Znanstveni simpozij Slovenski prelom 1918

24.10.2018 - 25.10.2018; 09:30 - 17:30; Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana


Sreda, 24. oktober 2018
9.30 – 10.45 V izdihljajih 1. svetovne vojne,
vodi: Aleš Gabrič

Peter Vodopivec
Slovenska publicistika o Slovencih in jugoslovanstvu ob nastanku Jugoslavije
Petra Svoljšak
Med zlomom in prelomom: zadnje (evropsko) in slovensko vojno leto

11.00 – 13.00 V Državi SHS,
vodi: Aleš Gabrič

Jurij Perovšek
Slovenci v Državi SHS
Andrej Rahten
Neuspeli poskus ustanovitve dualistične Jugoslavije: ženevska konferenca novembra 1918
Bojan Balkovec
»Otresli smo se vas, ki ste nas zatirali«: organizacija nove oblasti na Slovenskem
Damijan Guštin
Vzpostavljanje obrambnega sistema Države SHS s posebnim ozirom na njen slovenski del

14.30 – 17.30 Prevrat na prosvetnem in kulturnem področju,
vodi: Petra Svoljšak

Aleš Gabrič
Šolstvo in kultura v prevratni dobi
Andrej Studen
»Odstranjevanje prejšnje zunanjosti in ponemčevalnega stremljenja šolske oblasti«: preustroj šol na Spodnjem Štajerskem
Božo Repe
Prelom 1918 in ustanovitev slovenske univerze
Odmor
Barbara Jaki
Narodna galerija – oporna točka za oblikovanje identitete
Sandra Jenko
Gledališča na Slovenskem v dobi prevrata: zgodbe vstajenja in zatona
Jernej Weiss
Prelom na glasbeni sceni po letu 1918

Četrtek, 25. oktober 2018
9.00 – 12.00 Prevrat in njegove družbene spremembe
vodi: Jurij Perovšek

Dragan Matić
Konec prve svetovne vojne – dokončni zaton nemštva na Slovenskem
Miha Preinfalk
Leto 1918 in plemstvo na Slovenskem
Bojan Godeša
Ali je slovenska politika obžalovala svoje odločitve leta 1918?
Odmor
Irena Selišnik
Feminizacija uradniškega poklica po prvi svetovni vojni in usode prvih uradnic
Zvonka Zupanič Slavec
Zdravstvo na Slovenskem ob koncu Velike vojne
Katarina Keber
Pojav španske gripe v osrednjeslovenskem prostoru

12.30 – 14.30 Konec starih in začetek novih težav
vodi: Damijan Guštin

Lev Centrih
»Boljševizem« v prevratni dobi na Slovenskem: med preprostim ljudskim uporništvom in vplivi ruske revolucije
Tina Bahovec
Vprašanje koroške meje 1918–1920 s posebnim ozirom na ženske študije in študije spolov
Gorazd Bajc
Slovenske meje na zahodu
Jure Gašparič
Slovenci in prvi december 1918

Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Organizatorji srečanja:
Inštitut za novejšo zgodovino
Slovenska matica
ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Simpozij je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Košarica je prazna