Odseki


Založniški odsek

Vodja: Ignacija FRIDL JARC
Člani: Tadej BAJD
Milček KOMELJ
Vesna MIKOLIČ
Jernej PAVŠIČ
Zarika SNOJ VERBOVŠEK
Janez STERGAR
Marko URŠIČ

Gospodarski odsek

Vodja: Aleš KRAINER
Člani: Ignacija FRIDL JARC
Aleš GABRIČ
Katja KLEINDIENST
Alojz KRALJ
Vesna MILENKOVIĆ
Mateja RIZVIČ
Zarika SNOJ VERBOVŠEK
Janez STERGAR

Filozofski odsek

Vodja: Marko URŠIČ
Člani: Ignacija FRIDL JARC
Tine HRIBAR
Božidar KANTE
Dean KOMEL
Edvard KOVAČ
Janko LOZAR
Olga MARKIČ
Rok SVETLIČ
Lenart ŠKOF

Zgodovinski odsek

Vodja: Petra SVOLJŠAK
Člani: France M. DOLINAR
Aleš GABRIČ (član in predsednik SM)
Danijel GRAFENAUER
Sašo JERŠE
Metoda KOKOLE
Milček KOMELJ
Peter ŠTIH
Zvonka ZUPANIČ SLAVEC

Naravoslovno-tehniški odsek

Vodja: Jernej PAVŠIČ
Člani: Tadej BAJD
Janez BIZJAK
Andrej GOGALA
Matija GOGALA
Drago KLADNIK
Alojz KRALJ
Miloš MARKIČ
Zvezdan PIRTOŠEK
Andrej SELIŠKAR

Odsek za slovenski jezik

Vodja: Vesna MIKOLIČ
Člani: Kozma AHAČIČ
Silvija BOROVNIK
Ignacija FRIDL JARC
Lidija GOLC
Dean KOMEL
Milček KOMELJ
Vlado MOTNIKAR
Boža KRAKAR VOGEL
Marija STANONIK
Nada ŠUMI