Odseki


Založniški odsek

Vodja: Miljana CUNTA
   
Člani: Tadej BAJD
Tine HRIBAR
Milček KOMELJ
Vesna MIKOLIČ
Jernej PAVŠIČ
Janez STERGAR

Gospodarski odsek

Vodja: Janez STERGAR
   
Člani: Miljana CUNTA
Aleš GABRIČ
Katja KLEINDIENST
Alojz KRALJ
Vesna MILENKOVIČ
Mateja RIZVIČ

Filozofski odsek

Vodja: Marko URŠIČ
   
Člani: Ignacija FRIDL JARC
Tine HRIBAR
Božidar KANTE
Dean KOMEL
Edvard KOVAČ
Janko LOZAR
Olga MARKIČ
Rok SVETLIČ
Lenart ŠKOF

Zgodovinski odsek

Vodja: Marko ŠTUHEC
   
Člani: France M. DOLINAR
Aleš GABRIČ (član in predsednik SM)
Danijel GRAFENAUER
Sašo JERŠE
Milček KOMELJ
Petra SVOLJŠAK
Peter ŠTIH
Peter VODOPIVEC
Zvonka ZUPANIČ SLAVEC

Naravoslovno-tehniški odsek

Vodja: Jernej PAVŠIČ
   
Člani: Tadej BAJD
Janez BIZJAK
Andrej GOGALA
Matija GOGALA
Drago KLADNIK
Alojz KRALJ
Andrej KRANJC
Andrej PAULIN
Zvezdan PIRTOŠEK
Andrej SELIŠKAR

Odsek za slovenski jezik

Vodja: Vesna MIKOLIČ
   
Člani: Kozma AHAČIČ
Silvija BOROVNIK
Miljana CUNTA
Lidija GOLC
Dean KOMEL
Milček KOMELJ
Vlado MOTNIKAR
Boža KRAKAR VOGEL
Marija STANONIK
Nada ŠUMI
Ignacija FRIDL JARC