Slovenci v XX. stoletju

Več avtorjev , 2001, 213 strani, mehka vezava
Označba

22,84

Product Description

Za Slovence je bilo dvajseto stoletje obdobje, ki je prineslo na nekaterih področjih silovit razvoj in razmah ustvarjalnosti, na drugih pa krčevite zastoje ali celo regresije. Z namenom, da bi skušali z različnih vidikov pregledati, premisliti in ovrednotiti dogajanja, ki so zaznamovala naše bivanje v tem času in na prostoru, kjer živimo, je Slovenska matica konec lanskega leta priredila dvodnevni simpozij, katerega rezultat je pričujoči zbornik. Intelektualci različnih profilov v njem poznavalsko, a hkrati subjektivno ocenjuje dobo »slovenskega« dvajsetega stoletja in osvetljujejo tiste pojave, dogodke ali procese, ki se jim zdijo na njhovih področjih najpomembnejši ali najbolj značilni. Tako pogledi in premisleki zgodovinarjev, pisateljev in strokovnjakov z različnih področij ustvarjajo večplastno esejistično podobo razgibanega časa na koncu tisočletja.

Košarica je prazna