Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja

Primož Simoniti , 1979+, 279 strani, trda vezava
Označba

10,05

Product Description

Vprašanje, ki se ga je lotil Primož Simoniti, spada vsaj od postavitve vprašanja o razmerju med slovenskimi humanisti in regormacijo med temeljna zgodovinska, kulturnozgodovinska in še posebej literarnozgodovinska vprašanja slovenske zgodovine 15. in 16. stoletja. Še posebej, odkar se je po pravici uveljavila teza, da v razvoj slovenske kulture in literature ne spada le to, kar so Slovenci pisali v slovenščini, marveč tudi v tujih jezikih.

Košarica je prazna