Nova tajnica – urednica Slovenske matice je dr. Ignacija Fridl Jarc

Ignacija J. Fridl je študirala primerjalno književnost in filozofijo ter se izpopolnjevala v stari grščini. Uveljavila se je kot literarna, gledališka in filmska kritičarka. Objavljala je knjižne in gledališke ocene, razprave ter študije v osrednjih slovenskih časnikih in revijah. Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado. Sodelovala je v najuglednejših strokovnih žirijah (UO Prešernovega sklada, kresnik, fabula, Grumova nagrada, Rožančeva nagrada, Župančičeva nagrada, Borštnikovo srečanje …). Bila je asistentka na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete in doktorirala iz antične filozofije na temo Platonov nauk o resnici z vidika lepega in umetnosti. Napisala je znanstveno monografijo Jezik v filozofiji starih Grkov ter prevajala predsokratske filozofe. Trenutno pripravlja svoj drugi doktorat o grških snoveh v slovenski dramatiki. Zadnje desetletje je bila zaposlena kot namestnica direktorja ter vodja založniškega in oblikovalskega programa.

Košarica je prazna