Knjige z vrta – spletni nakup

TUDI V ČASU, KO BO NA VRTU DSP POTEKAL KNJIŽNI SEJEM – SEJEM Z VRTA, 29.05.2020 – 31.05.2020, VAM NAŠE KNJIGE PONUJAMO PO ZNIŽANIH, SEJEMSKIH CENAH.

OD PETKA DO NEDELJE
29.05.2020-31.05.2020
na navedene redne cene upoštevajte naslednji popust

KNJIGE MLAJŠE OD 6 MESECEV – 20%
(svetli tisk v ceniku)
VSE OSTALE KNJIGE IZ CENIKA -40%

Vaš knjižni izbor in naslov, kamor naj pošljemo knjige nam sporočite na e-naslov: prodaja@slovenska-matica.si.
Poslali vam bomo račun s sejemskim popustom, naročilu nad 50 € pa bomo priložili še presenečenje.
Poštnino plača Slovenska matica.

FILOZOFSKA KNJIŽNICA

Areopagit : ZBRANI SPISI 29,00
Aristotel : FIZIKA 15,08
Aristotel : NIKOMAHOVA ETIKA (pon) 19,80
Aristotel : O DUŠI (pon) 17,82
Aristotel : O NASTAJANJU IN PROPADANJU 21,00
Assman Jan : TOTALNA RELIGIJA 22,00
Aurobindo Šri : ČLOVEŠKI CIKLUS (pon) 17,82
Avguštin : PROTI AKADEMIKOM 15,08
Brentano F. : PSIHOLOGIJA Z EMPIRIČNEGA VIDIKA 21,20
Bruno G. : KOZMOLOŠKI DIALOGI 29,38
Dante : MONARHIJA 19,00
Descartes : MEDITACIJE (pon) 12,33
DNEVNIK CESARJA MARKA AVRELIJA,pon. 18,00
Heidegger M. : BIT IN ČAS (pon) 29,38
Heidegger M. : PREDAVANJA IN SESTAVKI 15,08
Husserl E. : IDEJE ZA ČISTO FENOMENOLOGIJO 20,55
Husserl E. : KRIZA 17,82
Hribar Tine : DAR BITI 21,01
Hribar Tine : KOPERNIKANSKI OBRAT 10,33
Hribar Tine : TRAGIČNA ETIKA SVETOSTI 10,33
Hribar Tine : FENOMENOLOGIJA I. 21,93
Hrušovsky Igor : DIALEKTIKA BITI IN KULTURE 8,63
Junger E. : NA ZIDU ČASA 25,00
Kierkegaard S.A. : POJEM TESNOBE 13,30
Kocijančič G. : EROTIKA, POLITIKA ITN 35,00
Kocijančič, Snoj : D.AREOPAGIT IN EVROPSKO IZROČILO 27,00
Leibniz : IZBRANI FILOZOFSKI SPISI (pon) 15,08
Machiavelli : POLITIKA IN MORALA (pon) 17,82
Machiavelli : VLADAR (pon) 25,00
Milčinski Maja : TELO-DUH V FIL.-RELIG. TRADICIJAH 22,57
Mukarovsky Jan : ESTETSKE RAZPRAVE 11,21
Nietzsche F. : ČASU NEPRIMERNA PREMIŠLJEVANJA 17,65
Nietzsche F. : ČLOVEŠKO PREČLOVEŠKO 29,38
Nietzsche F. : SOMRAK MALIKOV, pon. 13,38
Nietzsche F. : TAKO JE GOVORIL ZARATUSTRA (pon) 29,38
Nietzsche F. . VOLJA DO MOČI (pon) 29,38
Nietzsche F. : JUTRANJA ZARJA 17,82
Nietzsche F. : VESELA ZNANOST 17,82
Pirejevec D. : ESTETSKA MISEL F.VEBRA 10,69
Platon : POSLEDNJI DNEVI SOKRATA (pon) 17,82
Plotin : ZBRANI SPISI I 27,00
Plotin : ZBRANI SPISI II 32,00
Schopenhauer : SVET KOT VOLJA IN PREDSTAVA 29,11
Sloterdijk : SPREMENITI MORAŠ SVOJE ŽIVLJENJE 39,00
Sodnik Alma : IZBRANI FILOZOFSKI SPISI 10,33
Sovre : PREDSOKRATIKI (pon) 14,16
Spengler O. : ZATON ZAHODA, 1.del 29,50
Spengler O. : ZATON ZAHODA, 2.del 30,50
Spinoza : ETIKA (pon) 17,82
Stres Anton : HEGL.IN MARX.POJMOVANJE SVOBODE 10,69
Svetlič Rok : PRENAŠATI BIT SVETA 29,00
Škof Lenart : ANTIGONINE SESTRE 26,00
Škof Lenart : ETIKA DIHA IN ATMOSFERA POLITIKE 29,00
Škof Lenart : ANTIGONINE SESTRE 26,00
Twrdowski K. : K NAUKU O VSEBINI IN PREDMETU PR. 28,33
Urbančič Ivan : O KRIZI 6,00
Urbančič Ivan : RAZMIŠLJANJA V PREDDVERJU FIL. 23,00
Urbančič Ivan : ZGODOVINA NIHILIZMA 12,00
Veber France : ZNANOST IN VERA 17,65
Vorlander K. : ZGODOVINA FILOZOFIJE III./1 10,33

OSTALA PODROČJA

ANTON SLODNJAK 47,44
Albreht Fran : GLEDALIŠKE KRITIKE 5,75
Anonyma : ŽENSKA V BERLINU 21,00
Anouilh J. : ANTIGONA 21,00
Angioni Guliano : TOLEDSKI PLAMENI 24,00
Avsenik Nabergoj : ZGOD.PROTIJUDOVSTVA IN ANTISEMITIZMA 30,00
Avsenik Nabergoj : PODOBA JUDOV V EVR.LITERATURI,GLASBI 33,00
Avsenik Nabergoj : TRPLJENJE IN SMRT V ZGODOVINI JUDOVSEK LITERATURE 35,00
Bajd, Bratko, ur.: ROBOTIKA IN UMETNA INTELIGENCA 19,00
Barbarič Štefan : TURGENJEV IN SLOV.REALIZEM 6,30
Bartol Vladimir : ZAKRINKANI TRUBADUR 20,32
Beaumarchais : FIGAROVA SVATBA 19,46
Benhart František: SIJAJNI DAN OB REKI 15,08
Bedina Katarina : SONATA 9,64
Berčič Branko : MLADOST I.TAVČARJA 5,75
Berger Aleš : NOVI OGLEDI IN POGLEDI 21,70
Bernard Antonija : FRANCOSKO O SLOVENCIH 19,00
Bernik F.-Dolgan : SLOV.VOJNA PROZA 1941-1980 13,38
Bernik France : KRONIKA MOJEGA ŽIVLJENJA,1.in 2.del 49,00
Bernik France : OD KNJIŽ. DO LIKOVNE UMETNOSTI… 23,00
Bernik France : SPEKTRUM USTVARJALNOSTI 29,24
BLEJSKA KNJIGA 33,00
Borko Božidar : SREČANJA 5,75
Borovnik Silvija : SLOVENSKA DRAMATIKA V DRUGI POL.XX 25,13
Bratuž Lojzka : GORIŠKA KNJIGA 31,70
Brejc Tomaž : ŠTUDIJE O SLOV.SLIKARSTVU V 20.STOL. 33,00
Breznik Anton : JEZIKOSLOVNE RAZPRAVE 10,33
Brvar Andrej : MARIBORSKA KNJIGA 42,04
Bruckmüller E. : AVSTRIJSKA ZGODOVINA 43,00
Brumen Vinko : ARGENTINSKI SPISI 15,08
Cankar Ivan : NOVO ŽIVLJENJE, pon. 19,00
Cankar Ivan : TUJCI 19,00
Cankar Izidor : LEPOSLOVJE-ESEJI-KRITIKA 2 5,75
Cankar Izidor : RAZVOJ STILA 1 (zg.lik.um.) 16,64
Cankar Izidor : RAZVOJ STILA 2 ” ” ” 16,64
Cankar Izidor : RAZVOJ STILA 3 ” ” ” 20,97
Capuder Andrej : MALI CVET 6,30
Capuder Andrej : POVEST O KNJIGAH,ponatis 28,00
Capuder Andrej : RAPSODIJA 20 6,30
Capuder Andrej : ISKANJE DRUGEGA 8,66
Capuder Andrej : REKA POZABE 24,22
Cencič Miroslava : PRIMORSKA V PRIMEŽU BRATOMORNE VOJNE 35,00
CERKEV,KULT.IN POLIT.1890-1941 18,05
Cevc Emilijan : POZNOGOTSKA PLASTIKA 13,38
Cevc Emilijan : KIPAR.NA SLOV.MED GOT.IN BAROK. 13,38
Cevc Emilijan : PESNITEV IN RESNICA 29,89
Cibic Rajko : SPOMINI SLOV.V TUJSKI LEGIJI 15,08
Ciperle Jože : LICEJ V LJUBLJANI 1800-1848 29,70
Ciuha Jože : KRONIKA SEDMIH POZAB 27,41
Clarici Karel : KNJIGA MOJE MLADOSTI 10,33
Cvetko Dragotin : SLOV.GLASBA V EVROP.PROSTORU 10,33
Cvetko Dragotin : V PROSTORU IN ČASU 21,93
Čermelj Lavo : MED 1.IN 2. TRŽAŠKIM PROCESOM 6,30
Čermelj Lavo : SPOMINI NA TRŽAŠKA LETA 6,30
Čermelj Lavo : MATERIJA IN ENERGIJA 6,30
Čirković M.Sima : SRBSKA ZGODOVINA 34,00
Čurkina Iskra : RUSKO SLOVENSKI KULTURNI STIKI 42,73
Darasz Z. : OD MODERNE K EKSPRESIONIZMU 6,30
Davis J.C. : VZPON Z DNA 9,54
Dolgan M. : SLOV.KNJIŽEVNOST TAKO ALI DRUGAČE 22,38
Duša Zdravko,ur. : TOLMINSKA KNJIGA 27,00
Fister Peter : ARHIT.PROTITUR.TABOROV 12,11
Frelih Tone : FRANCE ŠTIGLIC 23,31
Gabrič Aleš : SLOVENSKI PRELOM 1918 26,00
Gantar-Godina I. : MASARYK IN MASARYKOV. PRI SLOV. 10,33
Gantar Kajetan : ZASILNI PRISTANEK 24,90
Gatalica A. : NEVIDNI 23,00
Gauss Karl M : EVROPSKA ABECEDA 12,10
Gauss Karl M : V GOZDU METROPOL 22,00
GEOGRAFIJA SLOVENIJE 82,25
Gestrin Ferdo : SLOV.DEŽELE IN ZG. KAPITALIZEM 12,11
Gestrin Ferdo : SLOVANSKE MIGRACIJE V ITALIJO 25,80
Giesemann G. : NOVEJŠI POGLEDI NA SL.KNJIŽEV. 12,88
Glavašević Siniša: ZGODBE IZ VUKOVARJA 16,00
Globočnik Damir : LIKOVNO IN SIMBOLNO 57,00
Globočnik Damir : PAVLIHA 1870 33,00
Globokar Vinko : LABORATORIUM 26,96
Globokar Vinko : VDIH – IZDIH 11,05
Glucksman A. : DOSTOJEVSKI NA MANHATTNU 20,10
Glušič Helga : SLOV.PRIP.PROZA V 2.POL.XX.STOL. 29,24
Goldstein I. : HRVAŠKA ZGODOVINA 34,90
Golob Nataša : POSLIKANI LESENI STROPI NA SL. 10,33
Grafenauer Bogo : SLOVENSKO NARODNO VPRAŠANJE 10,41
Grafenauer Ivan : LITERARNO – ZGODOVINSKI SPISI 8,83
Gspan A-Slodnjak : CVETNIK SLOV.VEZANE BESEDE 1 10,33
Gspan A-Slodnjak : CVETNIK SLOV.VEZANE BESEDE 2 10,33
Hacin Janko : VSI TI MLADI FANTJE 12,33
Hartman Bruno,ur.: CELJSKA KNJIGA 27,41
Hartman Bruno : CELJSKI GROFJE V SLOV.DRAMAT. 6,30
Hergold Ivanka : NOŽ IN JABOLKO 19,00
Herodot : ZGODBE 24,45
Hieng Andrej : SANJA O RAZBITEM AVTOBUSU 21,47
Horvat Jože : LUŽICA IN NJENI SRBI 6,30
Hribar Ivan : MOJI SPOMINI II. 6,30
Hribar Tine : EVROSLOVENSTVO 31,98
Hribar Tine : NESMRTNOST IN NEUMRLJIVOST,1.del 29,00
Hribar Tine : NESMRTNOST IN NEUMRLJIVOST,2.del 41,00
Hribar Tine : NESMRTNOST IN NEUMRLJIVOST,3.del 39,00
Hudeček Jože : KLIC Z JEZERA 18,95
Ibsen Henrik : PEER GYNT 5,75
Inkret Andrej : MELANHOLIČNA RAZMERJA 20,55
Inkret Andrej,ur.: LJUBLJANSKA KNJIGA 28,10
Jančar Drago : DUŠA EVROPE 24,45
Jančar Drago : KATARINA, PAV IN JEZUIT, ponatis 25,00
Jelinčič Boeta K.: JUDJE NA SLOVENSKEM V SREDNJEM VEKU 38,00
Jemec Andrej : VSE, KAR JE 29,00
Jensterle Doležal: MIT O ANTIGONI 15,08
Jerše Sašo,ur. : LEUKHUP! 25,00
Jerše Sašo : VERA IN HOTENJA 29,90
Jeza Franc : IN ZGODIL SE BO ČUDEŽ 24,00
Jezernik Božidar : DIVJA EVROPA 35,00
Jug-Kranjec Herm.: PREGLJ.ROMAN BOGOVEC JERNEJ 37,47
Kacin, Verginella: PRIMORSKI UPOR FAŠIZMU 1920-1941 29,90
Kastelic Jože : SIMBOLIKA MITOV 37,21
Kavčič Vladimir : SOMRAK 21,65
Kavčič Vladimir : VRNITEV V IZGINULE KRAJE 15,53
Kermauner Taras : DRAMA,GLEDALIŠČE IN DRUŽBA 11,97
Kermauner Taras : BESEDE IN DOGODEK 11,97
Kermauner Taras : ZADNJE SREČANJE 13,38
Kemperl M. : ARHIT. TIPOLOGIJA ROMARSKIH CERKVA 28,00
Kitičič Božica : LITERAR.USTVARJAL.A.HIENGA 6,30
Kleindienst K.ur : O SLOV.KNJIŽ.V ITALIJI IN AVSTRIJI 10,00
KMEČKI UPORI V SLOV.UMETNOSTI 6,30
Koblar France : DVAJSET LET SLOVENSKE DRAME 1 8,00
Koblar France : SLOVENSKA DRAMATIKA 1 9,98
Koblar France : SLOVENSKA DRAMATIKA 2 9,98
Koblar France : MOJ OBRAČUN 9,54
KOBLARJEV ZBORNIK 6,41
Kocbek Edvard : PEŠČENA URA 7,21
Kolar, Ošlak,ur. : SLOVENJEGRAŠKA KNJIGA 29,00
Komelj Milček,ur.: ČRNOMALJSKA IN METLIŠKA KNJIGA 37,00
Komelj Milček : MLADI JAKAC 29,24
Komelj Milček : NOVOMEŠKA KNJIGA 29,50
Komelj Milček : ŽIVLJENJE Z UMETNOSTJO, 1,2 54,00
Kontler L. : MADŽARSKA ZGODOVINA 35,18
Koruza Jože : SLOVENSKA DRAMATIKA 45 – 65 9,95
Kos Franc : IZBRANO DELO 9,95
Kos Janko : PREŠEREN IN KRŠČANSTVO 12,33
Kos Janko : SOCIOLOGIJA SLOVENSKE LITERATURE 21,00
Kos Matevž : LETA NEVARNEGA ŽIVLJENJA 19,00
Kos Matevž : POSKUSI Z NIETZSCHEJEM 25,13
Kosovel A. : ZLOČIN BREZ KAZNI 20,10
Kostnapfel M. : PESMI/POESIE 17,00
Košir Fedja : ZAMISEL MESTA 25,13
Kovačič Lojze : VZEMLJOHOD 11,98
Kovič Kajetan : SLED SENCE ZARJE 16,45
Kozak Juš : NOVELE 6,30
Kozak Juš : PAVLIHOVA KRONIKA 5,75
Kraigher Nada : TERMINUS 6,30
Kralj,Kleindienst: IRINA RAHOVSKY KRALJ 29,00
Krakar Lojze : ZMAGE IN PORAZI PESNIKOV 14,62
Kranjc Igor: : FRANCE KRALJ 28,78
Kramberger M. : LOVEC NA HOMOKUMULATE 21,06
Kramolc Ted : POTICA ZA NAVADNI DAN 26,04
Kraus Karl : POSLEDNJI DNEVI ČLOVEŠTVA 12,10
Kravos Bogomila : SLOVENSKO GLEDALIŠČE V TRSTU 26,00
Kravos Bogomila : ZGODBA MOJEGA OČETA 18,22
KULTURNA IDENTITETA ISTRE 10,00
Kumer Zmaga : LJUDSKA GLASBILA IN GODCI 9,98
Kunaver Jurij : BLAŽ KOCEN 1821-1871 15,00
Kundera Milan : UMETNOST ROMANA 7,21
Kuret Niko : SLOV.KOLEDNIŠKA DRAMATIKA 11,05
Kuret Primož : GLASB.INSTR.NA SR.FRESK.NA SL. 11,76
Kušar Meta : INTERVJU 29,90
Lavrin Janko : MED OSEM IN OSEMDESET 11,76
Legiša Lino : V PREIZKUŠNJI 6,30
Lenček Rado L. : IZBRANE RAZPRAVE IN ESEJI 26,96
Levec Fran : ESEJI – ŠTUDIJE – POTOPISI 6,30
LEVSTIKOV ZBORNIK 8,00
Linhart A.T. : POSKUS ZGODOVINE KRANJSKE 12,22
LJUBLJANSKE DRUŽINE 29,50
Loparnik-P.Ramov.: BITI SKLADATELJ 7,21
Magris Claudio : ALFABETI 23,60
Magris Claudio : BRAZGOTINE 25,00
Magris Claudio : MIKROKOZMOSI 21,01
Magris Claudio : NA SLEPO 25,00
Magris Claudio : SAJ RAZUMETE 14,00
Mahnič Joža : OD ZOISA PREK MODERNE DO KOCBEKA 25,13
Mahnič Joža : PRESOJE IN POGLEDI 21,93
Mahnič Joža : PRIPOVEDI O ŽUPANČIČU IN POMENKI… 17,82
Mahnič Joža : SENCE IN LUČI Z MOJE POTI 28,86
Mahnič Mirko : PREŠERNOV VERZ 28,11
Mahnič Mirko : KLICI 11,76
Mahnič Mirko : SLOVO 11,76
Makarovič Gorazd : KO ŠE NISMO BILI SLOVENCI IN SLOV. 21,64
Malenšek Mimi : UJETI V ČASU 9,59
Malenšek Mimi : MARČNI VETER 13,35
Mannova E. : SLOVAŠKA ZGODOVINA 27,40
Marinčič Marko : KRIŽ NAD SLOVANSKO TROJO 29,90
Maroević Tonko : ŠTIRIROČNO 18,00
Martinovič J. : POEZIJA D. KETTEJA 6,30
Matičič Nada : LABIRINT 8,00
Mikeln Miloš : POROČNIK Z VIPOTE 25,13
Milčinski Fran : DNEVNIK 1914-1920 39,29
Milosz C. : SOMRAK IN SVIT 7,21
Mlakar Boris : SLOVENSKO DOMOBRANSTVO 1943-1945 31,98
Mohar Peter : MED NEBOM IN PEKLOM 8,00
Mole Vojeslav : IZ KNJIGE SPOMINOV 6,30
Moličnik Simona : NOVI AKORDI 17,24
Moravec Dušan : VEZI MED SLOV.IN ČEŠKO DRAMO 6,30
Motnikar Vlado : KAMNIŠKA KNJIGA 27,00
Munda Jože : BIBLIOGRAFIJA SM 1864 – 1964 6,30
Munda Jože : BIBLIOGRAFIJA SM 1964 – 1983 6,30
Munih Marko, ur. : SI ROBOTIKA 27,00
Murko Matija : IZBRANO DELO 6,30
Njegoš Petar II.P: LUČ MIKROKOZMOSA 9,59
Novak Jernej : GLEDALIŠKO DESETLETJE 18,00
Novačan Anton : JERUZALEM – KAIRO 11,76
O,Loughlin N : NOVEJŠA GLASBA V SLOVENIJI 22,38
Osti Josip : MED DVEMA BREGOVOMA 29,00
Ošlak Vinko : KRST NA AUVI 22,72
Ošlak Vinko : USODE S KOROŠKEGA 22,94
Pahor Boris : ZATEMNITEV 9,98
Pahor Boris : TA OCEAN STRAŠNO ODPRT 9,98
Pahor Boris : LADJA BREZ KRMARJA 7,49
Pahor Boris : V VODORAVNI LEGI 21,56
Pahor Boris : SPOPAD S POMLADJO 13,70
Pahor Boris : TRG OBERDAN 17,82
Pahor, Perenič : SONČNA URA 29,90
Paternu B. : ESTET.OSN.LEVSTIK.LITERAR.KRIT. 6,30
Pavšič Jernej : LJUBLJANSKO BARJE 39,00
Pavšič Jernej : VIPAVSKA DOLINA 39,00
Pekić Borislav : 1999 27,00
Perčič Tone : DANTE PRI SLOVENCIH 11,87
Petek Franc : SPOMINI KOROŠKEGA POLITIKA 8,00
Petre Fran : TRADICIJA IN INOVACIJA 13,35
Pibernik France : KRANJSKA KNJIGA 31,70
Pibernik France : MED MODERNIZMOM IN AVANTGARDO 6,30
Pibernik France : SEVERIN ŠALI 34,00
Pirjevec Marija : DVOJE IZVIROV SLOV.KNJIŽEVNOSTI 22,52
Pirjevec Marija : TRŽAŠKA KNJIGA,ponatis 29,00
Pleter.-Ude-Zorn : KOROŠKI PLEBISCIT 12,22
Pogačnik Jože : PREVREDNOTENJA 17,36
Pogačnik J. : STRITARJEV LITERAR.NAZOR 6,30
Potočnik H. : PROBLEM VOŽNJE PO VESOLJU 22,21
Predan Vasja : KRITIKOVO GLEDALIŠČE 13,35
PREGLJEV ZBORNIK (simp.83) 8,00
Pretnar Tone : PREŠEREN IN MICKIEWICZ 20,10
PRIJATELJEV ZBORNIK 6,30
Prunč Erich : TIHOŽITJA IN BESI 22,00
Radičkov J. : KRUTO RAZPOLOŽENJE 17,68
Rebula Alojz : ZELENO IZGNANSTVO 9,54
Reisp Branko : REDKI STARI TISKI 22,84
Reisp Branko : ZGODBE IN PODOBE IZ NAŠE PRETEKLOSTI 19,90
Rejec Tatjana : PARTIJA IN TIGROVCI 24,45
Rejec-Černač-Vad.: PRIČEVANJA O TIGRU 24,14
Ribarič Vladimir : POTRESI V SLOVENIJI 22,38
Rigler Jakob : RAZPRAVE O SLOVENSKEM JEZIKU 9,98
Rijavec Andrej : GLASB.DELO NA SL.V OBD.PROT. 8,83
Romer John : ZGOD. STAREGA EGIPTA,1.del 33,00
Romer John : ZGOD. STAREGA EGIPTA,2.del 39,00
Rotar Janez : POLI.IN SOC.MISEL PODLIMBAR. 6,30
Rožanc Marjan : ROMAN O KNJIGAH 6,30
Rožanc Marjan : INDIJANSKA ZIMA 6,30
Rueh Franc : MOJ DNEVNIK 1915-1918 22,61
Rupel Dimitrij : SLOVENIJA NA SVETOVNEM PRIZORIŠČU 35,00
Rupel Dimitrij : ŽELEZO IN ŽAMET ALI OD KULTURE DO.. 28,00
Saje Mitja : ZGODOVINA KITAJSKE 39,00
Savov Gančo : MOJA SLOVENSKA BIOGRAFIJA, PAST… 29,90
Schwegel Josef: : NA CESARJEV UKAZ 15,08
Seliškar Tone : PESMI PRIČAKOVANJA 5,86
Senegačnik Brane : POGOVORI Z NIKOMER 17,00
Simoniti Iztok : DEUS VULT: O vrednotah kristjanov 23,00
Simoniti Iztok : HISTORIA MAGISTRA MORTIS 29,26
Simoniti Iztok : USTVARJALNOST 27,00
Simoniti Primož : HUMANIZEM NA SLOVENSKEM 10,05
Simoniti Primož : SREDNJEVEŠKI CVETNIK 39,75
Simoniti Primož : MED HUMANISTI IN STARIMI KNJIGAMI 31,86
Simoniti Vasko : FANFARE NASILJA 21,01
Simoniti Vasko : VOJAŠKA ORG.NA SL.V 16 st. 12,11
Simonišek Robert : SLOVENSKA SECESIJA 29,70
SIMPOZIJ O IVANU CANKARJU 11,21
SIMPOZIJ O OTONU ŽUPANČIČU 11,21
Sirc Ljubo: : BREZPOTJA SOCIALIZMA 29,00
Sivec Jože : OPERA V STANOVSK.GLEDALIŠČU 6,30
SLOVENCI V XX. STOLETJU 22,84
SLOVENSKA KULTURA V VOJNEM ČASU 21,01
SLOVENSKA MATICA 1864 – 1964 8,83
SLOVENSKA MATICA 1965- 2003 19,18
SLOVENSKA MATICA 2004-2014 16,00
SLOVENSKA MATICA, 150. LET DELA… 16,00
SLOVENSKA TRIDESETA LETA(zbornik) 30,16
SLOVENSKE LJUDSKE PESMI 1 pon. 20,55
SLOVENSKE LJUDSKE PESMI 2 17,08
SLOVENSKE LJUDSKE PESMI 3 24,67
SLOVENSKE LJUDSKE PESMI 4 43,41
SLOVENSKE LJUDSKE PESMI 5 77,71
SLOV.ZAMISLI O PRIH.OKROG L.1918 22,84
Slodnjak Anton : POHOJENI OBRAZ 11,21
Slodnjak Anton : FRANCE PREŠEREN 11,21
Snoj Jože : BALKAN SOBRANIE 27,79
Snoj Jože : METAMORFOZA GROZE 14,62
Snoj Jurij : PORTRET SKLADATELJA J. MATIČIČA 32,00
Sovre Anton : STARI GRKI 38,83
Stanonik Marija : ČEBELA NA CVETU IN V SVETU 34,00
Stanonik Marija : ZGOD.SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE 35,00
Stopar Ivan : ARHITEKTURA PREDROMANIKE IN ROMANIKE 22,00
Stopar Ivan : RAZV.SRED.GRAJ.ARHIT.NA SL.ŠTAJ. 12,22
Strehovec Janez : DEMONSKO ESTETSKO 17,82
Strnad Janez : ZGODBE IZ FIZIKE 11,21
Studen Andrej : RABLJEV ZAMAH 21,01
Swartz R. : DRUGI V BLIŽINI 24,22
Swartz R. : ROOM SERVICE 29,00
Šteger Aleš : PTUJSKA KNJIGA 31,98
Štuhec Marko : BESEDE, RAVNANJA IN STVARI 29,90
Štuhec Miran : SLOV.ESEJISTIKA V 2.POL.XX STOL. 26,04
Šuklje Fran : IZ MOJIH SPOMINOV 1 11,21
Šuklje Fran : IZ MOJIH SPOMINOV 2 13,02
Šuklje Fran : SODOBNIKI, MALI IN VELIKI, 3.del 26,50
Tolstoj-Vidmar : SMRT IVANA GROZNEGA 6,30
Tolstoj-Vidmar : CAR FJODOR 6,30
Tolstoj-Vidmar : CAR BORIS 6,30
Trstenjak A. : SKOZI PRIZMO BESEDE 15,52
Tršar Marijan : KOPIST IN SAMOTA 8,63
Toroš Ana : O ZEMLJA SLADKA… 19,00
TUJI KAPITAL NA SLOVENSKEM 7,68
TRUBARJEV ZBORNIK III. 21,01
Tušak Maks : ČRTICE 13,15
Ude Lojze : MOJE MNENJE O POLOŽAJU 18,22
Udovič Jože : SPREMEMBE 7,84
USODA SLOV.DEMOKRAT.IZOBRAŽENCEV 16,00
VELIKA VOJNA IN SLOVENCI 21,01
Vennemann K. : MARA KOGOJ 21,30
Vidmar Josip : SILE ČASA 8,00
VLOGA CERKVE V SL.KULT.RAZ.19st. 10,18
Vodopivec Katja : POSTAVA IN HUDODELSTVO 11,13
Vodnik France : MISLI IN PRESOJE 7,21
Vodnik Valentin : IZBRANI SPISI 22,00
Vogrič Ivan : STOLETJE PRED PRVO SVETOVNO VOJNO 9,50
Voje Ignacij : SLOVENICA BALCANICA 27,41
Vospernik R. : CELOVŠKA KNJIGA 27,41
Vošnjak Josip : SPOMINI 11,05
Vovko Andrej : MAL POLOŽI DAR (C.M.D.) 26,04
Vrišer Sergij : BAROČ.KIPAR.NA PRIMORSKEM 12,22
Vrišer Sergij : BAROČ.KIPAR.NA SLOV.ŠTAJERSKEM 16,90
ZGODOV.SLOVEN.SLOV STVA VI. 12,22
ZGODOV.SLOVEN.SLOVSTVA VII. 12,22
Vurnik France : IZ MOSKVE, IZ RUSKIH DALJAV 27,85
Vuga Saša : BORODIN 25,00
Vuga Saša : KOBARIŠKO ZRCALO 20,00
Vuga Saša : SVETI ANTON PRAŠIČKAR 26,00
Weiss -Belač E. : NE HODI NAPREJ 21,75
Zajc Neža : O DANETU ZAJCU (1929-2005), pon. 14,00
Zorn Aleksander : SMEŠNA ŽALOST PREOBRAZBE 21,01
Zupan Uroš, ur.: TRBOVELJSKA KNJIGA 34,00
Zupančič Franc : DNEVNIK 1914-1918 22,61
Zupančič Marko : LITER.DELO MLADEGA A.T.LINHARTA 6,30
Zupanič Slavec Z.: ZGOD.ZDRAVSTVA IN MEDICINE,1.del 49,00
Zupanič Slavec Z.: ZGOD.ZDRAVSTVA IN MEDICINE,2.del-kir 49,00
Zwitter Fran : O SLOVENSKEM NARODNEM VPRAŠANJU 12,27
Zwitter Matjaž : POGOVARJAMO SE O EVTANAZIJI 21,00
Žitko Sonja : HISTORIZEM V KIPARS.19.st.NA SLOV. 15,52
Žitnik Janja : PERO IN POLITIKA 17,67

NARAVOSLOVJE :
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 1 10,34
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 2 10,34
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 3 10,34
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 4 10,34
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 5/6 10,97
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 7 10,97
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 8 10,97
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 10 13,39
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 11 16,78
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 12 29,84
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 13/14 58,94
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 15/16 29,70

SLOVENSKA MATICA
Kongresni trg 8
1000 Ljubljana
tel. 01 422 43 40

e-pošta: prodaja@slovenska-matica.si
spletna stran: www:slovenska-matica.s

Košarica je prazna