Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Zupanič Slavec Zvonka , 2017, 470 strani, trda vezava
ZgodovinaZdravstva1del

49,00

Product Description

Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija.

Integralen prikaz zgodovinskega razvoja zdravstva na Slovenskem od časa pred novim vekom do začetka 21. stoletja bo zaradi široke vsebine predstavljen in smiselno zaokrožen v treh knjigah. Gre za prvi poskus celovitega prikaza razvoja zdravstva na naših tleh, ki poleg glavnih vej medicine vključuje tudi ključne družbene dejavnike, ki so oblikovali zdravstveni sistem in tudi pogojevali razvoj medicinskih področij pri nas in so specifični za naš prostor. Vodilo zdravstvenega osebja in vseh v zdravstvu povezanih ostaja zdravje posameznika in družbe, od preventivne do kurativne in rehabilitacijske dejavnosti. Na številnih mestih se to vpleta v socialno politiko, delo združenj za bolnike, invalide ipd. ter njihovo duhovno podporo.

Prvi del opisuje razvoj od ljudske medicine do prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, do predstavitve zdravstvenega stanja na naših tleh, podrobneje v 19. in 20. stoletju, ter vodilnih zdravnikov, rojenih pred 20. stoletjem. V sistematično urejenih poglavjih je prikazan razvoj javnega zdravstva (zdravja) in njegovih spreminjajočih se sistemov ter zakonodaje, nastanka zdravstvenih domov, splošne in družinske medicine, medicine dela, prometa in športa. Popisan je razvoj vseh vrst bolnišnic (civilnih, vojaških, splošnih in specialnih), zasebnih zdravstvenih ustanov (sanatorijev), medicine v izrednih razmerah,  vojne sanitete v prvi in drugi svetovni vojni. Knjiga ima nad 1000 slik.
Knjiga je izšla ob podpori Javne agencije za knjigo RS.

 

Košarica je prazna