Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem

Ferdo Gestrin , 1991, 313 strani, trda vezava
SlovenskeDezeleIn

12,11

Product Description

Naš znani zgodovinar se v svoji monografiji ukvarja posebno z razmerami v 16. stoletju, ki ni le čas reformacije in kmečkih uporov, temveč tudi čas, ko ob prevladujočem poljedeljstvu naglo rste trgovina in je po slovenskem ozemlju potekalo intenzivno prehodno in izvozno trgovanje ne le z nemškim severom, temveč tudi z Italijo, ko so se naše dežele gospodarsko tesneje povezale z evropskim prostorom in je porasel tudi obseg neagrarne dejavnosti.

Košarica je prazna