Odseki


Založniški odsek

Vodja: vodja: Ignacija FRIDL JARC
   
Člani: Tadej BAJD
France BERNIK
Tine HRIBAR
Milček KOMELJ
Vesna MIKOLIČ
Jernej PAVŠIČ
Janez STERGAR

Gospodarski odsek

Vodja: Janez STERGAR
   
Člani: Ignacija FRIDL JARC
Aleš GABRIČ
Katja KLEINDIENST
Alojz KRALJ
Vesna MILENKOVIČ
Mateja RIZVIČ

Filozofski odsek

Vodja: Tine HRIBAR
   
Člani: Dean KOMEL
Edvard KOVAČ
Janko LOZAR
Rok SVETLIČ
Lenart ŠKOF
Marko URŠIČ

Zgodovinski odsek

Vodja: Marko ŠTUHEC
   
Člani: France M. DOLINAR
Aleš GABRIČ (član in predsednik SM)
Danijel GRAFENAUER
Sašo JERŠE
Milček KOMELJ
Petra SVOLJŠAK
Peter ŠTIH
Peter VODOPIVEC
Zvonka ZUPANIČ SLAVEC

Naravoslovno-tehniški odsek

Vodja: Jernej PAVŠIČ
   
Člani: Tadej BAJD
Janez BIZJAK
Andrej GOGALA
Matija GOGALA
Alojz KRALJ
Andrej KRANJC
Andrej PAULIN
Zvezdan PIRTOŠEK
Andrej SELIŠKAR