Matičina knjižna potovanja

21.11.2023; 16:30 - 17:30; I. gimnazija Celje, Kajuhova 2, 3000 Celje


Vljudno vabljeni na pogovor o knjigi Vesne Mikolič Ali bereš Cankarja?, ki bo potekal v torek, 21. novembra 2023, ob 16.30 v I. gimnaziji Celje (Kajuhova 2, Celje).
Slavistično društvo Celje prireja predstavitev knjige Ali bereš Cankarja? prof. dr. Vesne Mikolič in seznanitev dijakov in učiteljev z metodami, s katerimi želi avtorica mladim približati vstop v Cankarjevo literaturo.
Dogodek soorganizirajo Slavistično društvo Celje, I. gimnazija Celje ter Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Zbirka Razprave in eseji
Vesna Mikolič: Ali bereš Cankarja?

Poljudno-strokovno delo Ali bereš Cankarja? dr. Vesne Mikolič,
redne profesorice in znanstvene svetnice na področju
jezikoslovja, esejistke in publicistke, tako mladim kot starejšim
bralcem, med slednjimi še posebej učiteljem, skuša približati
Cankarjevo poetiko na način, da bodo radi vstopali v njegov svet.
Izhodišče novega branja Cankarjevih del je predpostavka, da je
vsako umetniško govorico treba razumeti, tako kot moramo
razumeti vsak jezik, ki ga želimo uporabljati. Tako kot se jezika
učimo s samo rabo, tako tudi v književni svet nekega avtorja
vstopamo z branjem samim. Delo prinaša svež, inovativen pristop
za doseganje večje bralne pismenosti in zmožnosti za branje tudi
zahtevnejših literarnih besedil. Delo opisuje nove bralne strategije,
namenjene tako učiteljem in učencem pri obravnavi Cankarja v
šoli kot širšemu bralstvu, ki ga zanima delo Ivana Cankarja. V
literarni opus Ivana Cankarja se bodo bralci naučili stopati preko
teorije ključnih besed, iz katere izhaja inovativni pristop k branju
Cankarja. Izrazne in oblikovne značilnosti monografskega dela, ki
temelji na terminologiji teorije ključnih besed, ustrezajo vsem
znanstvenim standardom. Istočasno pa avtorica s konkretno
obravnavo posameznih Cankarjevih del, ki jo izpelje na jasen,
razumljiv način, dosega širšo uporabnost dela tako v šoli kot izven
nje.
Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.

NAKUP

Košarica je prazna