PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi
  natisni

mag. Mišo ANDJELOV
mag. Andrej APLENC
dr. Drago BAJC
Drago BAJT
prof. dr. Srdjan BAVDEK
prof. dr. Metod BENEDIK
dr. Marija BERGAMO KOREN
Aleš BERGER
mag. Stane BERZELAK
Darja BETOCCHI
Samo BEVK
Ljudmila BEZLAJ KREVEL
dr. Feliks BISTER
Pavlina BOBIČ
dr. Klemen JELINČIČ BOETA
dr. Katarina BOGATAJ GRADIŠNIK
Mladen BOGIČ
prof. dr. Silvija BOROVNIK
mag. Malči BOŽNAR
mag. Jana BRADAČ
dr. Tadej BRATE
Rožle BRATEC MRVAR
Veronika BRECELJ
prof. dr. Tomaž BREJC
prof. dr. Marija BRITOVŠEK
dr. Robert BRUS
Andrej BRVAR
prof. dr. Andrej CAPUDER
dr. Miroslava CENCIČ
prof. dr. Marjeta CIGLENEČKI
prof. dr. Martina OŽBOT CURRIE
Bojan ČAS
Mitja ČANDER
Urška P. ČERNE
prof. dr. Darko DAROVEC
dr. Bojan DJURIĆ
prof. dr. Marjan DOLGAN
prof. dr. Milan DOLGAN
dr. Darko DOLINAR
dr. Marjan DRNOVŠEK
dr. Janez DULAR
dr. Marko DVOŘÁK
Jakob EMERŠIČ
dr. Zarjan FABJANČIČ
France FILIPIČ
dr. Jasna FISCHER
prof. dr. Peter FISTER
mag. Damjana FORTUNAT ČERNILOGAR
Slavko GABERC
Velimir GJURIN
dr. Mihael GLAVAN
Alenka GLAZER
dr. Damir GLOBOČNIK
akad. Vinko GLOBOKAR
dr. Bojan GODEŠA
dr. Andrej GOGALA 
prof. dr. Ivo GOLDSTEIN
dr. Boris GOLEC
dr. Lilijana ŽNIDARŠIČ GOLEC
dr. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ
prof. ddr. Nataša GOLOB
Darja PEPERKO GOLOB
dr. Boris M. GOMBAČ
Lojze GOSTIŠA
akad. Niko GRAFENAUER
prof. dr. Stane GRANDA
dr. Aleš GREGORC
dr. Eva HOLZ
Jože HORVAT
prof. dr. Vesna KONDRIČ HORVAT
Andrej HRAUSKY
dr. Mateja JERAJ
Monika JERIČ
dr. Sašo JERŠE
dr. Miha JERŠEK
Eveline Hermine JEZA
prof. dr. Božidar JEZERNIK
mag. Niko JEŽ
dr. Savin JOGAN
prof. dr. Janez JUHANT
dr. Jože JURCA
dr. Tomaž JURCA
Franci JUST
dr. Milica KACIN WOHINZ
prof. dr. Valentin KALAN

mag. Mirko KAMBIČ
prof. dr. Božidar KANTE
prof. dr. Marko KERŠEVAN
dr. Ivan KLEMENČIČ
doc. dr. Branko KLUN
dr. Stanko KOKOLE
dr. Dean KOMEL
doc. dr. Matevž KOS
akad. prof. dr. Janko KOS
doc. dr. Matevž KOŠIR
Miroslav KOŠUTA
prof. dr. Miha KOVAČ
Slava KOVAČIČ
prof. Peter KOVAČIČ PERŠIN
prof. dr. Lado KRALJ
dr. Polona KRALJ
akad. prof. dr. Andrej KRANJC
dr. Igor KRANJC
prof. Marko KRANJEC
prof. France KRALJ
prof. dr. Slavko KREMENŠEK
mag. Franc KRIŠTOF
prof. dr. Jurij KUNAVER
prof. dr. Primož KURET
Meta KUŠAR
dr. Žarko LAZAREVIČ
Alfred LESKOVEC
Janez LOTRIČ
doc. dr. Janko MREVLJE LOZAR
akad. prof. dddr. Jože MAČEK
dr.Mirko MAHNIČ
prof. dr. Janez MALAČIČ
dr. Avguštin MALLE
Darko MANESTAR
Nives MARINŠEK
dr. Branko MARUŠIČ
dr. Jelka MELIK
Mojca MENART
mag. Marija MERCINA
Mojca MIHELIČ
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Mira MILADINOVIĆ ZALAZNIK
dr. Irene MISLEJ
dr. Janez MLINAR
akad.prof. dr. Jože MLINARIČ
prof. dr. Dušan MLINŠEK
mag. Simona MOLIČNIK
Jože MUNDA
prof. dr. Janek MUSEK
prof. dr. Dušan NEČAK
prof. dr. Krešimir NEMEC
Marjan OCVIRK
Dušan OGRIN
Alenka OREL
prof. dr. Varja CVETKO OREŠNIK
prof. dr. Martina OROŽEN
prof. dr. Jože OSTERC
Vinko OŠLAK
Vlasta PACHEINER KLANDER
akad. prof. dr. Boris PAHOR
dr. Daša PAHOR
Milan PAHOR
akad. prof. dr. Boris PATERNU
prof. dr. Andrej PAULIN
akad. prof. dr. Marijan PAVČNIK
Stane PETERLIN
France PIBERNIK
prof. dr. Borut PIHLER
prof. dr. Marija PIRJEVEC PATERNU
akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC
akad. prof. dr. Janko PLETERSKI
prof. dr. Vladimir POGAČNIK
Nike K. POKORN
prof. dr. Denis PONIŽ
dr. Vinko POTOČNIK
prof. dr. Nada PRAPROTNIK
Vasja PREDAN
Marijan PROSEN
prof. dr. Erik PRUNČ
prof. dr. Janko PRUNK
dr. Mirko RAMOVŠ
akad. Alojz REBULA
prof. dr. Tatjana REJEC SREBOT
Vera RIHAR
Filip ROBAR DORIN
dr. Matija ROJEC

doc. dr. Andrej ROZMAN
prof. dr. Franc ROZMAN
dr. Ksenija ROZMAN
prof. dr. Dimitrij RUPEL
akad. prof. dr. Veljko RUS
prof. dr. Marjan SENJUR
dr. Goran SCHMIDT
prof. mag. Andrej SELIŠKAR
prof. Tomaž SIMČIČ
prof. dr. Vladimir SIMIČ
Robert SIMONIČ
dr. Barbara SIMONITI
prof. dr. Iztok SIMONITI
prof. dr. Ljubo SIRC
dr. Sandi SITAR
prof. dr. Jože SIVEC
prof. dr. Aleksander SKAZA
dr. Peter ŠKOBERNE
Jaroslav SKRUŠNY
prof. dr. Marijan SMOLIK
dr. Vid SNOJ
Zarinka SNOJ VERBOVŠEK 

dr. Alenka SOTTLER
prof. ddr. Marija STANONIK
Drago STANOVNIK
doc. dr. Leon STEFANIA
dr. Rok STERGAR
Simon STERN
dr. Ivan STOPAR
Jerneja STOVIČEK
Julijan STRAJNAR
dr. Andrej STUDEN
Primož STURMAN
prof. dr. Namita SUBIOTTO
prof. dr. Rok SVETLIČ
Janez SUHADOLC
doc. dr. Petra SVOLJŠAK
Miša ŠALAMUN
mag. Milivoja ŠIRCELJ
prof. dr. Alenka ŠIVIC DULAR
prof. dr. Igor ŠKAMPERLE
dr. Edo ŠKULJ
prof. dr. Andrej ŠMALC
mag. Tomaž ŠMID
prof. dr. Zmago ŠMITEK
Marko ŠORLI
Aljoša ŠPELEC
dr. Marica ŠPENDAL
Stane ŠIMENC
prof. dr. Franjo ŠTIBLAR
akad. prof. dr. Peter ŠTIH
dr. Darko ŠTRAJN
dr. Marko ŠTUHEC
prof. dr. Miran ŠTUHEC
dr. Janez ŠUMRADA
Petra TESTEN
prof. dr. Marko TOPIČ
prof. dr. Ivan TURK
prof. dr. Andrej ULE
Anja URŠIČ
prof. dr. Marko URŠIČ
prof. dr. Marta VERGINELLA
doc. dr. Anton VELUŠČEK
dr. Luka VIDMAR
dr. Tomo VIRK
prof. dr. Aleš VODOPIVEC
prof. dr. Franc VODOPIVEC
prof. dr. Peter VODOPIVEC

mag. Ivan VOGRIČ
dr. Reginald VOSPERNIK
Francè VURNIK
Irena TRENC FRELIH
dr. Neža ZAJC
Aleksander ZORN
dr. Metka ZUPANČIČ
Marija ZUPANČIČ VIČAR
akad. prof. dr. Boštjan ŽEKŠ
dr. Janja ŽITNIK SERAFIN
prof. dr. Martin ŽNIDERŠIČ
dr. Maja ŽVANUT
Emil WEISS


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija