Vodstvo


Predsedstvo

Predsednik: dr. Aleš GABRIČ
Podpredsednika: akad. prof. dr. Alojz KRALJ
prof. dr. Vesna MIKOLIČ

Častno razsodišče

Vodja: prof. dr. Edvard KOVAČ
Člana: akad. prof. dr. Matija GOGALA
akad. prof. dr. Janez KRANJC

Predsednik

dr. Aleš GABRIČ

Dr. Aleš Gabrič je zgodovinar, ki raziskuje slovensko novejšo kulturno in politično zgodovino. Zaposlen je na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Kot soavtor učbenikov in predsednik maturitetne komisije za zgodovino je bil zelo angažiran tudi pri prenašanju akademskega znanja v šolske klopi. Je avtor več zgodovinarskih del in številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, zlasti iz zgodovine Slovencev v 20. stoletju, med temi tudi več člankov iz zgodovine Slovenske matice. V dejavnosti Slovenske matice se je vključil s sodelovanjem na simpozijih v njeni organizaciji in objavami prispevkov v njenih publikacijah. Glede na tematiko svojega raziskovanja je prispeval pomemben delež pri pripravi zbornika Slovenska matica – 150 let dela za slovensko kulturo. V Slovenski matici je član upravnega odbora in več njenih odsekov.


Upravni odbor

prof. dr. Silvija BOROVNIK
dr. Aleš GABRIČ
akad. prof. dr. Matija GOGALA
akad. prof. dr. Tine HRIBAR
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
prof. dr. Edvard KOVAČ
prof. dr. Aleš KRAINER
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
akad. prof. dr. Andrej KRANJC
akad. prof. dr. Janez KRANJC
Marko KRAVOS, prof.
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Jernej PAVŠIČ
Janez STERGAR, prof.
Zarika SNOJ VERBOVŠEK (tajnica-urednica)

Nadzorni odbor

Vodja: prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
Člana: akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
mag. Andrej SELIŠKAR

Tajnica-urednica

Zarika SNOJ VERBOVŠEK

Zarika Snoj Verbovšek (1980), univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, vodi strokovno službo Slovenske matice, skrbi za njeno operativno delovanje, javne prireditve in knjižni program. Bila je urednica na založbah Nova revija in Didakta, obenem pa je sodelovala tudi z drugimi uveljavljenimi slovenskimi založbami ter inštitucijami s področja založništva, kulture, književnosti, knjižničarstva, medijev in izobraževanja. Pisala je literarne kritike in recenzije ter za radio priredila nekaj slovenskih dramskih besedil. Pri Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo (MKL) je kot zunanja članica uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig vrsto let kritično vrednotila knjižno produkcijo za otroke in mladino. Zaposlena je bila tudi na Javni agenciji za knjigo RS v okviru dveh evropskih projektov (»Portal Knjige na trgu« ter »Vključujemo in aktiviramo!«). Zadnji dve leti je delala na Univerzi v Ljubljani, sprva na rektoratu, nato na Fakulteti za družbene vede.