Predavanje O razumevanju toka podzemnih voda v Krasu na podlagi detajlnih geoloških kart

16.11.2021; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Boštjana Rožiča: O razumevanju toka podzemnih voda v Krasu na podlagi detajlnih geoloških kart, ki bo v torek, 16. novembra 2021, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani.

Ali res voda teče samo navzdol? Ko voda ponikne v notranjost Zemlje, njena nadaljnja pot postane očem skrita in praviloma tudi zelo zagonetna, kar so ugotavljali že zelo zgodnji naravoslovci. Pri nas na primer o »nadvse čudnem« Cerkniškem jezeru obsežno piše že Valvazor. Danes zapleteno potovanje podzemne vode delno razkrivajo različni sledilni poskusi, celovito vedenje njenega pretoka, dinamike in tudi podvrženosti onesnaženjem pa v veliki meri ostaja skrito. To še posebej velja za kraška območja, kjer se zdi tok podzemne vode skrajno zapleten. Pomemben napredek pri razumevanju podzemnih pretokov prinaša kombinacija hidrogeoloških podatkov z detajlnim geološkim kartiranjem kraških terenov. Na treh slikovitih primerih si bomo ogledali, kako nam prav temeljne geološke raziskave omogočajo dodaten vpogled v vodonosno podzemlje. Prvi je primer območja Kačne jame pri Divači, ki pomembno dopolnjuje vedenje o podzemnemu toku reke Reke. Drugi je primer visokogorskih kraških izvirov v Dolini Triglavskih jezer, ki izvirajo sredi rešeta zakraselih apnencev. Tretji primer so podmorski, sladkovodni, rahlo žvepleni izviri pri Izoli, kjer voda dejansko teče navzgor.

Boštjan Rožič je profesor stratigrafije in regionalne geologije na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo osrednje raziskovalno delo je osredotočeno na sedimentarni razvoj Slovenskega bazena, ki predstavlja največjo globokomorsko, mezozojsko, paleogeografsko enoto na območju današnje Slovenije. Močno je dopolnil sedimentološko in stratigrafsko znanje o jurskem razvoju Slovesnkega bazena, kar je omogočilo natančno štiridimenzionalno rekonstrukcijo te enote v omenjeni geološki periodi. Večina njegovih publikacij tako pokriva področje sedimentarne geologije, njegova bibliografija pa razkriva tudi vpletenost v druge veje geologije, kot so uporaba naravnega kamna, geoarheologija, geomorfologija. V veliko veselje mu je izdelava detajlnih geoloških kart, še posebej z namenom razlage toka podzemnih voda. Med strokovno dejavnostjo omenimo postavitev več geoloških razstav in muzejskih zbirk, pogosto objavlja v strokovnih in poljudnoznanstvenih revijah, že poldrugo desetletje pa organizira posvetovanje slovenskih geologov, ki predstavlja enega osrednjih geoloških znanstvenih srečanj pri nas. Je tudi dejaven glasbenik: pel je v Primorskem akademskem zboru Vinko Vodopivec, zdaj pa je član glasbene skupine Geobanda, ki jo sestavljajo sami geologi.

Dogodek bo potekal ob upoštevanju aktualnih odlokov glede virusa SARS-CoV-2. Glede na nepredvidljivost zdravstvenih razmer vas vabimo, da pred dogodkom obiščete spletno stran Slovenske matice www.slovenska-matica.si, kjer so objavljene spremembe v programu in morebitne odpovedi. Če do spleta ne dostopate redno, nas pokličite po telefonu na številko (01) 422 43 40. Število mest na prireditvi je omejeno.

Košarica je prazna