Poslednji dnevi Sokrata

Platon , 2003, 284 strani, mehka vezava
30 %
PoslednjiDneviSokrata

17,82 12,47

Product Description

Tekst obravnava Platonovo trilogijo Apologija, Kriton in Fajdon kot
Sokratov dialog s sramoto, kjer bo vpeljal filozofovo voljo do smrti, s katero bo
živim telesom pripisal neko razsežnost smrti. Slavni Sokratov samomor je mogoče
razumeti kot reakcijo na ogrožajočo sramoto, kolikor je ta v ireduktibilni zvezi
z označevalcem, ki ga “pooseblja” Sokratova duša. Da si bo Sokrat rešil dušo,
mora ohraniti označevalca pri življenju, po drugi strani pa bo telesa obravnaval
kot žive mrtvece, kar proizvede temeljni razcep, ki je za našo zahodno kulturo
konstitutivnega pomena.

Košarica je prazna