Predavanje o stanju naših gozdov

21.11.2017; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vabimo vas na predavanje o stanju naših gozdov, ki bo v torek 21. novembra 2017 ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. Predaval bo prof. dr. Robert Brus.

Kakšen bo slovenski gozd prihodnosti?

Zaradi podnebnih sprememb ter posledic žleda in napada podlubnikov v zadnjih letih, bo treba v Sloveniji v razmeroma kratkem času obnoviti velike površine prizadetih ali uničenih gozdov. Ob razmerah, kakršnih v Sloveniji v preteklosti nismo poznali, se odpira vrsta vprašanj, na katera ni jasnih odgovorov: na katere drevesne vrste se bomo ob sedanjem neuspehu smreke lahko zanesli v prihodnosti, kateri način obnove gozdov bomo izbrali, kako bomo motivirali lastnike gozda za obnovo? Pri izboru drevesnih vrst, ki bodo tudi v spremenjenih podnebnih razmerah omogočale izpolnjevanje vseh funkcij gozda in doseganje gozdnogospodarskih ciljev, bo treba, poleg rastiščne primernosti, upoštevati njihovo donosnost, stanje gozdov v obnovi, razpoložljivost gozdnega reprodukcijskega materiala ter način in stroške obnove in poznejše nege. Nujno bo uporabiti čim več različnih drevesnih vrst in s tem v največji meri razpršiti tveganje, nobeni vrsti se ni smiselno prezgodaj povsem odpovedati, na mestu je lahko tudi razmislek o preizkušanju tujerodnih drevesnih vrst.

V predavanju bodo na kratko povzete najbolj bistvene spremembe slovenskih gozdov v zadnjih nekaj letih, prikazane bodo osnovne lastnosti in možnosti uspeha nekaterih ključnih drevesnih vrst in temelji za presojo ustreznosti njihove uporabe. Razmišljali bomo o prednostih in slabostih naravne in umetne obnove, o težavah, s katerimi se pri obnovi srečujejo lastniki gozda in o dolgoročnih perspektivah za naš gozd.

 

Košarica je prazna