Kamniška knjiga

Vlado Motnikar , 2014, 351 strani, trda vezava
24268_19468_170x260

27,00

Product Description

Kamniška knjiga nadaljuje knjižno zbirko, v kateri založba Slovenska matica sistematično predstavlja odsev slovenskih mest v leposlovju, pričevanjih in likovni umetnosti. Z ljudsko in umetno pesmijo, črticami in proznimi odlomki, spominskimi zapisi in izseki iz dnevnikov in korespondence bo Kamniška knjiga na prek 300 straneh predstavila preteklost in sedanjost enega najstarejših slovenskih mest in njegovega zaledja vse od hitrega razvoja v srednjem veku prek burnih protestantskih časov do zatona v 17. stoletju, pa ponovnega razcveta v dobi razsvetljenstva, v predindustrijski in še bolj industrijski dobi vse do današnjih dni. Besedila avtorjev, kot so Valvasor, Japelj, Trdina in Jenko, Jurčič in Kersnik ter številnih pesnikov in pisateljev 20. in 21. stoletja (Milčinski, Pregelj, Bartol, Kozak, Balantič, Zorman …) prikazujejo življenje različnih družbenih plasti v mestu in okolici, razširjeno z izborom bogate planinske literature. V likovni govorici jih spremlja prek trideset reprodukcij Valvasorja, znamenitih krajinarjev iz 19. stoletja (Goldenstein, Karinger, Langus …) ter kamniških oz. s Kamnikom povezanih slikarjev, kot so člani družine Koželj, Vavpotič, Gaspari, Cuderman, Maleš vse do Lipovca, Sterleta, Perka in najmlajših

Košarica je prazna