Ideje za čisto fenomenologijo

Edmund Husserl , 1997, 522 strani, trda vezava
IdejeZaČistoFenomenologijo

20,55

Product Description

Fenomenologija je filozofska študija struktur izkušenj in zavedanja. Kot filozofsko gibanje jo je v začetku 20. stoletja ustanovil Husserl. Sprva se je ta razširila le v krogu Husserlovih učencev in prijateljev na univerzi v Göttingenu, kasneje pa še v Francijo, ZDA in drugod vendar pa se je s časom zelo odtujila od Husserlove prvotne fenomenologije. Vse od kasnejših verzij fenomenologije so si delile neke osnovne podobnosti, vendar pa so imele med seboj tudi občutne razlike.
Husserl je dejal, da je fenomen tisto, kar spoznamo kot lastno izkušnjo. Ta izkušnja je neposredna in se dogaja, preden jo spremenita refleksija in kategorizacija. Zato lahko rečemo, da je pred refleksivna in pred kategorična. Dejal je, da je fenomenološki pristop teološki pristop, ker zastavlja vprašanje čemu ne pa zakaj.
Prevod: Frane Jerman, spremna beseda: Tine Hribar.

Košarica je prazna