Matičina novinarska konferenca

30.03.2023; 11:00 - 12:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Vljudno vabljeni na predstavitev zgodovinskih knjig Slovenske matice za leto 2022, ki bo v četrtek, 30. marca. 2023, ob 11.00 v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani.
Na novinarski konferenci bomo predstavili zgodovinske knjige, ki so z letnico 2022 izšle pri Slovenski matici. Akademikinja prof. ddr. Marija Stanonik bo govorila o zbirki medvojne poezije pozabljenih, večinoma pobitih avtorjev na »drugi strani vojne vihre«, ki jo je izbrala in uredila pod naslovom Brez križa in imena. Mag. Anja Božič kot prevajalka in avtorica spremne besede ter doc. dr. Brane Senegačnik kot urednik in prevajalec bosta predstavila slovenski izbor Petrarcovih pisemskih dialogov z antičnimi veličinami pod naslovom Pisma v antiko. Od literarnozgodovinskih del pa se bomo pomaknili še k splošnim zgodovinskim prikazom: doc. dr. David Movrin bo kot urednik povzel prvi zvezek slovenskega prevoda Livijeve zgodovine Rima Od ustanovitve mesta, ki ga je pred smrtjo prevedel ugledni akademik, nekdanji predsednik Slovenske matice prof. dr. Primož Simoniti. Izredni član SAZU prof. dr. Peter Vodopivec in doc. dr. Marko Štuhec pa bosta spregovorila o prvem slovenskem prevodu Zgodovine Španije. Dogodek bo vodila pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice Zarika Snoj Verbovšek.

Marija Stanonik: Brez križa in imena. Slovensko pesništvo na drugi strani med drugo svetovno vojno in po njej
Antologija Brez križa in imena je nastala v želji po enakovredni obdelavi pesnjenja »z druge strani«, tj. pesmi avtorjev, ki se v diferenciaciji Slovencev med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh niso pridružili Osvobodilni fronti. Urednica ddr. Stanonik je v preteklosti sodelovala pri sistematični obdelavi slovenskega NOB pesništva 1941–1945, pesmih slovenskih vojakov, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, slovenskega odporniškega pesnjenja pod italijanskim fašizmom, razčlenila je tudi diferenciacijo različnih taborov v slovenskem pesnjenju med drugo svetovno vojno. S pričujočo izdajo pa je stroki in najširši javnosti na voljo célostna predstavitev (večinoma) medvojnega pesemskega ustvarjanja »na drugi strani« z vsem znanstvenim aparatom. Delo pomembno prispevala k razumevanju naše preteklosti v težkem vojnem in povojnem času, saj imajo pesmi pred drugimi dokumenti to prednost, da je vanje zajeto doživljanje in čustvovanje zamrznjeno. Tako ostane v nepotvorjeni obliki ohranjeno za prihajajoče generacije.
Izid knjige sta finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

NAKUP

Zbirka Prevodi iz svetovne književnosti
Francesco Petrarca: Pisma v antiko
Prevajalca: Anja Božič in Brane Senegačnik
Spremno besedo napisala: Anja Božič
Čeprav Francesco Petrarca danes slovi predvsem kot mojster sonetizma, so mu v njegovi dobi slavo in ugled prinesla zlasti številna latinska dela, zaradi svojih prizadevanj za obujanje književnosti klasične antike pa velja za očeta humanizma. Sredi obsežnega in zvrstno raznolikega opusa v latinščini so še zlasti pomembna njegova pisma, s katerimi se Petrarca postavlja ob bok svojim antičnim vzornikom in oblikuje svoj literarni portret kronanega latinskega pesnika. Pričujoči prevod prinaša izbor pisem iz njegove prve pisemske zbirke Pisma prijateljem (Epistolae Familiares), ki jo je sam slikovito opisal kot »tkanino raznobarvnih niti« ali »odraz moje duše in podoba mojega značaja«. Čeprav se njihova tematika preliva prek različnih sfer bivanja in delovanja, pa jih vsa nezgrešljivo povezujejo Petrarcove predstave o antičnem svetu. Književnosti tega sveta Petrarca priznava dolg in ji pripisuje presežnost, z njenimi ključnimi ustvarjalci pa se zapleta v literarne dialoge, kot bi bili prijatelji iz njegove sodobnosti. Pri tem pa jih nikakor ne idealizira: nasprotno, kolikor jih občuduje, tako tudi graja njihove moralne spodrsljaje, jim očita razhajanja z lastnimi nauki, včasih pa celo literarne preference – ter jih tako prikazuje v človeški nepopolnosti. Piše jim kot živim znancem – z enega brega na drugi breg sveta.
Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

NAKUP

Tit Livij: Od ustanovitve mesta. Zvezek I, Knjige 1–5
Prevedel: Primož Simoniti
Prevod obsega prvih 5 knjig Livijeve obsežne zgodovine Rima Ab urbe condita, ki je temeljni vir za poznavanje rimske zgodovine. Ko se je Primož Simoniti lotil prevajanja Livija, je imel v mislih vse bolj bolečo belo liso slovenske prevodne literature s področja antičnega zgodovinopisja. Prva peterica knjig, ki jih je Simoniti uspel prevesti, vsebuje nemara najzanimivejši del Livijevega opusa. V njih je namreč zajeta mitična predzgodovina in prihod Trojancev v Italijo; ustanovitev Rima z Romulom in Remom; vladavino rimskih kraljev; prehod iz monarhije v republiko ter zgodovino republike vse do galskega vdora leta 390 pr. Kr., z imeni, pomembnimi tudi za kulturno in literarno zgodovino, kot so Brut, Horacij Kokles, Apij Klavdij, Koriolan in Cincinat. Simonitijev prevod je mojstrski, izdajo pa dopolnjuje še aparat – indeksi, komentarji, preglednice, zemljevidi in spremna beseda, torej pripomočki, ki besedilo odklenejo bralcem in s katerimi so opremljeni standardni prevodi v tujih jezikih. Natis prevoda je tudi dostojen poklon Slovenske matice njenemu nekdanjemu uglednemu predsedniku.
Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

NAKUP

Zbirka Zgodovina držav in narodov
Julio Valdeón, Joseph Pérez, Santos Juliá: Zgodovina Španije
Urednika: Peter Vodopivec, Marko Štuhec
Prevajalec: Ferdinanc Miklavc
Izdelava zemljevidov: Mateja Rihtaršič
Pregled zgodovine Španije od prazgodovinskih kultur do drugega desetletja 21. stoletja je namenjen najširšemu krogu bralcev, saj ima uvodoma obsežno zgodovinsko kronologijo, ki bralcu olajšuje časovno orientacijo, trije avtorji, vsi ugledni strokovnjaki za področja, ki jih obravnavajo, pa v preglednih poglavjih predstavljajo posamezna obdobja španske zgodovine tako s političnega kot socialnega, gospodarskega in kulturnega zornega kota. Sintetičnega pregleda španske zgodovine v slovenskem jeziku doslej še nismo imeli, zato se zdi posebej pomembno, da je knjiga napisana uravnoteženo in posebej opozarja tudi na notranje razlike v Španiji, med drugim posebnosti v razvoju Katalonije, Baskije in Galicije. Posebna pozornost je namenjena tudi zgodovini 20. stoletja, španski državljanski vojni, Francovemu režimu in političnemu razvoju po Francu. Knjiga uživa v Španiji ugled ene najboljših sintez španske zgodovine in je doživela več ponatisov.
Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

NAKUP

Košarica je prazna