Opera selecta. Pravotvornost in pravo v zgodovini Slovencev in njihovih sosedov

Sergij Vilfan
OperaSelecta

Product Description

Knjiga je na voljo v knjigarni Pravne fakultete: http://knjigarnapravna.si

Uredil: Janez Kranjc
Sergij Vilfan (1919–1996) velja za najpomembnejšega slovenskega pravnega zgodovinarja. S svojo temeljito izobrazbo in širokim znanjem jezikov je dal področju pravne zgodovine nove razsežnosti. Njegovo znanstveni opus zajema dela s področja pravne zgodovine, etnografije, arhivistike, zgodovine mest in parlamentarne zgodovine. Številne razprave je objavil v tujini. Da bi tudi ta plat Vilfanovega opusa postala bolj dostopna, so bile v pričujočem zborniku ponatisnjene nekatere starejše slovenske objave in izbor značilnih objav v tujini. Članki so ponatisnjeni v jeziku izvirne objave. Poleg Vilfanovih razprav sta v zborniku objavljeni še študiji Katje Škrubej in Saše Jeršeta.
Zbornik je izšel v sozaložništvu Pravne fakultete v Ljubljani, Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slovenske matice.

Košarica je prazna