Matičina knjižna potovanja

17.04.2024; 17:00 - 18:00; Galerija Srečišča Hostla Celica, Metelkova 8, 1000 Ljubljana


Prijazno vabljeni na posvet Misel in izkušnja Boštjana Anka, ki bo v sredo, 17. aprila 2024, ob 17. uri v galeriji Srečišče Hostla Celica (Metelkova 8, Ljubljana). Pogovarjali se bomo o celoviti strokovni, človeški in naravni izkušnji svojega dragega učitelja, prof. dr. Boštjana Anka. Vprašali se bomo, kako njegova dejavna misel odmeva, in tudi, kaj lahko prispeva k razrešitvi sodobnih kriz in nesreč, ki se kar vrstijo na križišču civilizacije in narave.

Prof. dr. Boštjan Anko (1939–2013) je na Biotehniški fakulteti deloval na področjih krajinska ekologija, varovanje naravne dediščine, funkcija gozda, gozdni viri ter gospodarjenje z gozdnato krajino. Njegova želja po čim širšem pogledu na funkcije gozda se odraža tudi v uspešno izvedenem preimenovanju Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete, katerega predstojnik je bil v letih 1993 in 1994, v Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Ustanovil je katedro za Ekologijo krajine in bil njen prvi predstojnik. Zagotovo pa je eden izmed vrhuncev njegovega pedagoškega dela pobuda in leta 1995 uspešna uvedba medfakultetnega podiplomskega študija Varstvo naravne dediščine.
Pri Slovenski matici je lani izšel zbornik njegovih študij z odmevi njegovih sodelavcev in naslednikov Gozdar pred svojim časom: študije Boštjana Anka z odmevi (ur. Peter Skoberne), ki ga bomo na posvetu kratko predstavili urednik, pisci prispevkov in pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice Zarika Snoj Verbovšek.

Dogodek soorganizirata DONDES in KUD Sestava v sodelovanju s Slovensko matico.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Zbirka Razprave in eseji
Gozdar pred svojim časom: študije Boštjana Anka z odmevi
Uredil: Peter Skoberne

Osnovno izhodišče zbornika Gozdar pred svojim časom: študije Boštjana Anka z odmevi je bilo izbrati in predstaviti temeljne prispevke prof. dr. Boštjana Anka (1939–2013), prikazati njegov način razmišljanja, opozoriti na njegova dognanja in modrosti, raztresene po številnih objavah, ter olajšati dostop do njegovih del. Zbornik tako predstavlja celovito osebnost in posledično tudi celovito življenjsko delo. Oblikovan je v posamezne vsebinske sklope, v katerih se zrcali vsa lepota, pestrost in mistika gozda z opisovanjem posameznih dreves, rastlin, živali, listov, vonjav in glasov. Ankovo delo je še najbolj primerljivo s to celovito predstavo gozda, tudi v časovnem okviru. Globoko v sebi se je namreč zavedal, da je današnji gozd sad odločitev in dejavnosti prejšnjega rodu ter da sam ne bo užil dosežkov svojega poslanstva, temveč da je njegovo delo dar naslednji generaciji.

Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

NAKUP

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodku lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Košarica je prazna