Koroški plebiscit – 100 let kasneje

Danijel Grafenauer (ur.) , 2021, 233 strani, trda vezava
KoroškiPlebiscit

Product Description

Zbirka Odstiranja
Znanstvena monografija s prispevki slovenskih in avstrijskih avtorjev ter enega madžarskega osvetljuje dogodke izpred 100 let v času koroškega plebiscita, a posega tudi v kasnejši čas. Dotika se mitologizacije dogodkov, kulture spominjanja in znanstvenih diskusij o plebiscitu vse do refleksije na dogodke ob obeleževanju 100. obletnice plebiscita leta 2020 na Koroškem. V ospredju je bilo zanimanje za prebivalce in deželo Koroško. Poudarek je bil na identiteti in raznolikosti avstrijske Koroške, v neprimerno večji meri kot kadarkoli prej so bili v načrtovanje in izvedbo prireditev vključeni tudi koroški Slovenci. Monografija tako usmerja pogled v preteklost in v družbena izhodišča za prihodnost. Z interdisciplinarnimi pogledi odstira kopreno iz nekaterih manj znanih dogodkov in procesov, ki se nanašajo na vzroke in posledice koroškega plebiscita, skozi orise mitologizacije čezmejne zgodovine pa pojasnjuje, koliko so ti prispevali k odnosom med obema narodoma. Monografija je prvi zaokrožen pogled na pomembno zgodovinsko obdobje v slovenskem prostoru po letu 1970.
Sozaložnik: Inštitut za narodnostna vprašanja
Izid knjige je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Košarica je prazna