PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi
  natisni

Uredništvo in uprava

Katja Kleindienst
pomočnica tajnika in glavnega urednika
Tel. 01 422 43 45
Faks 01 422 43 43
katja.kleindienst@siol.net

Predsednik

prof. dr. Milček Komelj
Tel. 01 422 43 45
slovenskamatica@siol.net

Tajnik in glavni urednik

akad. Drago Jančar
Tel. 01 422 43 42
drago.jancar@siol.net

Naročniški oddelek, prodaja knjig

Mateja Rizvič
vodja prodaje
Tel. 01 422 43 40
Faks 01 422 43 44
slovenskamatica@siol.net
uradne ure:
vsak delavnik od 8.00 do 13.00 ure

Računovodstvo

Aleksandra Korenč
računovodkinja
Tel. 01 422 43 41
Faks 01 422 43 44
aleksandra.korenc@siol.net
osebno:
vsak torek in petek
od 9.00 do 13.00 ure

Založniški odsek

vodja:
Drago Jančar
člani:
Tadej Bajd, France Bernik, Tine Hribar, Milček Komelj, Borut Loparnik, Primož Simoniti, Jože Snoj, Janez Stergar

Gospodarski odsek

vodja:
Janez Stergar
člana:
Drago Jančar, Aleksandra Korenč

Filozofski odsek

vodja:
Tine Hribar
člani:
Valentin Kalan, Dean Komel, Edvard Kovač, Lenart Škof, Ivo Urbančič, Marko Uršič

Zgodovinski odsek

vodja:
Vasko Simoniti
člani:
France M. Dolinar, Aleš Gabrič, Sašo Jerše, Milček Komelj, Borut Loparnik, Peter Štih, Marko Štuhec, Peter Vodopivec, Ignacij Voje

Naravoslovni-tehniški odsek

vodja:
Jernej Pavšič
člani:
Tadej Bajd, Janez Bizjak, Matija Gogala, Andrej Kranjc, Franc Lovrenčak, Andrej Paulin, Andrej Seliškar


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija