Vodstvo


Predsedstvo

Predsednik: dr. Aleš GABRIČ
Podpredsednika: akad. prof. dr. Alojz KRALJ
prof. dr. Vesna MIKOLIČ

Častno razsodišče

Vodja: prof. dr. Edvard KOVAČ
Člana: akad. prof. dr. Matija GOGALA
akad. prof. dr. Janez KRANJC

Predsednik

dr. Aleš GABRIČ

Dr. Aleš Gabrič je zgodovinar, ki raziskuje slovensko novejšo kulturno in politično zgodovino. Zaposlen je na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Kot soavtor učbenikov in predsednik maturitetne komisije za zgodovino je bil zelo angažiran tudi pri prenašanju akademskega znanja v šolske klopi. Je avtor več zgodovinarskih del in številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, zlasti iz zgodovine Slovencev v 20. stoletju, med temi tudi več člankov iz zgodovine Slovenske matice. V dejavnosti Slovenske matice se je vključil s sodelovanjem na simpozijih v njeni organizaciji in objavami prispevkov v njenih publikacijah. Glede na tematiko svojega raziskovanja je prispeval pomemben delež pri pripravi zbornika Slovenska matica – 150 let dela za slovensko kulturo. V Slovenski matici je član upravnega odbora in več njenih odsekov.


Upravni odbor

prof. dr. Silvija BOROVNIK
dr. Ignacija FRIDL JARC (tajnica-urednica)
dr. Aleš GABRIČ
akad. prof. dr. Matija GOGALA
akad. prof. dr. Tine HRIBAR
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
prof. dr. Edvard KOVAČ
prof. dr. Aleš KRAINER
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
akad. prof. dr. Janez KRANJC
Marko KRAVOS, prof.
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Jernej PAVŠIČ
doc. dr. Brane SENEGAČNIK
Janez STERGAR, prof.

Nadzorni odbor

Vodja: prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
Člani: mag. Andrej SELIŠKAR
Člani: prof. dr. Bojan ŽALEC

Tajnica-urednica

dr. Ignacija FRIDL JARC

Dr. Ignacija Fridl Jarc je zaključila študij primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Objavila je več kot tristo recenzij, zapiskov ter študij o sodobni slovenski in svetovni dramatiki, prozi in gledališču. Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado za mlado kritičarko. Sodelovala je v številnih strokovnih žirijah. Leta 2006 je doktorirala na temo Platonova teorija resnice z vidika lepega in umetnosti. Njena znanstvena bibliografija obsega obsežnejše članke o Platonovi filozofiji in o estetiki luči v antični filozofiji ter monografijo Jezik v filozofiji starih Grkov (2001). Kot prevajalka iz starogrščine je sodelovala pri slovenski izdaji Fragmentov predsokratikov. V svoji poklicni karieri je delovala kot samostojna ustvarjalka s področja kulture, asistentka na Oddelku za filozofijo, vodja založniškega in oblikovalskega programa ter namestnica direktorja. S 1. 5. 2018 je postala tajnica-urednica Slovenske matice. V marcu 2020 je to funkcijo začasno prekinila in prevzela naloge državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo. Po izteku mandata se je s 1. 9. 2022 vrnila na delovno mesto tajnice-urednice Slovenske matice.