PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi
Seznam in cenik vseh knjig na zalogi v Slovenski matici
Avtor Naslov dela Cena (z DDV)  
Albreht Fran Gledališke kritike 5,7 € Naročilo
Alighieri Dante Monarhija 19 € Naročilo
Anton Slodnjak 47,44 € Naročilo
Areopagit Dionizij Zbrani spisi 29 € Naročilo
Aristotel Fizika 14,94 € Naročilo
Aristotel Nikomahova etika 17,66 € Naročilo
Aristotel O duši 17,66 € Naročilo
Aristotel O nastajanju in propadanju 21 € Naročilo
Aurobindo Šri Človeški ciklus 17,66 € Naročilo
Aurobindo Šri Integralna joga 13,27 € Naročilo
Avguštin Proti akademikom 14,94 € Naročilo
Avsenik Nabergoj Irena Zgodovina protijudovsta in antisemitizma v Evropi 30 € Naročilo
avtorjev Več Blejska knjiga 33 € Naročilo
avtorjev Več Slovenska matica -150. let dela za slovensko kulturo 16 € Naročilo
avtorjev Več Tolminska knjiga 27 € Naročilo
Barbarič Štefan Turgenjev in slov. realizem 6,25 € Naročilo
Bartol Vladimir Zakrinkani trubadur 20,15 € Naročilo
Beaumarchais Figarova svatba 20,38 € Naročilo
Bedina Katarina Sonata 9,55 € Naročilo
Benhart František Sijajni dan ob reki 14,94 € Naročilo
Berčič Branko Mladost Ivana Tavčarja 5,7 € Naročilo
Berger Aleš Novi ogledi in pogledi 21,51 € Naročilo
Bernik F. - Dolgan M. Slovenska vojna proza 1941-1980 13,27 € Naročilo
Bernik France Kronika mojega življenja 49 € Naročilo
Bernik France Od književnosti do likovne umetnosti in glasbe 23 € Naročilo
Bernik France Spektrum ustvarjalnostiI 28,98 € Naročilo
Borko Božidar Srečanja 5,7 € Naročilo
Borovnik Silvija Slovenska dramatika v 2. polovici XX. stoletja 24,9 € Naročilo
Brentano Franz Psihologija z empiričnega vidika 21,01 € Naročilo
Breznik Anton Jezikoslovne razprave 10,23 € Naročilo
Brumen Vinko Argentinski spisi 14,94 € Naročilo
Bruno Giordano Kozmološki dialogi 29,11 € Naročilo
Brvar Andrej Mariborska knjiga 41,65 € Naročilo
Cankar Izidor Leposlovje - eseji - kritika 2 8,22 € Naročilo
Cankar Izidor Razvoj stila 1 16,5 € Naročilo
Cankar Izidor Razvoj stila 2 16,5 € Naročilo
Cankar Izidor Razvoj stila 3 20,78 € Naročilo
Capuder Andrej Iskanje drugega 8,58 € Naročilo
Capuder Andrej Mali cvet 8,25 € Naročilo
Capuder Andrej Povest o knjigah, dotisk 28 € Naročilo
Capuder Andrej Rapsodija 20 6,25 € Naročilo
Capuder Andrej Reka pozabe 24,23 € Naročilo
Cencič Miroslava Primorska sredina v primežu bratomorne vojne 35 € Naročilo
Cerkev, kultura in politika 1890-1941 17,89 € Naročilo
Čermelj Lavo Materija in energija 6,25 € Naročilo
Čermelj Lavo Med 1. in 2. tržaškim procesom 6,25 € Naročilo
Čermelj Lavo Spomini na tržaška leta 7,15 € Naročilo
Cevc Emilijan Kiparstvo na slovenskem med gotiko in barokom 13,27 € Naročilo
Cevc Emilijan Pesnitev in resnica; Cevčevo berilo 29,9 € Naročilo
Cevc Emilijan Poznogotska plastika 13,27 € Naročilo
Cibic Rajko Spomini slov. v tujski legiji 14,94 € Naročilo
Ciperle Jože Licej v ljubljani 29,43 € Naročilo
Ciuha Jože Kronika sedmih pozab 27,16 € Naročilo
Clarici Karel Knjiga moje mladosti 10,23 € Naročilo
Čurkina Iskra Rusko-slovenski kulturni stiki 42,33 € Naročilo
Cvetko Dragotin Slovenska glasba v evropskem prostoru 10,23 € Naročilo
Cvetko Dragotin V prostoru in času 21,73 € Naročilo
Darasz Z. Od moderne k ekspresionizmu 6,25 € Naročilo
Davis J. C. Vzpon z dna 9,45 € Naročilo
Descartes Meditacije 12,23 € Naročilo
Dnevnik cesarja Marka Avrelija 13,27 € Naročilo
Dolgan Marjan Slovenska književnost tako ali drugače 22,19 € Naročilo
Fister Peter Arhitektura protiturških taborov 12,01 € Naročilo
Frelih Tone France Štiglic 23,32 € Naročilo
Gantar - Godina Irena Masaryk in Masarykovstvo pri Slovencih 10,23 € Naročilo
Gantar Kajetan Utrinki ugaslih sanj 24,9 € Naročilo
Gantar Kajetan Zasilni pristanek 24,9 € Naročilo
Gauss Karl Markus Evropska abeceda 12 € Naročilo
Gauss Karl Markus V gozdu metropol 22 € Naročilo
Geografija Slovenije 81,5 € Naročilo
Gestrin Ferdo Slovanske migracije v italijo 25,57 € Naročilo
Gestrin Ferdo Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem 12,01 € Naročilo
Giesemann G. Novejši pogledi na slovensko književnost 12,77 € Naročilo
Globokar Vinko Laboratorium 26,72 € Naročilo
Globokar Vinko Vdih - izdih 10,95 € Naročilo
Glucksmann Andre Dostojevski na Manhattnu 19,92 € Naročilo
Glušič Helga Slovenska pripovedna proza v 2. polovici xx. stoletja 28,98 € Naročilo
Goldstein Ivo Hrvaška zgodivina 34,9 € Naročilo
Golob Nataša Poslikani leseni stropi na slovenskem 10,23 € Naročilo
Gorenjske družine v 18. stoletju 38,5 € Naročilo
Grafenauer Bogo Slovensko narodno vprašanje 10,32 € Naročilo
Grafenauer Ivan Literarno - zgodovinski spisi 8,75 € Naročilo
Gspan - Slodnjak Cvetnik slovenske vezane besede 1 10,23 € Naročilo
Gspan - Slodnjak Cvetnik slovenske vezane besede 2 10,23 € Naročilo
Hacin Janko Vsi ti mladi fantje 12,23 € Naročilo
Hartman Bruno Celjska knjiga 27,17 € Naročilo
Hartman Bruno Celjski grofje v slovenski dramatiki 6,25 € Naročilo
Heidegger Martin Bit in čas 29,11 € Naročilo
Heidegger Martin Predavanja in sestavki 14,94 € Naročilo
Herodot Zgodbe 24,23 € Naročilo
Hieng Andrej Sanja o razbitem avtobusu 21,28 € Naročilo
Horvat Jože Lužica in njeni srbi 6,25 € Naročilo
Hribar Tine Dar biti 20,83 € Naročilo
Hribar Tine Evroslovenstvo 31,69 € Naročilo
Hribar Tine Fenomenologija I. 21,73 € Naročilo
Hribar Tine Nesmrtnost in neumrljivost 29 € Naročilo
Hribar Tine Tragična etika svetosti 10,24 € Naročilo
Hribar Ivan Moji spomini II. 6,25 € Naročilo
Hrušovsky Igor Dialektika biti in kulture 8,56 € Naročilo
Hudeček Jože Klic z jezera 18,79 € Naročilo
Husserl Edmund Ideje za čisto fenomenologijo 20,38 € Naročilo
Husserl Edmund Kriza 17,66 € Naročilo
Ibsen Henrik Peer Gynt 5,7 € Naročilo
Inkret Andrej Ljubljanska knjiga 27,85 € Naročilo
Inkret Andrej Melanholična razmerja 20,38 € Naročilo
Irina Rahovsky Kralj 29 € Naročilo
Ivan Bratko Tadej Bajd, Robotika in umetna inteligenca 19 € Naročilo
Jančar Drago Duša Evrope 24,23 € Naročilo
Jančar Drago Katarina, pav in jezuit, ponatis 25 € Naročilo
Jensterle Doležal Alenka Mit o antigoni 14,94 € Naročilo
Jeza Franc In zgodil se bo čudež 24 € Naročilo
Jezernik Božidar Divja Evropa 35 € Naročilo
Jug Kranjec Hermina Pregljev roman Bogovec Jernej 37,13 € Naročilo
Junger Ernst Na zidu časa 25 € Naročilo
Kastelic Jože Simbolika mitov 36,88 € Naročilo
Kavčič Vladimir Somrak 21,46 € Naročilo
Kavčič Vladimir Vrnitev v izginule kraje 15,39 € Naročilo
Kemperl Metoda Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem 28 € Naročilo
Kermauner Taras Besede in dogodek 11,86 € Naročilo
Kermauner Taras Drama, gledališče in družba 11,86 € Naročilo
Kermauner Taras Zadnje srečanje 13,27 € Naročilo
Kierkegaard S. A. Pojem tesnobe 13,19 € Naročilo
Kitičič Božica Literarna ustvarjalnost a. Hienga 6,25 € Naročilo
Kmečki upori v slovenski umetnosti 6,25 € Naročilo
Koblar France Dvajset let slovenske drame 1 7,93 € Naročilo
Koblar France Moj obračun 9,45 € Naročilo
Koblar France Slovenska dramatika 1 9,89 € Naročilo
Koblar France Slovenska dramatika 2 9,89 € Naročilo
Koblarjev zbornik 6,36 € Naročilo
Kocbek Edvard Peščena ura 7,14 € Naročilo
Kocijančič Gorazd Erotika, politika itn 35 € Naročilo
Komelj Milček Mladi Jakac 28,98 € Naročilo
Komelj Milček Novomeška knjiga 29,5 € Naročilo
Kontler Laszlo Madžarska zgodovina 34,87 € Naročilo
Koruza Jože Slovenska dramatika 45 - 65 9,87 € Naročilo
Kos Janko Prešeren in krščanstvo 12,23 € Naročilo
Kos Janko Sociologija slovenske književnosti 21 € Naročilo
Kos Matevž Poskusi z Nietzschejem 24,9 € Naročilo
Kos Franc Izbrano delo 8,27 € Naročilo
Košir Fedja Zamisel mesta 24,9 € Naročilo
Kosovel Anton Zločin brez kazni 19,92 € Naročilo
Kovačič Lojze Vzemljohod 11,88 € Naročilo
Kovič Kajetan Sled sence zarje 16,3 € Naročilo
Kozak Juš Novele 6,25 € Naročilo
Kozak Juš Pavlihova kronika 5,7 € Naročilo
Kraigher Nada Terminus 6,25 € Naročilo
Krakar Lojze Zmage in porazi pesnikov 14,49 € Naročilo
Kramberger Marijan Lovec na homokumulate 20,87 € Naročilo
Kramolc Ted Potica za navadni dan 25,81 € Naročilo
Kranjc Igor France Kralj 28,53 € Naročilo
Krauss Karl Poslednji dnevi človeštva 12 € Naročilo
Kravos Bogomila Zgodba mojega očeta 18,22 € Naročilo
Kulturna identiteta Istre 10 € Naročilo
Kumer Zmaga Ljudska glasbila in godci 9,89 € Naročilo
Kunaver Jurij Blaž Kocen 1821-1871 15 € Naročilo
Kundera Milan Umetnost romana 7,14 € Naročilo
Kuret Niko Slovenska koledniška dramatika 10,95 € Naročilo
Kuret Primož Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem 11,66 € Naročilo
Lavrin Janko Med osem in osemdeset 11,66 € Naročilo
Legiša Lino V preizkušnji 6,25 € Naročilo
Leibniz Izbrani filozofski spisi 14,94 € Naročilo
Lenček Rado L. Izbrane razprave in eseji 26,72 € Naročilo
Levec Fran Eseji - Študije - Potopisi 6,25 € Naročilo
Levstikov zbornik 7,31 € Naročilo
Linhart Anton Tomaž Poskus zgodovine Kranjske 12,11 € Naročilo
Loparnik Borut Biti skladatelj 7,14 € Naročilo
Machiavelli Politika in morala 17,66 € Naročilo
Machiavelli Vladar, ponatis 25 € Naročilo
Magris Claudio Alfabeti 23,6 € Naročilo
Magris Claudio Mikrokozmosi 20,83 € Naročilo
Magris Claudio Na slepo 25 € Naročilo
Magris Claudio Saj razumete 14 € Naročilo
Mahnič Joža Od Zoisa prek moderne do Kocbeka 24,9 € Naročilo
Mahnič Joža Presoje in pogledi 21,73 € Naročilo
Mahnič Joža Pripovedi o Župančiču in pomenki z njim 17,66 € Naročilo
Mahnič Joža Sence in luči z moje poti 28,87 € Naročilo
Mahnič Mirko Klici 11,66 € Naročilo
Mahnič Mirko Prešernov verz 28,11 € Naročilo
Mahnič Mirko Slovo 11,66 € Naročilo
Makarovič Gorazd Ko še nismo bili Slovenke in Slovenci 21,64 € Naročilo
Malenšek Mimi Marčni veter 12,19 € Naročilo
Malenšek Mimi Ujeti v času 8,76 € Naročilo
Mannova Elena Slovaška zgodovina 27,16 € Naročilo
Marinčič Marko Križ nad slovansko Trojo 29,9 € Naročilo
Martinovič Juraj Poezija D. Ketteja 5,76 € Naročilo
Matičič Nada Labirint 7,93 € Naročilo
Mikeln Miloš Poročnik z Vipote 24,9 € Naročilo
Milčinski Fran Dnevnik 1914-1920 38,94 € Naročilo
Milčinski Maja Telo-duh v filozofsko-religijskih tradicijah 22,57 € Naročilo
Milosz C. Somrak in svit 7,14 € Naročilo
Mlakar Boris Slovensko domobranstvo 1943-1945 31,69 € Naročilo
Mohar Peter Med nebom in peklom 7,93 € Naročilo
Mole Vojeslav Iz knjige spominov 6,25 € Naročilo
Moličnik Simona Novi akordi 17,08 € Naročilo
Moravec Dušan Vezi med slovensko in češko dramo 6,25 € Naročilo
Motnikar, urednik Vlado Kamniška knjiga 27 € Naročilo
Mukarovsky Jan Estetske razprave 11,11 € Naročilo
Munda Jože Bibliografija SM 1864 - 1964 6,25 € Naročilo
Munda Jože Bibliografija SM 1964 - 1983 6,25 € Naročilo
Munih ur. Marko SI robotika 27 € Naročilo
Murko Matija Izbrano delo 6,25 € Naročilo
Nietzsche Friederich Času neprimerna premišljevanja 17,66 € Naročilo
Nietzsche Friederich Človeško prečloveško 29,11 € Naročilo
Nietzsche Friederich Jutranja zarja 17,66 € Naročilo
Nietzsche Friederich Somrak malikov 13,26 € Naročilo
Nietzsche Friederich Tako je govoril Zaratustra 29,11 € Naročilo
Nietzsche Friederich Vesela znanost 17,66 € Naročilo
Nietzsche Friederich Volja do moči 29,11 € Naročilo
Novačan Anton Jeruzalem - Kairo 11,66 € Naročilo
O'Loughlin Niall Novejša glasba v sloveniji 22,19 € Naročilo
Ošlak Vinko Usode s Koroškega 22,73 € Naročilo
Pahor Boris Ladja brez krmarja 7,43 € Naročilo
Pahor Boris Spopad s pomladjo 13,58 € Naročilo
Pahor Boris Ta ocean strašno odprt 9,89 € Naročilo
Pahor Boris Trg Oberdan 17,66 € Naročilo
Pahor Boris V labirintu 9,89 € Naročilo
Pahor Boris V vodoravni legi 21,37 € Naročilo
Pahor Boris Zatemnitev 9,89 € Naročilo
Paternu Boris Estetske osnove Levstikove literarne kritike 6,25 € Naročilo
Pavšič Jernej Ljubljansko barje 39 € Naročilo
Pekić Borislav Roman 1999 27 € Naročilo
Perčič Tone Dante pri Slovencih 11,77 € Naročilo
Petar Petrovič Njegoš Luč mikrokozmosa 9,51 € Naročilo
Petek Franc Spomini koroškega politika 7,93 € Naročilo
Petre Fran Tradicija in inovacija 13,23 € Naročilo
Pibernik France Kranjska knjiga 31,7 € Naročilo
Pibernik France Med modernizmom in avantgardo 6,25 € Naročilo
Pirjevec D. Estetska misel F. Vebra 10,6 € Naročilo
Pirjevec Marija Dvoje izvirov slovenske književnosti 22,32 € Naročilo
Platon Poslednji dnevi Sokrata 17,66 € Naročilo
Pleterski J. - Ude L. - Zorn T. Koroški plebiscit 12,11 € Naročilo
Plotin Eneade Zbrani spisi, 1. del 27 € Naročilo
Pogačnik Jože Prevrednotenja 17,2 € Naročilo
Pogačnik Jože Stritarjev literarni nazor 6,25 € Naročilo
Pollack Martin Smrt v bunkerju 17,66 € Naročilo
Potočnik Herman Problemi vožnje po vesolju 22 € Naročilo
Predan Vasja Kritikovo gledališče 13,23 € Naročilo
Pregljev zbornik (simp.83) 7,93 € Naročilo
Pretnar Tone Prešeren in Mickiewicz 19,92 € Naročilo
Prijateljev zbornik 6,25 € Naročilo
Radičkov Jordan Kruto razpoloženje 17,53 € Naročilo
Rebula Alojz Zeleno izgnanstvo 9,45 € Naročilo
Reisp Branko Redki stari tiski 22,64 € Naročilo
Reisp Branko Zgodbe in podobe iz naše preteklosti 19,9 € Naročilo
Rejec A. - Černač T. - Vadnjal J. Pričevanja o Tigru 23,93 € Naročilo
Rejec Tatjana Partija in tigrovci 24,23 € Naročilo
Ribarič Vladimir Potresi v sloveniji 22,19 € Naročilo
Rigler Jakob Razprave o slovenskem jeziku 9,11 € Naročilo
Rijavec Andrej Glasbeno delo na Slovenskem v obdobju protestantizma 8,75 € Naročilo
Romer John Zgodovina starega Egipta; od prvih velikih kmetovalcev do Velike piramide 33 € Naročilo
Rotar Janez Politična in socialna misel Podlimbarskega 6,25 € Naročilo
Rožanc Marjan Indijanska zima 6,25 € Naročilo
Rožanc Marjan Roman o knjigah 6,25 € Naročilo
Rueh Franc Moj dnevnik 1915-1918 22,41 € Naročilo
Rupel Dimitrij Slovenija na svetovnem prizorišču 35 € Naročilo
Rupel Dimitrij Železo in žamet ali od kulture do države 28 € Naročilo
Saje Mitja Zgodovina Kitajske 39 € Naročilo
Savov Gančo Moja slovenska biografija, Past za nasprotnike 29,9 € Naročilo
Schwegel Josef Na cesarjev ukaz 14,94 € Naročilo
Seliškar Tone Pesmi pričakovanja 5,81 € Naročilo
Simonišek Robert Slovenska secesija 29,7 € Naročilo
Simoniti Vasko Fanfare nasilja 20,83 € Naročilo
Simoniti Vasko Vojaška organizacija na slovenskem v 16 st. 12,01 € Naročilo
Simoniti Iztok Deus vult: o vrednotah kristjanov 23 € Naročilo
Simoniti Iztok Ustvarjalnost 27 € Naročilo
Simoniti Primož Humanizem na Slovenskem 9,96 € Naročilo
Simoniti Primož Srednjeveški cvetnik 39,39 € Naročilo
Simpozij o Ivanu Cankarju 11,11 € Naročilo
Simpozij o Otonu Župančiču 6,25 € Naročilo
Sivec Jože Opera v stanovskem gledališču 6,25 € Naročilo
Škof Lenart Etika diha in atmosfera politike 29 € Naročilo
Slodnjak Anton France Prešeren 11,11 € Naročilo
Slodnjak Anton Pohojeni obraz 11,11 € Naročilo
Sloterdijk Peter Spremeniti moraš svoje življenje 39 € Naročilo
Slovenci v XX. stoletju 22,64 € Naročilo
Slovenska kultura v vojnem času 20,83 € Naročilo
Slovenska matica 1864 - 1964 8,75 € Naročilo
Slovenska matica 1965 - 2003 19,02 € Naročilo
Slovenska trideseta leta (zbornik) 29,88 € Naročilo
Slovenske ljudske pesmi 1 (ponatis) 20,38 € Naročilo
Slovenske ljudske pesmi 2 16,93 € Naročilo
Slovenske ljudske pesmi 3 24,45 € Naročilo
Slovenske ljudske pesmi 4 43,01 € Naročilo
Slovenske ljudske pesmi, 5. del 77 € Naročilo
Slovenske zamisli o prihodnosti okrog leta 1918 22,64 € Naročilo
Snoj Jože Balkan Sobranie 27,8 € Naročilo
Snoj Jože Metamorfoza groze 14,49 € Naročilo
Snoj Jurij Portret skladatelja Janeza Matičiča 32 € Naročilo
Snoj Kocijančič, Dionizij Areopagit in evropsko izročilo 27 € Naročilo
Sodnik Alma Izbrani filozofski spisi 10,24 € Naročilo
Sovre Anton Predsokratiki 14,04 € Naročilo
Sovre Anton Stari Grki 38,48 € Naročilo
Spengler Oswald Zaton Zahoda, 1. del 29,5 € Naročilo
Spengler Oswald Zaton zahoda, 2. del 30,5 € Naročilo
Spinoza B. Etika 17,66 € Naročilo
Šteger Aleš Ptujska knjiga 31,7 € Naročilo
Stopar Ivan Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na slovenskem štajerskem 12,11 € Naročilo
Strehovec Janez Demonsko estetsko 17,66 € Naročilo
Stres Anton Heglovo in Marxovo pojmovanje svobode 10,6 € Naročilo
Strnad Janez Zgodbe iz fizike 11,11 € Naročilo
Studen Andrej Rabljev zamah 20,83 € Naročilo
Štuhec Miran Slovenska esejistika v 2. polovici xx. stoletja 25,81 € Naročilo
Šuklje Fran Iz mojih spominov 1 11,11 € Naročilo
Šuklje Fran Iz mojih spominov 2 12,9 € Naročilo
Svetlič Rok Prenašanje bit sveta(Ontologija prava in države) 29 € Naročilo
Swartz Richard Drugi v bližini 24,23 € Naročilo
Swartz Richard Room service 29 € Naročilo
Tolstoj - Vidmar Car Boris 6,25 € Naročilo
Tolstoj - Vidmar Car Fjodor 6,25 € Naročilo
Tolstoj - Vidmar Smrt Ivana Groznega 6,25 € Naročilo
Toroš Ana O zemlja sladka. kamen, zrno, sok 19 € Naročilo
Tršar Marijan Kopist in samota 8,56 € Naročilo
Trstenjak Anton Skozi prizmo besede 15,38 € Naročilo
Trubarjev zbornik III. 20,83 € Naročilo
Tuji kapital na slovenskem 7,61 € Naročilo
Tušak Maks Črtice 13,04 € Naročilo
Twardowski Kazimierz K nauku in predmetu predstav 28,07 € Naročilo
Ude Lojze Moje mnenje o položaju 18,06 € Naročilo
Udovič Jože Spremembe 7,77 € Naročilo
Urbančič Ivan O krizi 6 € Naročilo
Urbančič Ivan Razmišljanja v preddverju filozofije 23 € Naročilo
Urbančič Ivan Zgodovina nihilizma 12 € Naročilo
Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev - Angela Vode in Boris Furlan, žrtvi Nagodetovega procesa 15,85 € Naročilo
Veber France Znanost in vera 17,66 € Naročilo
Velika vojna in slovenci 20,83 € Naročilo
Vennemann Kevin Mara Kogoj 21,3 € Naročilo
Verginella Kacin, Primorski upor fašizmu 1920-1941 29,9 € Naročilo
Vidmar Josip Sile časa 7,93 € Naročilo
Vinko Ošlak, Niko R. Kolar Slovenjegraška knjiga 29 € Naročilo
Vloga cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja 10,1 € Naročilo
Vodnik France Misli in presoje 7,14 € Naročilo
Vodopivec Katja Postava in hudodelstvo 11,02 € Naročilo
Vogrič Ivan Stoletje pred prvo svetovno vojno 9,5 € Naročilo
Voje Ignacij Slovenica Balcanica 27,16 € Naročilo
Vorlander K. Zgodovina filozofije III./1 10,24 € Naročilo
Vošnjak Josip Spomini 10,95 € Naročilo
Vospernik Reginald Celovška knjiga 27,17 € Naročilo
Vovko Andrej Mal položi dar (c.m.d.) 25,81 € Naročilo
Vrišer Sergij Baročno kiparstvo na Primorskem 12,11 € Naročilo
Vrišer Sergij Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem 16,75 € Naročilo
Vuga Saša Borodin 25 € Naročilo
Vuga Saša Kobariško zrcalo 20 € Naročilo
Vuga Saša Sveti Anton Prašičkar 26 € Naročilo
Weiss - Belač Emil Ne hodi naprej 21,55 € Naročilo
Zajc Neža O Danetu Zajcu 14 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 1 10,24 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 10 13,27 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 11 16,62 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 12 29,56 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 13/14 58,41 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 15 29,43 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 2 10,24 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 3 10,24 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 4 10,24 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 5/6 10,87 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 7 10,87 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 8 10,87 € Naročilo
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 9 11,9 € Naročilo
Ženska v Berlinu 21 € Naročilo
Zgodovina slovenskega slovstva V. 12,11 € Naročilo
Zgodovina slovenskega slovstva VII. 12,11 € Naročilo
Žitko Sonja Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem 15,38 € Naročilo
Žitnik Janja Pero in politika 17,52 € Naročilo
Zorn Aleksander Smešna žalost preobrazbe 20,83 € Naročilo
Zupančič Franc Dnevnik 1914-1918 22,41 € Naročilo
Zupančič Marko Literarno delo mladega a.t. Linharta 6,25 € Naročilo
Župančič Oton Med ostrnicami 6,25 € Naročilo
Zwitter Fran O slovenskem narodnem vprašanju 12,17 € Naročilo

Filozofska knjižnica
Avtor Naslov dela Cena (brez DDV)  
 Areopagit Dionizij Zbrani spisi 29 € Naročilo
 Aristotel Fizika 14,94 € Naročilo
 Aristotel Nikomahova etika 17,66 € Naročilo
 Aristotel O duši 17,66 € Naročilo
 Aurobindo Šri Človeški ciklus 17,66 € Naročilo
 Aurobindo Šri Integralna joga 13,27 € Naročilo
 Brentano Franz Psihologija z empiričnega vidika 21,01 € Naročilo
 Bruno Giordano Kozmološki dialogi 29,11 € Naročilo
 Descartes Meditacije 12,23 € Naročilo
  Dnevnik cesarja Marka Avrelija 13,27 € Naročilo
 Heidegger Martin Bit in čas 29,11 € Naročilo
 Heidegger Martin Predavanja in sestavki 14,94 € Naročilo
 Hribar Tine Dar biti 20,83 € Naročilo
 Hribar Tine Fenomenologija I. 21,73 € Naročilo
 Hribar Tine Tragična etika svetosti 10,24 € Naročilo
 Hrušovsky Igor Dialektika biti in kulture 8,56 € Naročilo
 Husserl Edmund Ideje za čisto fenomenologijo 20,38 € Naročilo
 Kierkegaard S. A. Pojem tesnobe 13,19 € Naročilo
 Leibniz Izbrani filozofski spisi 14,94 € Naročilo
 Machiavelli Politika in morala 17,66 € Naročilo
 Mukarovsky Jan Estetske razprave 11,11 € Naročilo
 Nietzsche Friederich Človeško prečloveško 29,11 € Naročilo
 Nietzsche Friederich Jutranja zarja 17,66 € Naročilo
 Nietzsche Friederich Tako je govoril Zaratustra 29,11 € Naročilo
 Nietzsche Friederich Vesela znanost 17,66 € Naročilo
 Nietzsche Friederich Volja do moči 29,11 € Naročilo
 Pirjevec D. Estetska misel F. Vebra 10,6 € Naročilo
 Platon Poslednji dnevi Sokrata 17,66 € Naročilo
 Sodnik Alma Izbrani filozofski spisi 10,24 € Naročilo
 Sovre Anton Predsokratiki 14,04 € Naročilo
 Spinoza B. Etika 17,66 € Naročilo
 Stres Anton Heglovo in Marxovo pojmovanje svobode 10,6 € Naročilo
 Twardowski Kazimierz K nauku in predmetu predstav 28,07 € Naročilo
 Vorlander K. Zgodovina filozofije III./1 10,24 € Naročilo
© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 .
slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija