Človekovo življenje

Leonid Nikolajevič Andrejev , 2020, 143 strani, trda vezava
ČlovekovoŽivljenje

17,00

Product Description

Modernist 20. stoletja, dedič kritič¬nega realizma, naslednik Tolstoja in Dostojevskega, oče ruskega ekspresio-nizma – to so le nekatere od oznak, ki jih je literarna zgodovina name¬nila Leonidu Nikolajeviču Andreje¬vu (1871–1919), enemu osrednjih ruskih in evropskih pisateljev s pre¬loma stoletja. Človek v tragičnem boju z usodo, temeljna snov njego¬vega ustvarjanja, je našla izviren iz¬raz v romanih, novelah in povestih, najbolj prepričljivo pa nemara prav v dvaindvajsetih dramah, ki pod vpli¬vom Nietzscheja in Schopenhauerja prikazujejo univerzalno dihotomijo bivanja, razpetost med življenjem in smrtjo. Njegove drame so igre idej, v katerih je naturalistični videz odstranjen, svet pa je prikazan v svo¬jem zaostrenem, zgoščenem bistvu, kot golo stanje razuma in duše. Človekovo življenje, igra v petih pri¬zorih iz leta 1906, ki sta jo uprizori¬la tako Mejerhold kot Stanislavski, danes velja za osrednje dramsko delo Andrejeva in po mnenju Aleksandra Bloka tudi najbolj avtobiografsko. Filozofska drama v stilizirani in lirični dramski govorici razgrinja življenje kot potovanje pro¬ti smrti in tako z vso urgentnostjo na presunljiv in izviren način upoveduje munchovski krik človeka sredi anti-nomično razklanega sveta.
Knjiga je izšla ob podpori Javne agencije za knjigo RS.

Košarica je prazna