Članstvo


Članstvo SM

A
prof. dr. Kozma AHAČIČ
mag. Mišo ANDJELOV
Živorad ANDREJIĆ
doc. dr. Gregor ANTOLIČIČ
Tea ANŽUR
Tjaši ARTNIK KNIBBE
ddr. Irena AVSENIK NABERGOJ

B
dr. Drago BAJC
prof. dr. Barbara BAJD
akad. prof. dr. Tadej BAJD
Drago BAJT
mag. Giorgio BANCHIG (Jure BANKIČ)
dr. David BANDELJ
Nada BARBARIČ NASKOV, prof.
Rudi BARTALOTH
Aleksander BASSIN
izr. prof. dr. Boštjan BATAGELJ
Kasilda BEDENK, prof.
dr. Marija BERGAMO KOREN
Aleš BERGER, prof.
mag. Stane BERZELAK
Darja BETOCCHI, prof.
Samo BEVK, prof.
Ljudmila BEZLAJ KREVEL, prof.
dr. Feliks BISTER
mag. Julijana BIZJAK MLAKAR
dr. Ferdinand BLAZNIK
prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ
Pavlina BOBIČ
mag. Jan Dominik BOGATAJ
prof. dr. Janez BOGATAJ
dr. Katarina BOGATAJ GRADIŠNIK
Milan BOGIČ, prof.
Ljudmila BOKAL, prof.
prof. dr. Silvija BOROVNIK
mag. Anja BOŽIČ
mag. Malči BOŽNAR
dr. Tadej BRATE
Rožle BRATEC MRVAR, prof.
Veronika BRECELJ, prof.
prof. dr. Tomaž BREJC
prof. dr. Mihael BRENČIČ
Božidar BREZINŠČAK BAGOLA, prof.
Irena BRUCKMUELLER
prof. dr. Robert BRUS
Andrej BRVAR

C
dr. Lev CENTRIH
dr. Iva CERAJ
prof. dr. Miro CERAR
prof. dr. Marjeta CIGLENEČKI
mag. Miljana CUNTA
prof. dr. Varja CVETKO OREŠNIK

Č
prof. dr. Andrej ČADEŽ
Bojan ČAS, prof.
Mitja ČANDER
Jasna ČEBRON
Urška P. ČERNE
prof. dr. Lucija ČOK
Marij ČUK, prof.

D
prof. dr. Darko DAROVEC
Tatjana DEKLEVA
prof. dr. Aleksandra DERGANC
Irena DESTOVNIK
prof. dr. Živa DEU
dr. Bojan DJURIĆ
prof. dr. Simon DOBRIŠEK
akad. prof. dr. Vinko Vincenc DOLENC
prof. dr. Marjan DOLGAN
izr. prof. dr. Marijan DOVIĆ
doc. dr. Mateja DOVJAK
dr. Marjan DRNOVŠEK
dr. Anja DULAR
dr. Janez DULAR
dr. Marko DVOŘAK

E
mag. Manca ERZETIČ

F
dr. Zarjan FABJANČIČ
Marcos Teodoro FINK
prof. dr. Peter FISTER
dr. Ignacija FRIDL JARC
mag. Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR

G
Slavko GABERC
dr. Aleš GABRIČ
Uroš GABRIJELČIČ
dr. Matej GABROVEC
prof. dr. Matjaž GAMS
dr. Jure GAŠPARIČ
Velimir GJURIN, prof.
dr. Nataša GLIHA KOMAC
prof. dr. Josip GLOBEVNIK
ddr. Damir GLOBOČNIK
akad. Vinko GLOBOKAR
dr. Bojan GODEŠA
dr. Andrej GOGALA
akad. prof. dr. Matija GOGALA
mag. Lidija GOLC
prof. dr. Ivo GOLDSTEIN
dr. Boris GOLEC
dr. Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC
dr. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ
Marko GOLJA
ddr. Nataša GOLOB
dr. Andreja GOMBOC
Mateja GOMBOC
dr. Danijel GRAFENAUER
akad. Niko GRAFENAUER
prof. dr. Stane GRANDA
Helena GRČMAN, prof.
dr. Aleš GREGORC
prof. dr. Tomaž GRUŠOVNIK
prof. ddr. Mitja GUŠTIN

H
Primož HAINZ, prof.
prof. dr. Milan HLADNIK
Marjana HOENIGSFELD ADAMIČ
Jože HORVAT
Andrej HRAUSKY
akad. prof. dr. Tine HRIBAR
izr. prof. dr. Matej HRIBERŠEK
prof. dr. Jasna HROVATIN

I
Iztok ILICH, prof.
dr. Tomaž IVEŠIĆ

J
prof. dr. Klemen JAKLIČ
dr. Helena JAKLITSCH
prof. dr. Vid JAKULIN
mag. Mojca JAN ZORAN
akad. Drago JANČAR
Helena JANEŽIČ
prof. dr. Franc JANŽEKOVIČ
Vaclav JARM
dr. Klemen JELINČIČ BOETA
akad. Andrej JEMEC
mag. Mojca JENKO
mag. Sandra JENKO
dr. Mateja JERAJ
dr. Sašo JERŠE
dr. Miha JERŠEK
akad. prof. dr. Marko JESENŠEK
dr. Boris JESIH
Ivo JEVNIKAR
Eveline Hermine JEZA
prof. dr. Božidar JEZERNIK
mag. Niko JEŽ
dr. Savin JOGAN
prof. dr. Janez JUHANT
dr. Jože JURCA
dr. Tomaž JURCA
Aurelio JURI
Franci JUST, prof.
Alenka JUVAN, prof.
prof. dr. Marko JUVAN

K
prof. dr. Valentin KALAN
prof. dr. Mitja KALIGARIČ
prof. dr. Božidar KANTE
Snježana KARINJA
Ivana KAVČIČ
prof. dr. Metoda KEMPERL
Jelka KERNEV ŠTRAJN
prof. dr. Marko KERŠEVAN
Jožko KERT
dr. Drago KLADNIK
Katja KLEINDIENST
dr. Ivan KLEMENČIČ
prof. dr. Matjaž KLEMENČIČ
prof. dr. Branko KLUN
akad. prof. dr. Matjaž KMECL
Matic KOCIJANČIČ
dr. Metoda KOKOLE
doc. dr. Stanko KOKOLE
prof. dr. Bogdan KOLAR
Niko R. KOLAR
Petra KOLENC
prof. dr. Dean KOMEL
Mateja KOMEL SNOJ
dr. Miklavž KOMELJ
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
mag. Nataša KONC LORENZUTTI
Franci KONCILIJA
prof. dr. Vesna KONDRIČ HORVAT
akad. prof. dr. Janko KOS
prof. dr. Matevž KOS
mag. Kristina KOŠIČ HUMAR
Marija KOSTNAPFEL, prof.
doc. dr. Matevž KOŠIR
prof. dr. Miran KOŠUTA
Miroslav KOŠUTA
prof. dr. Edvard KOVAČ
prof. dr. Miha KOVAČ
Slava KOVAČIČ
Peter KOVAČIČ PERŠIN, prof.
prof. dr. Aleš KRAINER
prof. dr. Boža KRAKAR VOGEL
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
prof. dr. Veronika KRALJ IGLIČ
France KRALJ, prof.
dr. Igor KRANJC
akad. prof. dr. Janez KRANJC
dr. Bogomila KRAVOS
Marko KRAVOS
prof. dr. Slavko KREMENŠEK
akad. prof. dddd. Jože KRAŠOVEC
mag. Franc KRIŠTOF
doc. dr. Miha KROFEL
Martin KUCHLING
prof. dr. Jurij KUNAVER
izr. prof. dr. Matjaž KUNTNER
Tone KUNTNER
Meta KUŠAR

L
prof. dr. Klemen LAH
Feri LAINŠČEK
Radovan LANGO
prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
dr. Andreas LEBEN
Alfred LESKOVEC
izr. prof. dr. Jernej LETNAR ČERNIČ
Zdravko LIKAR
Gabriel LIPUŠ
mag. Mateja LOPUH
dr. Aleksander LORENČIČ
Janez LOTRIČ
dr. Janko M. LOZAR
prof. dr. Franc LOVRENČAK

M
akad. prof. dddr. Jože MAČEK
prof. dr. Gregor MAJDIČ
mag. Katarina MAJERHOLD
prof. dr. Janez MALAČIČ
doc. dr. Maja MALEC
dr. Avguštin MALLE
dr. Simon MALMENVALL
Darko MANESTAR, dr. med.
Irena MARGON
Nives MARINŠEK
dr. Miloš MARKIČ
prof. dr. Olga MARKIČ
dr. Branko MARUŠIČ
dr. Dragan MATIĆ
izr. prof. dr. Aleš MAVER
dr. Igor MEKJAVIĆ
dr. Jelka MELIK
Mojca MENART
Dušan MERC
mag. Marija MERCINA
Rudi MERLJAK, prof.
Ladislav (Slavko) MEŽEK
prof. dr. France MIHELIČ
Mojca MIHELIČ
Ferdinand MIKLAVC
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
doc. dr. Peter MIKŠA
prof. dr. Mira MILADINOVIĆ ZALAZNIK
Mirjam MILHARČIČ HLADNIK
dr. Irene MISLEJ
prof. dr. Andrej MISSON
doc. dr. Dušan MLACOVIĆ
dr. Janez MLINAR
prof. dr. Dušan MLINŠEK
dr. Griša MOČNIK
mag. Simona MOLIČNIK
Vlado MOTNIKAR
dr. David MOVRIN
dr. Jože MOŽINA
akad. prof. dr. Jožef MUHOVIČ
prof. dr. Janek MUSEK

N
prof. dr. Dušan NEČAK
prof. dr. Krešimir NEMEC
prof. dr. Henrik NEUBAUER
Jernej NOVAK, prof.
Ljudmila NOVAK, prof.
prof. dr. Sonja NOVAK LUKANOVIČ
dr. Aleksandra NUČ

O
prof. dr. Darko OGRIN
Dušan OGRIN, prof.
Alenka OREL
prof. dr. Martina OROŽEN
prof. dr. Željko OSET
prof. dr. Vladimir OSOLNIK
prof. dr. Jože OSTERC
prof. dr. Borut OŠLAJ
prof. dr. Martina OŽBOT CURRIE

P
dr. Daša PAHOR
Milan PAHOR
Vlasta PAQCHEINER KLANDER, prof.
Tone PARTLJIČ
mag. Olga PAULIČ
prof. dr. Andrej PAULIN
akad. prof. dr. Marijan PAVČNIK
Tomaž PAVČNIK
prof. dr. Marko PAVLIHA
Alenka PAVLOVEC
prof. dr. Jernej PAVŠIČ
prof. dr. Egon PELIKAN
Darja PEPERKO GOLOB
prof. dr. Urška PERENIČ
Stane PETERLIN, prof.
Tadeja PETROVČIČ JERINA
dr. Veronika PFLAUM
prof. dr. Jože PIHLER
mag. Martina PIKO RUSTIA
izr. prof. Janez PIPAN
akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC
prof. dr. Marija PIRJEVEC PATERNU
prof. dr. Zvezdan PIRTOŠEK
dr. Jelka PIŠKURIĆ
dr. Nadja PLAZAR
prof. dddr. Andrej PLETERSKI
izr. prof. Gregor POBEŽIN
Katja POBOLJŠAJ
Marko POGAČNIK
prof. dr. Vladimir POGAČNIK
prof. dr. Franc POHLEVEN
prof. dr. Nike K. POKORN
Marjan POLJANEC
prof. dr. Denis PONIŽ
prof. dr. Alojz POREDOŠ
prof. dr. Vinko POTOČNIK
izr. prof. dr. Hubert POŽARNIK
Milan PREDAN
Marijan PROSEN, prof.
prof. dr. Janko PRUNK

R
prof. dr. Jože RAKOVEC
Pavle RAVNOHRIB
prof. dr. Božo REPE
doc. dr. Lidija REZONIČNIK
dr. Tadej RIFEL
Breda RIHAR ŽLE
Mateja RIZVIČ
Tatjana ROJC
Nadia RONCELLI
prof. dr. Andrej ROZMAN
prof. dr. Franc ROZMAN
Nuša ROZMAN
prof. dr. Boštjan ROŽIČ
prof. dr. Dimitrij RUPEL

S
prof. dr. Mitja SAJE
dr. Goran SCHMIDT
mag. Andrej SELIŠKAR
doc. dr. Irena SELIŠNIK
doc. dr. Brane SENEGAČNIK
Tomaž SIMČIČ, prof.
Zorko SIMČIČ
prof. dr. Vladimir SIMIČ
Robert SIMONIČ
dr. Robert SIMONIŠEK
dr. Barbara SIMONITI
prof. dr. Iztok SIMONITI
prof. dr. Vasko SIMONITI
Veronika SIMONITI, prof.
Ifigenija SIMONOVIĆ
dr. Ignac SIVEC
prof. dr. Aleksander SKAZA
dr. Peter SKOBERNE
dr. Rajko SLAPNIK
mag. Ivan SMILJANIĆ
prof. dr. Tone SMOLEJ
prof. dr. Marko SNOJ
prof. dr. Vid SNOJ
Zarika SNOJ VERBOVŠEK
Drago STANONIK
prof. ddr. Marija STANONIK
prof. dr. Leon STEFANIJA
Janez STERGAR, prof.
Nataša STERGAR, prof.
dr. Rok STERGAR
Simon STERN, prof.
mag. Jerneja STOVIČEK
Julijan STRAJNAR
Marjan STROJAN
dr. Primož STROJNIK
mag. Jože (Josef) STRUTZ
Primož STURMAN, prof.
doc. dr. Namita SUBIOTTO
dr. Rok SVETLIČ
dr. Petra SVOLJŠAK

Š
prof. dr. Andrej ŠALEHAR
mag. Jernej ŠČEK
Barbara ŠEGA ČEH, prof.
izr. prof. dr. Matej ŠEKLI
mag. Milivoja ŠIRCELJ
prof. dr. Alenka ŠIVIC DULAR
doc. dr. Igor ŠKAMPERLE
prof. dr. Lenart ŠKOF
Jožef ŠKOLČ
izr. prof. dr. Katja ŠKRUBELJ
dr. Edo ŠKULJ
prof. dr. Andrej ŠMALC
mag. Tomaž ŠMID
prof. dr. Andrej ŠMUC
Marko ŠORLI
Aljoša ŠPELEC
dr. Manica ŠPENDAL
Stane ŠIMENC, prof.
prof. dr. Franjo ŠTIBLAR
akad. prof. dr. Peter ŠTIH
dr. Darko ŠTRAJN
prof. dr. Marko ŠTUHEC
prof. dr. Miran ŠTUHEC
Nada ŠUMI, prof.
dr. Janez ŠUMRADA
dr. Branko ŠUŠTAR
dr. Rozina ŠVENT

T
dr. Nadja TERČON
Petra TESTEN
prof. dr. Marko TOPIČ
izr. prof. dr. Tomaž TOPORIŠIČ
dr. Silvo TORKAR
prof. dr. Niko TOŠ
Irena TRENC FRELIH
dr. Nevenka TROHA
mag. Milanka TRUŠNOVEC
Tanja TUMA, prof.

U
prof. dr. Andrej ULE
Evelina UMEK
Anja URŠIČ
prof. dr. Marko URŠIČ

V
mag. Milan VAJDA
dr. Sebastjan VALENTAN
prof. dr. Marta VERGINELLA
prof. dr. Ivan VERČ
doc. dr. Anton VELUŠČEK
Matej VENIER
prof. dr. Timotej VERBOVŠEK
dr. Luka VIDMAR
izr. prof. dr. Jonatan VINKLER
dr. Tomo VIRK
izr. prof. dr. Primož VITEZ
prof. dr. Aleš VODOPIVEC
akad. prof. dr. Peter VODOPIVEC
Milan VOGEL
Ivan VOGRIČ
prof. dr. Ignacij VOJE
dr. Božidar VOLJČ
doc. dr. Janja VOLLMAIER LUBEJ
dr. Reginald VOSPERNIK
France VURNIK

Z
doc. dr. Maja ZAGMAJSTER
dr. Neža ZAJC
Jan ZOBEC
Aleksander ZORN
prof.dr. Nives ZUDIČ ANTONIČ
dr. Danila ZULJAN-KUMAR
izr. prof. dr. Jernej ZUPANČIČ
dr. Metka ZUPANČIČ
Marija ZUPANČIČ VIČAR
prof. dr. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC
prof. dr. Matjaž ZWITTER
prof. dr. Tomaž ZWITTER
doc. dr. Žiga ZWITTER
Darka ZVONAR PREDAN

Ž
dr. Anamarija ŽAGAR
izr. prof. dr. Bojan ŽALEC
dr. Tanja ŽIGON
dr. Salvator ŽITKO
dr. Janja ŽITNIK SERAFIN
dr. Maja ŽVANUT

W
prof. dr. Jernej WEISS
doc. dr. Sonja WEISS
prof. Lojze WIESER


Klub mladih SM

A
Emil ANTONUTTI
Hana AŠKERC
Elena ATANASKOSKA

B
Tisa BAJEC
Ingrid BARTOL
Zoya DORA BEUS
Lara BEZGOVŠEK
Ažbe BOLTE
Martina BRAKIČ
Timon BUBNIČ
Eileen BUCIK

C
Julija COTIĆ
Tomaž COTIĆ

Č
Jan ČELESNIK
Maks Lenart ČERNELČ
Klarisa Lana ČUČNIK

D
Ivan DEVETAK
Nika DOBRILOVIČ
Maja DOLJAK
Anja DRNOVŠEK
Nika DRNOVŠEK

E
Lara EKAR GRLJ

F
Job FRIDL JARC
Lapo FAROLFI

G
Eva GABRIJELČIČ
Alen GOLEŽ
Anja GORŠEK
Anastazija GRAČNER
Nika GRADIŠEK

H
Nika HERČEK
Nikolaj HORVAT
Leja HRIBAR
Benjamin HOSTNIK
Katarina HUDOBEC

J
Špela JERINA
Žan JESENKO
Amadeja JUHANT
Miha JUREN
Tilen JURJEVIČ

K
Maša KARIŽ
Manca KAVČNIK
Diana KENDA
Matic KLAVŽAR
Jacopo KOMIC
Barbara KOVAČ
Živa KOROŠEC
Ana KUMPERGER

L
Marta LAJEVEC
Jernej LEVA
Karin LIKAR

M
Dino MANZONI
Tjaša MASELJ
Gabriel MILIC
Eva MODIC
Saura MOHORKO
Pavel MUŠIČ

O
Miha OSREDKAR
Zarja OZVATIČ

P
Katarina PEGAN
Lan PIHLER
Dominik PODLOGAR
Julija POLANC
Laura POTOČNIK
Lana PROSENAK
Špela PUGELJ
Nejc PULKO

R
Jakob RADMILOVIČ
Domen RAJH
Nina RAVNIK PALKA
Majna RESINOVIČ

S
Petra SARDOČ
Žan SEVER
Nuša SLAPAR
Nuša SLUKAN
Leda Delfina STEIDEL PORENTA
Glorija SUŠNIK
Blaž SUŠNIK

Š
Urban ŠIFRAR
Anja ŠPILETIIČ

T
Brina TOMAŽIČ
Iva TOPOLOVEC
Armin TURSIĆ

U
Eva ULE
Aja URLEP
Jana UŠEN

V
Tina VIDE
Sara VIDMAR
Primož VIDOVIČ
Lana VINAZZA
Vanja VOGRIČ
Metka VODUŠEK

Z
Nace ZUPANČIČ

Ž
Alina ŽEROVNIK
Eva ŽNIDARŠIČ