Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik

Lidija Rezoničnik (ur.) , 2023, 203 strani, trda vezava
Vojeslav Mole

23,00

Product Description

Zbirka Odstiranja
Nova monografija v zbirki Odstiranja predstavlja Vojeslava Moleta (1886–1973), ki je bil poklicno dejaven kot profesor umetnostne zgodovine, a hkrati vse življenje tesno povezan s književnostjo in pisanjem – posvečal se je poeziji, pisal je dnevnik in kasneje spomine, prevajal ter deloval kot književni in kulturni posrednik. Kot je izpostavil prof. dr. Žarko Lazarević, je pomembna kvaliteta monografije, da avtorji Moletova formativna leta previdno umestijo v čas, prostor in tedanji predstavnostni svet ter tako smiselno izpostavijo dejavnike, ki so vplivali na njegovo kasnejšo akademsko pot in kulturno-umetnostno delovanje. […] Pronicljiva analiza Moletove poezije ponudi nov uvid v njegovo umetniško ustvarjanje in pomeni
pomembno dopolnitev v prikazu njegove osebnosti in delovanja, pri katerih je bil doslej večji poudarek namenjen akademskemu in kulturno-posredniškemu področju. Posebno vrednost monografiji daje prikaz stanja
arhivskega gradiva, ki bodisi priča o življenju in delu Vojeslava Moleta bodisi ga je slednji sam ustvaril.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Založbe Univerze v Ljubljani, Znanstvene založbe Filozofske fakultete, Slovenske matice in Arhiva Republike Slovenije.
Izid knjige so podprli Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana in Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani.

Košarica je prazna