in tudi novinarsko pričevanje iz časa vojne na Hrvaškem. Avtor, mladi novinar hrvaškega radia, se je dan za dnem oglašal s svojimi poročili o težkem življenju in nazadnje kruti usodi prebivalcev. Njegov glas je ob padcu mesta utihnil in dolgo časa njegova usoda ni bila znana. Šele leta 1997 so njegove ostanke našli na Ovčari, prizorišču poboja mnogih vukovarskih ujetnikov. V knjigi so zbrani tako njegovi lirični zapisi, ki so nastajali v strašnem vojnem času, kakor tudi njegova radijska poročila. Gre za knjigo, ki je več kot poročilo, je knjiga o življenju, upanju in smrti sredi krutega zgodovinskega časa ob koncu stoletja.

Cena: 16 €   naroči

Milček Komelj

Črnomaljska in Metliška knjiga

Sodi v Matičino zbirko o slovenskih mestih. Tokrat obsega v eni knjigi dvoje belokranjskih mest. Razlog za tako odločitev je v tem, da se mesti velikokrat obravnavata in omenjata skupaj, največkrat tudi v kontekstu belokranjske dežele, ki daje mestecema svoj nespregledljiv pridih. Zato je urednik gradivo razporedil na tri poglavja: Bela krajina in njena bisera, Črnomelj, ter Metlika. Besedilo dopolnjujejo likovne reprodukcije. Jedru knjige je dodana urednikova kulturnozgodovinsko-spominska študija.

Cena: 37 €   naroči

Damir Globočnik

Pavliha 1870; Levstikov satirični list

V »klasični dobi« slovenskega žurnalizma in publicistike gotovo velja za najpomembnejši list Levstikov satirični Pavliha, ki je z izvirnimi karikaturami in jedkimi besedili ostro bičal tedanje politično življenje na Slovenskem in v Avstriji. Izhajal je manj kot leto dni in Levstrik se je v zadnji številki Pavlihe poslovil z besedami, da »legati neče, a resnice govoriti ne sme.« Knjiga Damirja Globočnika natančno raziskuje okoliščine nastanka, izhajanja in konca tega ostrega satiričnega časopisa.

Cena: 33 €   naroči

France Vurnik

Iz Moskve, iz ruskih daljav

V knjigi s poetičnim naslovom Iz Moskve, iz ruskih daljav je France Vurnik, poznavalec in velik ljubitelj ruske književnosti, zbral besedila, s katerimi se je pol stoletja poglabljal v ustvarjanje dežele, ki nam je bila vselej hkrati blizu in daleč. Nekaj zapisov se nanaša na starejšo književnost, večina pa na dela prozaistov, mislecev in dramatikov dvajsetega stoletja. Avtor je pogosto tudi potoval v Rusijo in od tam prinašal za tisti čas sveže informacije in osebne vtise, ki jih je vtkal v svoje pisanje.

Cena: 27,85 €   naroči

Iztok Simoniti

Historia magistra mortis

Eseji v tej knjigi se ukvarjajo s tremi velikimi vprašanji: zlomu in nasilju v 20. stoletju, z vprašanjem monmoteističnih religij in fundamentalizmov, ter z vprašanjem svobode. Človek 20. stoletja je pokazal izjemno potrebo in nadarjenost za vse vrste zla. Poglabljanje v koncepte in prakse zločinov, storjenih med 2. svetovno vojno in po njej, vključno s tistimi ob razpadanju Jugoslavije, kaže, da zlo za vedno poškoduje človeka, ter se vrača v vedno hujši obliki. Gre za velike zločine, ki se tako globoko zarežejo v družbeno tkivo, da jih ni mogoče pozabiti ali odpustiti, zato se vprašanje odgovornosti, krivde, kazni, odpuščanja prenaša iz ene generacije v drugo. Celotna zgodba zahodne svobode stoji na posamezniku in njegovih pravicah, ki pa v dejanskem življenju delujejo samo kot odgovornost.

Cena: 29 €   naroči

Urška Perenič

Sončna ura; pisemska korespondenca Borisa pahorja in Marije Žagar (1961-1996)

Pisatelj Boris Pahor je večkrat obžaloval, da ne piše dnevnika. Tudi danes si očita, da ni zmogel discipline, da bi sproti beležil vse dogajanje in občutja. Ravno zato je pričujoča knjiga in v njej objavljena pisma izjemnega pomena, saj so bogata s prikazi političnega, kulturnega in literarnega dogajanja na Tržaškem in v matici od sredine prejšnjega stoletja dalje, njunih razmerij in trenj.

Cena: 29,9 €   naroči

Vinko Ošlak

Krst na Auvi

Gre za zgodovinski roman o najpomembnejšem zgodovinskem momentu - krstu slovenskih kneževičev Gorazda in Hotimirja na Chiemskem jezeru, na otoku Auva, približno leta 745. Branimir, glavni junak pripovedi, je njun mladostni prijatelj in pozneje oproda in spremljevalec, ki potuje s »slovenskim odposlanstvom« (kakor je Kocbek naslovil pot v Jajce), na Bavarsko, da bi Karantanija dobila bavarsko pomoč proti Avarom. Skozi razgibano zgodbo se avtor na povsem izviren način ukvarja s temo, ki je vznemirila številne slovenske avtorje. Medtem, ko glavni junak v pogovorih s puščavnikom išče pravo sporočilo krščanstva, ki ga bo sprejel, nosi s seboj divjo ljubezensko zgodbo. V ozadju je prikazana tudi narava slovenskega ravnanja, ki je kriva za izgubo samostojnosti in za vse zgodovinske zaplete vse do današnjih dni.

Cena: 25 €   naroči

Marija Stanonik

Zgodovina slovenske slovstvene folklore; od srednjega veka do sodobnosti

O slovenski literaturi je bilo napisanih že več zgodovinskih pregledov, sočasno življenje slovstvene folklore pa doslej še ni doživelo monografske obdelave. Pričujoča knjiga sistematično spremlja slovstveno folkloro od njenih prvih zaznav v srednjem veku do druge polovice 20. stoletja, ko postane predmet profesionalnega raziskovanja

Cena: 35 €   naroči

Ljubo Sirc

Brezpotja socializma

Ob častitljivi obletnici dr. Ljuba Sirca prihaja med slovenske bralce izbor njegovih najpomembnejših kritičnih zapisov o politični ekonomiji socializma. Širši slovenski javnosti je avtor zlasti po osamosvojitvi znan kot eden izmed najvidnejših oporečnikov in žrtev Nagodetovega procesa, manj pa je poznan njegov znanstveni prispevek v polju primerjalne analize ekonomskih sistemov.
Knjiga je sestavljena iz dveh delov. Prvega predstavlja prevod Sirčevega najpomembnejšega dela, knjige The Yugoslav Economy under Self-management, ki je izšla leta 1979. Drugi del sestavlja izbor Sirčevih esejev, ki so nastajali v obdobju med letoma 1963 in 1990 in kritično obravnavajo različne probleme v socialističnih gospodarstvih, zlasti jugoslovanskem.

Cena: 29 €   naroči

Meta Kušar

Intervju

Zbirka dolgih, analitičnih in raziskovalnih pogovorov, ki jih je Meta Kušar opravila z vrsto uglednih domačih in tujih sogovornikov nazorno pričajo, kako se forma intervjuja, tega pogosto zlorabljenega novinarskega žanra, lahko pod spretnimi in občutljivimi novinarskimi prsti spremeni v trajajoče pričevanje o določenem zgodovinskem trenutku. Sogovorniki Mete Kušar so seveda strokovnjaki, vendar jim njihova profesionalna (bodisi umetniška, bodisi znanstvena in intelektualna) kompetenca ne brani, da ne bi s svojimi razmišljanji in pogosto kritičnimi analizami, ki nastopajo kot sestavni del pogovorov, posegali v zadeve, ki se tičejo vseh nas. Vsi njeni sogovorniki reflektirajo, ali pa z močjo ustvarjalne intuicije opisujejo probleme širšega, družbenega, kulturnega in duhovnega konteksta.

Cena: 29,9 €   naroči

Marko Štuhec

Besede, ravnanja in stvari

Življenje plemstva na Kranjskem v prvi polovici 18.stoletja
Zgodovinar Marko Štuhec si je, kot sam pravi v uvodu knjige, privoščil »luksuz« znanstvenika, da se ne ukvarja s katerim od velikih poglavij slovenskega narodnega vzpona, ampak opazuje tisto pisano, neurejeno in dokaj slabo pregledno podobo preteklosti, ki so se ji zgodovinarji doslej pogosto izogibali. In skozi njegovo študijo vstaja zanimiv čas, v katerem premoženjska razmerja določajo človeška življenja, njihov okus, znanje in kulturo. Knjiga prinaša množico podatkov, a je napisana v slikovitem in dostopnem jeziku, zato bo zagotovo pritegnila marsikaterega radovednega bralca

Cena: 29,9 €   naroči

Sašo Jerše

Vera in hotenja

V knjigi so zbrane študije o Primožu Trubarju in njegovem času, ki so jih pripravili zgodovinarji mlajše generacije in prinašajo mnoge nove poglede na velikega slovenskega reformatorja in njegov čas. Delo bo zanimivo za širok krog bralcev, ker prinaša malo znana spoznanja o Trubarjevem življenju in delu. Gotovo pa bo pritegnilo celo tiste strokovnjake, ki mislijo, da o reformaciji na Slovenskem vedo vse. Študije, ki jih je uredil Sašo Jerše namreč prinašajo zares veliko novih, iz arhivov izkopanih podatkov, prav tako pa novih analiz in ocen tega razburljivega in za slovensko zgodovino izjemno pomembnega obdobja

Cena: 29,9 €   naroči

Klemen Jelinčič Boeta

Judje na slovenskem v srednjem veku

To izjemno in za Slovenijo povsem novo besedilo raziskuje usodo in življenje Judov Koroške, Štajerske, Kranjske, Goriške, Trsta in Istre v srednjem veku do izgonov s Koroške in Štajerske leta 1496 ter Kranjske leta 1515. Holistično predstavlja splošno zgodovino judovske diaspore omenjenih dežel od 10. stoletja do izgona s Kranjske leta 1515 in odgovarja na vprašanja, ki zanimajo mnoge zgodovinarje in širšo javnost. Avtor je pri tej raziskavi lociral vse sekundarne vire v slovenščini, srbščini, hrvaščini, italijanščini, nemščini, angleščini in hebrejščini in nato to literaturo tudi analiziral. Na osnovi podatkov iz analize sekundarnih virov je nato analiziral primarne vire, torej arheološke in materialne ostanke, takratne listine in druge navedbe ter literaturo rabina Israela Isserleina in njegovih učencev in vse navedene podatke tudi sintetiziral. Besedilo govori tudi o razmerjih med Judi in večinskim prebivalstvom ter tistih vidikih tukajšnjega nejudovskega okolja, ki so imeli neposreden vpliv na judovske skupnosti.

Cena: 38 €   naroči

Lojzka Bratuž

Goriška knjiga

Slovenska matica nadaljuje s serijo knjig o slovenskih mestih. Urednica in vodja projekta Lojzka Bratuž je v Goriško knjigo uvrstila pričevanjska, literarna in zgodovinarska besedila v širokem razponu od tako imenovanega Goriškega rokopisa do najnovejših literarnih in publicističnih tekstov. Delo je polnokrvna odslikava življenja, ter intelektualnega in političnega dogajanja v tem obmejnem mestu skozi zgodovino. Zbrano gradivo kaže na izjemno močan pečat, ki ga je duhovnemu razvoju mesta podarila bogata slovenska ustvarjalnost. Poleg uvodne študije Petra Štiha je objavljena tudi obsežna raziskava Lojzke Bratož za besedilni in študija Ivana Žerjala za likovni del.

Cena: 31,7 €   naroči

Za izračun cen v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj - 1 EUR = 239,640 SIT (UR.L. RS, št.101/2005).


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija