Poznogotska plastika na Slovenskem

Emilijan Cevc , 1970, 343 strani, trda vezava
PoznogotskaPlastika

13,38

Product Description

Knjiga je nadaljevanje publikacije istega avtorja o srednjeveškem kiparstvu na Slovenskem do zadnje četrtine 15. stoletja. Zajema obsežno poglavje kiparskega razcveta poznega 15. stoletja in zgodnjega 16. stoletja, ki ga slogovno povezujemo s “poznogotskim barokom”. Prvič je nadrobneje obdelano kiparstvo druge polovice 16. stoletja, ki se omejuje predvsem na skupino tako imenovanih “protestantskih nagrobnikov”. Pregled zaključuje obdobje Hrenove renesanse, ki izzveni v drugi četrtini 16. stoletja v zgodnji barok, ko presahnejo zadnje klice velikega srednjeveškega umetnostnega vretja.

Košarica je prazna