Matičine oktobrske novice in novosti

V mesecu oktobru bomo predstavili vsaj dve knjižni novosti – drugo izdajo romana Nož in jabolko tržaške pisateljice Ivanke Hergold s spremno besedo akademika prof. dr. Borisa Paternuja in knjigo o Severinu Šaliju, ki jo je uredil dr. Marijan Dović in je izšla v sozaložništvu s Kulturnim društvom Severin Šali. Zaključujemo tudi pripravo knjig: Jean Anouilh, Antigona v prevodu Aleša Bergerja, z obsežno spremno besedo Janeza Pipana, Martin Heidegger, O stvari mišljenja v prevodu akademika prof. dr. Tineta Hribarja, zbornik Slovenski prelom 1918, ki ga ureja predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič, ponatis Cankarjevega romana Tujci s spremno besedo prof. dr. Vesne Mikolič, ponatis Nietzschejevega spisa H genealogiji morale in ponatis zbornika O Danetu Zajcu, ki je izšel leta 2017 v sodelovanju z založbo Logos in je bil v kratkem času razprodan.
Nadaljevali bomo tudi z nekaterimi predavateljskimi cikli, med njimi bo redno predavanje našega Naravoslovno-tehniškega odseka (prof. dr. Tomaž Zwitter bo govoril o selitvi na Mars), kot znamenita Slovenka bo tokrat predstavljena Mara Kralj. Predvsem pa bomo o naših knjigah spregovorili tudi izven naših prostorov – na avstrijskem Koroškem, v ljubljanski mestni knjižnici, Radovljici in Mariboru.

Sreda, 2. oktober 2019, ob 18. uri
Slovenski knjižni center, Mohorjeva knjigarna, Celovec
Predstavitev knjige zbranih pesmi dr. Ericha Prunča
Zbrane pesmi Ericha Prunča sta skupaj izdali celovška Mohorjeva in Slovenska matica ob pomoči ljubljanskega in mariborskega Kluba koroških Slovencev. Predstavila jih bosta urednik dvorni svetnik prof. dr. Reginald Vospernik ter pisec spremne študije akademik prof. dr. Matjaž Kmecl. V imenu Slovenske matice bo na predstavitvi sodeloval njen podpredsednik Janez Stergar.

Sobota, 5. oktober 2019 ob 12. Uri
Gostilna Kovač, Obirsko
Srečanje na Obirskem
V okviru srečanja na Obirskem, ki bo pod naslovom Narečja v slovenski literaturi od 10. ure dalje potekalo v gostilni Kovač, bo ob 12. uri predstavljeno tudi zbrano pesniško delo Ericha Prunča Tihožitja in Besi. O nekdanjem članu Slovenske matice, ki se je lani prezgodaj poslovil od nas, bosta spregovorila urednik dvorni svetnik prof. dr. Reginald Vospernik ter pisec spremne študije akademik prof. dr. Matjaž Kmecl. Slovensko matico bo zastopal njen podpredsednik Janez Stergar.

Ponedeljek, 7. oktober 2019, ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predavanje dr. Damirja Globočnika Spomenik kralju Aleksandru I. v Ljubljani
Damir Globočnik je doktor umetnostne zgodovine in zgodovine. Študijsko se posveča proučevanju likovnih upodobitev pesnika dr. Franceta Prešerna in ilustracij njegovih pesmi, proučevanju slovenske karikature in satirične ilustracije ter povezavi med kulturno in politično zgodovino ter likovno umetnostjo v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Slovenska matica je izdala dve njegovi knjigi: Pavliha 1870 / Levstikov satirični list (2010) in Likovno in simbolno (2017). Na svojem predavanju bo spregovoril o spomeniku kralju Aleksandru I., ki je stal na današnjem Kongresnem trgu in pri pripravi katerega je sodeloval tudi arhitekt Jože Plečnik.

Torek, 8. oktober 2019, ob 18. uri
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana
Pogovor o znanstveni raziskavi in razpravi prof. dr. Matjaža Zwittra Pogovarjamo se o evtanaziji
Naša družba se nezadržno stara in z njo se poglablja vprašanje, kako ostarelim zagotoviti ne samo dostojanstvo zadnjih let življenja, ampak tudi dostojno umiranje in smrt. Profesor dr. Matjaž Zwitter je 41 let delal kot specialist onkologije z radioterapijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, še vedno pa dela kot predstojnik Katedre za medicinsko etiko in pravo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, zato to problematiko zelo dobro pozna. V knjigi Pogovarjamo se o evtanaziji, ki je nedavno izšla pri Slovenski matici, odgovarja vsem tistim, ki poskušajo to zapleteno vprašanje rešiti z eno samo, pravno potezo – z uzakonitvijo evtanazije. O potrebi po dobri paliativni oskrbi, nevarnostih in stranpoteh evtanazije na osnovi analiz in raziskav drugih držav se bo z uglednim zdravnikom pogovarjala tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Sreda, 9. oktober 2019, ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev knjige Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu
V zbirki Utripi sveta je pri založbi Hart izšla nova knjiga z naslovom Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu članice Slovenske matice prof. dr. Barbare Bajd. Strokovni recenzent je prof. dr. Boris Bulog, dolgoletni vodilni raziskovalec na področju funkcionalnomorfoloških in okoljskih raziskav naše endemične jamske dvoživke, človeške ribice ali močerila, in njene ohranitve v avtohtonem naravnem okolju. V knjigi je opisana zgradba človeške ribice in njene prilagoditve na vodno jamsko okolje, njena razširjenost in evolucijski razvoj ter zgodovina raziskovanja te zanimive podzemne živali. Več o zanimivostih, npr. razvoju jajčec v Postojnski jami, ter razlikah med belo in črno človeško ribico, pa tudi o drugih jamskih živalih (v Sloveniji jih živi 400-450 različnih vrst) in njihovih prilagoditvah na življenje v kraškem podzemlju, bo predstavljeno na predavanju prof. dr. Barbare Bajd in prof. dr. Borisa Buloga. Predavanje je namenjeno vsem generacijam bralcev, ki bi želeli izvedeti več o tej posebnosti slovenskega živalskega sveta, pa tudi učencem, ki se bodo udeležili letošnjega Proteusovega tekmovanja iz biologije v 8. in 9. razredu osnovne šole, ter tudi srednješolskim dijakom, njihovim mentorjem in učiteljem, ki bi želeli poglobiti znanje o človeški ribici, ki jo imamo Slovenci za simbol slovenskega krasa in velja za pomemben del naše naravne dediščine.
Več na: http://www.hartpublishing.si/spletna-knjigarna/product/view/2/80.html

Četrtek, 10. oktober 2019, ob 18. uri
Poročna soba, Šivčeva hiša, Linhartov trg 22, Radovljica
Čebela na cvetu in v svetu
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine bo Čebelarski muzej v Radovljici gostil ddr. Marijo Stanonik, avtorico monografije o čebelah v slovenski literaturi in literarjenju Čebela na cvetu in v svetu. Pogovor bo vodila kustodinja Čebelarskega muzeja Verena Štekar Vidic.

Ponedeljek, 14. oktober 2019, ob 17. uri
Dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10, Maribor
Pogovor o knjigi Bogomile Kravos Slovensko gledališče v Trstu 1848-2018.
V času, ko Maribor gosti Borštnikovo srečanje, bo v organizaciji Univerzitetne knjižnice Maribor potekala predstavitev monografije o zgodovini gledališke dejavnosti v Trstu od začetkov do danes, ki je poleti izšla pri Slovenski matici. Na pogovoru, ki ga bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc, bosta sodelovala avtorica knjige dr. Bogomila Kravos in naš član, mariborski pisatelj in velik poznavalec gledališča Tone Partljič.

Torek, 15. oktober 2019, ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice – dr. Tomaž Zwitter: Selitev na Mars
Profesor dr. Tomaž Zwitter je profesor astrofizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno ga zanima medzvezdni prostor, enojne in dvojne zvezde ter sestava in razvoj naše Galaksije. Je član številnih odborov, direktor kolaboracije RAVE, sodeluje v misiji Gaia Evropske vesoljske agencije. Je avtor ali soavtor 158 recenziranih znanstvenih člankov, tokrat pa bo na predavanju našega naravoslovno-tehniškega odseka spregovoril o Marsu.

Sreda, 16. oktober 2019, ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Okrogla miza Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja
Dobri dve desetletji po izidu znanstvene monografije Slovenska trideseta leta se lahko ozremo na veliko raziskav, ki so osvetlile posamezne prispevke o Slovenkah v burnem desetletju pred drugo svetovno vojno. Zdi se, da je nastopil čas za ponovni premislek o tej dobi, ki bo prvega dopolnil z novimi spoznanji in pokazal, da so tudi slovenske intelektualke, slikarke, pisateljice, družbene aktivistke, znanstvenice, gospodarstvenice, publicistke in druge, dolgo premalo znane in priznane ženske te dobe, sooblikovale prelomni čas, v katerem so živele in delovale.
Okroglo mizo, ki jo soorganizira Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, bo moderirala dr. Katja Mihurko Poniž, ki se bo pogovarjala z dr. Silvijo Borovnik, dr. Mirjam Hladnik Milharčič, dr. Žarkom Lazarevičem, dr. Željkom Osetom, dr. Ireno Selišnik in Lilijano Stepančič.

Sreda, 23. oktober 2019, ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predavanje iz cikla Znamenite Slovenke: Mara Kralj (1909-2010)
Nadaljujemo s predstavitvami iz cikla Znamenite Slovenke, ki ga skupaj prirejata Slovenska matica in Ženski odbor Mira pri Slovenskem centru PEN. Tokrat se bomo spominjali slikarke, ilustratorke in oblikovalke lutk Mare Kralj, ki se je od nas poslovila v 102. letu starosti 22. oktobra 2010. Bila je hči glasbenika Karla Jeraja in pesnice Vide Jeraj, izjemna ustvarjalka, mnogokrat v senci svojega moža Toneta Kralja. Študirala je na keramičnem oddelku Srednje tehniške šole v Ljubljani, izdelovala kolorirano plastiko, danes pa jo poznamo predvsem kot ustvarjalko lutk za znamenite predstave Butalci, Zvezdica Zaspanka in Srečni princ. Umetnico bo predstavila umetnostna zgodovinarka in zgodovinarka mag. Olga Paulič.

Ponedeljek, 28. oktober 2019, ob 10. uri
Velika dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana
Simpozij o Danetu Zajcu
Ob 90-letnici rojstva Daneta Zajca ZRC SAZU (Inštitut za kulturno zgodovino), založba ZRC SAZU, založba Beletrina in Slovenska matica skupaj pripravljajo simpozij v spomin na enega največjih slovenskih povojnih pesnikov. Simpozij bo obelodanil tudi sprejem Daneta Zajca v redni program Zbranih del slovenskih književnikov, za kar si je njegova vnukinja dr. Neža Zajc prizadevala več kot dve leti. V počastitev dogodka je Slovenska matica poskrbela tudi za ponatis zbornika razprav O Danetu Zajcu.

Vljudno vabljeni na naše prireditve.

Košarica je prazna