Geografija Slovenije

Več avtorjev , 1998, 501 strani, trda vezava
GeograifjaSlovenije

82,25

Product Description

Lega Slovenije v Evropi in med njenimi makroregijami; Relief; Kras; Vreme, sončno obsevanje in temperature; Padavine in vetrovi; Hidrografija, Pedogeografske značilnosti; Rastlinstvo; Živalstvo; Pokrajinsko ekološka sestava Slovenije; Historično-geografska dediščina; Prebivalstvo; Naselja in poselitev; Gospodarska geografija; Promet; Turizem; Varstvo naravne dediščine; Družbenogeografska regionalizacija Slovenije. To so poglavja v knjigi, obravnavana in napisana s strani strokovnjakov.

Košarica je prazna