Slovenske ljudske pesmi V

Več avtorjev , 2007, 955 strani, trda vezava
SlpV

77,71

Product Description

Skupaj z izdajo knjige Slovenske ljudske pesmi V je zgoščenka z istim naslovom njeno zvočno dopolnilo, pa tudi samostojna publikacija z obsežnejšo znanstveno spremno besedo. Zgoščenka prinaša dvaindvajset zvočnih primerov terenskih posnetkov enaindvajsetih tipov družinskih pripovednih pesmi s celotnega slovenskega etničnega ozemlja. Izbor zvočnih primerov predstavlja raznovrstnost v besedi (posebnost verznih in ritmičnih struktur)in glasbi (večglasje, enoglasje, moški, ženski, otroški glasovi, posebni načini petja). Nekateri zvočni primeri so bili izbrani ne glede na kakovost posnetka, saj predstavljajo neprecenljiv dokument časa. Spremna beseda je povzeta po tisti v knjižni izdaji, a je zgoščena, pesemski komentarji pa so prirejeni glede na posamezne zvočne primere, ki pa so tekstološko in etnomuzikološko bolj ali manj natančno predstavljeni.

Košarica je prazna