Zaslužni in častni člani


Zaslužni člani

A
prof. dr. France ADAMIČ

B
akad. prof. dr. Tadej BAJD
akad. prof. dr. Janez BATIS
akad. prof. dr. France BERNIK
Božidar BORKO

C
akad. prof. dr. Emilijan CEVC
akad. prof. dr. Dragotin CVETKO

Č
Lavo ČERMELJ

D
Franc DOBROVOLJC

G
akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
prof. dr. Helga GLUŠIČ
akad. prof. dr. Bogo GRAFENAUER

H
prof. dr. Bruno HARTMAN
akad. prof. dr. Tine HRIBAR

J
akad. prof. dr. Franc JAKOPIN
akad. Drago JANČAR

K
Katja KLEINDIENST
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
prof. dr. Zmaga KUMER

M
prof. dr. Vladimir MURKO

S
akad. prof. dr. Primož SIMONITI
Viktor SMOLEJ
Janez STERGAR

V
akad. prof. dr. Ignacij VOJE


Častni člani

B
Josip BROZ TITO

P
Anton PERŠAK

V
akad. prof. dr. Ignacij VOJE

Z
akad. prof. dr. Fran ZWITTER