Predavanje Visokogorska jezera, v sedimentih zapisana zgodovina

05.12.2017; 18:00 - 19:00; Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


 • Vabimo Vas na predavanje o zgodovini v visokogorskih jezerih,
  ki bo v torek, 5. decembra 2017, ob 18. uri
  v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.
  prof. dr. Andrej Šmuc: Visokogorska jezera, v sedimentih zapisana zgodovina
  Jezera danes predstavljajo le okoli 1% kopne površine in vsebujejo 0,2% celotne vodne mase v hidrosferi, podobno je tudi količina sedimenta v jezerih (v primerjavi z morskimi okolji) majhna. Kljub tej majhnosti pa jezera predstavljajo zelo pomembno kopensko okolje. Glavni razlog za to je seveda njihova ekonomska pomembnost. Veliko jezer izkoriščamo kot pomembne izvore hrane in vode, služijo nam v rekreacijske namene, jezerski sedimenti pa lahko vsebujejo tudi ekonomsko pomembne količine mineralov in delujejo kot pasti za rečne sedimente. Jezera so pomembna tudi geološko. Veliko pomembnih odkritij, ki se tčejo tudi drugih sedimentnih okolij, izvira prav iz raziskav jezer in jezera so tako eno izmed bolj proučevanih sedimentnih okolij.
  Danes je znano, da so jezerski sedimenti in kamnine najboljši geološki kopenski arhivi, saj se za razliko od ostalih kopenskih sedimentov ohranijo mnogo dlje. Poleg ostalih okoljskih in paleoekoloških informacij jezerski sedimenti predstavljajo pomemben vir podatkov, s katerimi lahko rekonstruiramo pretekle klimatske in druge geološke spremembe ter neposredno ovrednotimo njihov vpliv na okolje.
  Jezerski sistemi niso občutljivi le za klimatske spremembe v pojezerju, marveč lahko v njih sledimo tudi spremembam, ki jih zaznavamo širše. Za ta namen so še posebej primerna visokogorska in odročna jezera, v katerih je človeški vpliv minimalen ali pa ga sploh ni in slovenska visokogorska jezera imajo v tem oziru velik potencial. Žal pa so nekatera naša jezera zaradi človeške dejavnost, kljub odročnosti tako onesnažena in spremenjena, da umirajo. Na žalost med slednje sodi tudi Dvojno jezero v Dolini Trigavskih jezer.
  Andrej Šmuc je profesor na Oddelku za geologijo Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo osnovno področje raziskovalnega delovanja sta sedimentologija in geomorfologija. Ukvarja se z dinamiko fluvialnih in gravitacijskih tokov, vplivanjem geološke sestave na geomorfološke procese ter recentno jezersko in morsko sedimentacijo.
  Vljudno vabljeni.
Košarica je prazna