Vabilo na simpozij ob 100-letnici rojstva akademika prof. dr. Ivana Gamsa

10.11.2023; 09:00 - 18:00; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Prijazno vas vabimo na simpozij ob 100-letnici rojstva akademika prof. dr. Ivana Gamsa, ki bo v petek, 10. 11. 2023, od 9.00 do 18.00 v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8 v Ljubljani. S tem dogodkom želimo celovito predstaviti akademikovo življenjsko pot ter njegov strokovni in znanstveni prispevek k razvoju geografije in krasoslovja ter drugih področij.

Dogodek soorganizirajo Slovenska matica, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zveza geografov Slovenije in Geomorfološko društvo Slovenije.

PROGRAM SIMPOZIJA

9.00–9.30
Pozdravni nagovori

dr. Aleš Gabrič
predsednik Slovenske matice

prof. dr. Katja Vintar Mally
predstojnica Oddelka za geografijo FF UL

izr. prof. dr. Matija Zorn
predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

dr. Aleš Smrekar
predsednik Zveze geografov Slovenije

Ivan Gams – življenje in delo
Moderator: izr. prof. dr. Matija Zorn

9.30–9.50
dr. Maja Topole
Ivan Gams, njegovo življenje in vsestransko znanstveno delo

9.50–10.10
izr. prof. dr. Marko Krevs
Po neuhojenih poteh

10.10–10.30
doc. dr. Miroslav Vysoudil (Olomouc)
Cooperation of I. Gams with Czech geographers

10.30–11.00
Diskusija

Gamsov prispevek k razumevanju geomorfologije in krasa
Moderator: dr. Mitja Prelovšek

11.15–11.35
zasl. prof. dr. Jurij Kunaver
Ivan Gams in njegov pomen za razvoj geomorfologije in krasoslovja na Slovenskem

11.35–11.55
prof. dr. Mihael Brenčič
Gamsovo razumevanje odnosa med vodo in krasom

11.55–12.15
dr. Mitja Prelovšek
Vloga Gamsa pri poznavanju raztapljanja na krasu kot geomorfnega pojava

12.15–12.35
mag. Florjana Ulaga, dr. Peter Frantar
Napredek v razumevanju hidrologije Planinskega polja od Gamsa do danes

12.35–13.05
Diskusija

Ivan Gams kot fizični geograf
Moderator: prof. dr. Darko Ogrin

15.00–15.20
izr. prof. dr. Matej Ogrin
Prispevek Ivana Gamsa k razvoju slovenske klimatogeografije

15.20–15.40
prof. ddr. Ana Vovk
Pogled na prst v Sloveniji v delih Ivana Gamsa

15.40–16.00
doc. dr. Tajan Trobec
Ivan Gams in naravne nesreče

16.00–16.30
Diskusija

Ivan Gams kot družbeni geograf in pedagog
Moderator: dr. Aleš Smrekar

16.30–16.50
dr. Drago Kladnik
Ivan Gams kot družbeni geograf in še kaj

16.50–17.10
prof. dr. Jernej Zupančič
Obravnava poselitvenega prostora slovenskih manjšin v delih Ivana Gamsa

17.10–17.30
prof. dr. Darko Ogrin
Pedagoško delo Ivana Gamsa na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

17.30
Diskusija in zaključek

Košarica je prazna