Matičina knjižna potovanja

31.05.2023; 17:00 - 18:00; Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor


Vljudno vabljeni na kulturni cikel Zasedanja s knjigami, ki bo tokrat posvečen predstavitvi pesniške antologije Brez križa in imena. Slovensko pesništvo na drugi strani med drugo svetovno vojno in po njej, ki bo v sredo, 31. 5., ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor (Gospejna ulica 10, Maribor).

Urednica knjige Brez križa in imena akademikinja prof. ddr. Marija Stanonik je v preteklosti sodelovala pri sistematični obdelavi slovenskega NOB pesništva 1941–1945, pesmih slovenskih vojakov, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, in slovenskega odporniškega pesnjenja pod italijanskim fašizmom. Razčlenila je tudi diferenciacijo različnih taborov v slovenskem pesnjenju med drugo svetovno vojno. S pričujočo izdajo pa je stroki in najširši javnosti na voljo célostna predstavitev (večinoma) medvojnega pesemskega ustvarjanja »na drugi strani vojne vihre«, posvečena vsem tistim, čigar glasovi so bili doslej pogosto zamolčani. Z urednico akademikinjo prof. ddr. Marijo Stanonik se bo pogovarjala Zarika Snoj Verbovšek, pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice.
Dogodek soorganizirata Univerzitetna knjižnica Maribor in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Marija Stanonik (ur.): Brez križa in imena. Slovensko pesništvo na drugi strani med drugo svetovno vojno in po njej
Antologija Brez križa in imena je nastala v želji po enakovredni obdelavi pesnjenja »z druge strani«, tj. pesmi avtorjev, ki se v diferenciaciji Slovencev med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh niso pridružili Osvobodilni fronti. Urednica ddr. Stanonik je v preteklosti sodelovala pri sistematični obdelavi slovenskega NOB pesništva 1941–1945, pesmih slovenskih vojakov, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, slovenskega odporniškega pesnjenja pod italijanskim fašizmom, razčlenila je tudi diferenciacijo različnih taborov v slovenskem pesnjenju med drugo svetovno vojno. S pričujočo izdajo pa je stroki in najširši javnosti na voljo célostna predstavitev (večinoma) medvojnega pesemskega ustvarjanja »na drugi strani« z vsem znanstvenim aparatom. Delo pomembno prispevala k razumevanju naše preteklosti v težkem vojnem in povojnem času, saj imajo pesmi pred drugimi dokumenti to prednost, da je vanje zajeto doživljanje in čustvovanje zamrznjeno. Tako ostane v nepotvorjeni obliki ohranjeno za prihajajoče generacije.
Izid knjige sta finančno podprlI Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

NAKUP

Košarica je prazna