Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj

Bogo Grafenauer , 1987, 225 strani, trda vezava
SlovenskoNarodnoVprasanje

Product Description

V knjigi so zbrani članki, ki so izhajali v letih 1939 do 1940, največ v Dejanju, v Delavski pravici, Sloveniji in Času ter v dveh brošurah. Poleg tega pa še ocena pomena Osvobodilne fronte v luči analize celotnega slovenskega razvoja, ki je v največji meri nastala leta 1942, nekoliko dopolnjena pa je bila objavljena v Slovenskem zborniku 1945. Izhodišče pisanja je bilo trdno prepričanje o prirodni in zgodovinski slovenski narodni skupnosti in o prvinskem pomenu slovenstva in njegove samobitnosti ter osrednjosti te zavesti za življenje v letih, ko se je očitno zelo hitro bližala za obstoj slovenskega naroda odločilna zgodovinska kriza.

Košarica je prazna