PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi

Boris Mlakar

Slovensko domobranstvo 1943-1945

Z Mlakarjevo knjigo prihaja med nas prvi resni in izčrpni poskus objektivne zgodovinske obravnave o vzrokih za nastanek slovenskega domobranstva med drugo svetovno vojno, o njegovi organizaciji, delovanju in o tragičnem koncu.

Cena: 31,69 €   naroči

Andrej Studen

Rabljev zamah

Pretresljiva knjiga o zgodovini kriminala na Slovenskem od 16. stoletja vse do naših dni z opisi resničnih dogodkov in s številnimi ilustracijami.

Cena: 20,83 €   naroči

Vasko Simoniti

Fanfare nasilja

Knjiga rednega profesorja zgodovine Slovencev in zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku na ljubljanski FF, je zbirka triindvajsetih besedil, povezanih s skupno nitjo – premislekom o slovenski preteklosti.

Cena: 20,83 €   naroči

Josef Schwegel

Na cesarjev ukaz

Prvič objavljeni spomini diplomata in politika slovenskega rodu, ki je bil po mnenju Frana Šukljeta »ena najznamenitejših političnih osebnosti, kar jih je imela stara Avstrija.«

Cena: 14,94 €   naroči

Fran Milčinski

Dnevnik 1914-1920

Resnična in duhovita kronika vojnega časa v naših krajih, opremljena s številnimi fotografijami in dokumenti.

Cena: 38,94 €   naroči

Jože Ciperle

Licej v ljubljani

Izvirna znanstvena monografija izčrpno obravnava začetke našega univerzitetnega šolstva, ko je v času od 1800 – 1848 v Ljubljani deloval dveletni Licej s filozofskim, mediko-kirurškim in teološkim študijem, v istem poslopju pa je do velikega potresa 1895 leta delovala tudi študijska knjižnica; obe ustanovi sta bili med drugim povezani s Čopom in Prešernom.

Cena: 29,43 €   naroči

Janko Hacin

Vsi ti mladi fantje

To so že četrti pri nas izšli dnevniški zapiski o dogodkih in doživetjih iz prve svetovne vojne (Zupančič, Rueh, Milčinski). Iz zapuščine svojega očeta jih je rešila pozabe gospa Tatjana Hacin, jih objavila z vso ljubeznijo, resnicoljubnostjo in skrbnostjo, jim napisala opombe in dodala nekaj slik in zemljevidov. Spominska literatura iz prve svetovne vojne postaja za mnoge pri nas vedno bolj iskrena.

Cena: 12,23 €   naroči

Slovenci v XX. stoletju

Uredila Drago Jančar in Peter Vodopivec

Za Slovence je bilo dvajseto stoletje obdobje, ki je prineslo na nekaterih področjih silovit razvoj in razmah ustvarjalnosti, na drugih pa krčevite zastoje ali celo regresije. Z namenom, da bi skušali z različnih vidikov pregledati, premisliti in ovrednotiti dogajanja, ki so zaznamovala naše bivanje v tem času in na prostoru, kjer živimo, je Slovenska matica konec lanskega leta priredila dvodnevni simpozij, katerega rezultat je pričujoči zbornik. Intelektualci različnih profilov v njem poznavalsko, a hkrati subjektivno ocenjuje dobo »slovenskega« dvajsetega stoletja in osvetljujejo tiste pojave, dogodke ali procese, ki se jim zdijo na njhovih področjih najpomembnejši ali najbolj značilni. Tako pogledi in premisleki zgodovinarjev, pisateljev in strokovnjakov z različnih področij ustvarjajo večplastno esejistično podobo razgibanega časa na koncu tisočletja.

Cena: 22,64 €   naroči

Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev - Angela Vode in Boris Furlan, žrtvi Nagodetovega procesa

Uredil Peter Vodopivec

Angela Vode in Boris Furlan sta bili do srede osemdesetih let v slovenski javnosti zamolčani imeni. Oba sta bili žrtvi montiranega političnega procesa iz leta 1947, ki je bil ena najhujših replik stalinskih sodnih fars na naših tleh. To je bil tako imenovani Nagodetov proces, na katerem so poleg mnogih drugih demokratično usmerjenih izobražencev obsodili tudi dva angažirana slovenska intelektualca, ki sta bila znana po svojih antifašističnih stališčih. Angela Vode je bila levičarka, nekaj časa tudi članica Komunistične stranke, dokler se z njo ni razšla; Boris Furlan je bil nacionalno in liberalno usmerjen izobraženec, ki je prav tako kot Vodetova kmalu po vojni prišel v spor s komunističnimi zmagovalci. Njuna politična naziranja pa so seveda samo del problematike, ki ju obravnavajo avtorji zbornika, ki so bili tudi sodelavci simpozijev o obeh osebnostih v maju leta 2000. Knjiga se ukvarja s celovitostjo intelektualnega in političnega dela, pa tudi z življenjem obeh markantnih, a tragičnih osebnosti iz slovenske demokratične tradicije.

Cena: 15,85 €   naroči


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija