Vodstvo


Predsedstvo

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Gabrič
Podpredsednika: akad. prof. dr. Andrej Kranjc
Janez Stergar, prof.

Častno razsodišče

Vodja: prof. dr. Edvard KOVAČ
Člana: akad. prof. dr. Matija Gogala
prof. dr. Janez Kranjc

Predsednik Slovenske matice

izr. prof. dr. Aleš Gabrič

dr. Aleš Gabrič je zgodovinar, ki raziskuje slovensko novejšo kulturno in politično zgodovino. Zaposlen je na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, kjer je tudi urednik njene založniške dejavnosti, predava pa tudi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot soavtor učbenikov in predsednik maturitetne komisije za zgodovino je bil zelo angažiran tudi pri prenašanju akademskega znanja v šolske klopi. V dejavnosti Slovenske matice se je vključil s sodelovanjem na simpozijih v njeni organizaciji in objavami prispevkov v njenih publikacijah. Glede na tematiko svojega raziskovanja je prispeval pomemben delež pri pripravi zbornika Slovenska matica – 150 let dela za slovensko kulturo. V Slovenski matici je deloval kot član upravnega odbora in gospodarskega odseka.


Upravni odbor

akad. prof. dr. Tadej BAJD
prof. dr. Silvija BOROVNIK
akad. prof. dr. Matija GOGALA
akad. prof. dr. Tine HRIBAR
dr. Ignacija FRIDL JARC (tajnica-urednica)
akad. prof. dr. Milček KOMELJ
prof. dr. Edvard KOVAČ
akad. prof. dr. Alojz KRALJ
prof. dr. Janez KRANJC
Marko KRAVOS, prof.
prof. dr. Vesna MIKOLIČ
prof. dr. Jernej PAVŠIČ

Nadzorni odbor

Vodja: prof. dr. Žarko LAZAREVIĆ
Člana: akad. prof. dr. Kajetan GANTAR
dr. Andrej SELIŠKAR