Podprite nas

Na seznamu upravičencev do namenitve dela dohodnine za donacije je tudi Slovenska matica, znanstvena in kulturna ustanova, ter druga najstarejša slovenska založba. Slovenska matica je bila na pobudo mariborskih »rodoljubov« ustanovljena leta 1864 s prostovoljnimi prispevki izobražencev, trgovcev in podjetnikov z namenom, da bi v slovenskem jeziku tiskala zahtevnejša dela z različnih področij, dvigovala raven izobraženosti in znanja, ustvarjala slovensko izrazoslovje za različne stroke, itd. Takratna Avstrija je podpirala ustanavljanje tovrstnih združb, o čemer priča tudi osebni prispevek cesarja Franca Jožefa za njeno ustanovitev (v znesku 500 goldinarjev).  Podporniki in člani nam lahko namenite do 0,5% dohodnine, ki jo sicer plačate državi.

Podpisano zahtevo je potrebno oddati na pristojni davčni urad oziroma izpostavo in to osebno ali po pošti. Zavezanci, ki imajo digitalno potrdilo pa lahko zahtevo oddajo elektronsko preko portala eDavki.

V kolikor ste zahtevo že podali, si lahko kadarkoli premislite in davčnemu organu podate novo zahtevo. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra tekočega leta oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti. Vašo zahtevo za namenitev dela dohodnine lahko kadarkoli spremenite oziroma podate kadarkoli tudi preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, ter pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Primer izpolnjenega obrazca