Dionizij Areopagit in evropsko izročilo

ur. Gorazd Kocijančič in Vid Snoj , 2011, 438 strani, trda vezava
13584_13737_170x260

27,00

Product Description

Če to knjigo, ki obravnava le nekatere plati mogočne Dionizijeve precenze, primerjamo z nejprezentativnejšimi zborniki, ki so s podobno tematiko izšli v tujini, nam poučenost slovenskih raziskovalk in raziskovalcev lahko vzbudita spoštovanje. Pri svojem pisanju večkrat drzno zapuščajo nevtralen akademski diskurz in drsijo v pričevanjski govor. Prispevki so razvrščeni v tri sklope, ki si sledijo v približnem kronološkem zaporedju predpreteklosti, preteklosti in sedanjosti.
Košarica je prazna