Novičnik Slovenske matice

MAJSKI UVODNIK

V slovenski jezikovni tradiciji je za maj obveljalo poimenovanje veliki traven. Tudi to ime zvesto pričuje, da je slovenski kmet skozi dolgo zgodovino oblikoval in razvijal ne samo našo naravno krajino, ampak tudi našo kulturno zavest v najširšem pomenu besede. To potrjuje zgodovina slovenskega slovstva, saj tako rekoč ni slovenskega pisatelja v preteklosti, ki ne bi bil kmečkega porekla. Samo tako pa si lahko razlagamo tudi dejstvo, da je maj v slovenščini stoletja obveljal za mesec, kakor ga je, tesno povezan z naravo in kmečkimi opravili, doživljal slovenski človek. To je tisti čas, ko trava še posebej bujno raste in postaja visoka. Valentin Vodnik, za spomin na katerega je s pobudo za postavitev spomenika in z odkupom pesnikovih rokopisov poskrbel prav Lovro Toman kot tedanji predsednik Slovenske matice, je o velikem travnu zapisal verze:
»Natvóra jeseni
pretrudna zaspi,
zato se spomladi
vesela zbudi.«
Maj je torej znamenje radostne prebuje. Če naravo razumemo v duhu makrokozmosa, s katerim mora človek kot mikrokozmos iskati sožitje in harmonijo, da lahko preživi, je poleg vsakoletnega prebujenja narave enako pomembna tudi duhovna budnost. A ta – enako kot v naravi, kjer le iz stare rastline zraste nova bilka – ne pomeni vsakokratnega novega in novega izumljanja umetniških trendov, po sili kulturnih premen in prevrednotenja moralnih vrednot. To ni ruvanje in zatiranje vsega preteklega, temveč je kultura – kot pove tudi njena latinska etimologija – gojenje, torej negovanje globokih korenin, da iz njih požene nov, svež cvet. Te korenine naše kulture so slovenski jezik, naša dragocena kulturna dediščina, od etnografske do naravne, od duhovne do materialne, ter zgodovina, ki se je odvijala v prostoru, v katerem domuje slovenstvo.
Slovenska matica je bila eno prvih društev, ki se je hkrati zavedalo pomena negovanja, spoštovanja in ohranjanja tradicije na eni strani kot tudi razvijanja novih duhovnih oblik slovenstva, ki iz te tradicije izhajajo, na drugi. Zato se mora, kakor slovenski kmet, če je hotel v svoji majhnosti in ranljivosti v stiku z nedoumljivo močjo narave preživeti, ozirati na prst, iz katere izrašča, in v nebo, ki nagovarja k iskanju presežnega, k levemu in desnemu sosedu, ki »vsi naj si v róke sežejo« in tako izpisujejo zgodbo o sodelovanju, pomoči, razumevanju in volji do ljubezni. V tem duhu je zasnovan tudi naš majski program, ki si upa dotakniti se bolečih ran slovenske zgodovine, stopiti do meja logosa in v prizadevanju za medsebojno harmonijo odkrivati način, kako delovati in živeti.

Dr. Ignacija Fridl Jarc
tajnica-urednica Slovenske matice

MATIČINE KNJIGE

Pravkar izšlo:

Zbirka Spomini in srečanja
Veronika Brvar: Vdih lepote. Dejan Bravničar, violinist
Portret violinista Dejana Bravničarja (1937–2018) Vdih lepote oživlja spomin na izjemnega umetnika, ki je plemenitil kulturo našega in mednarodnega kulturnega prostora, hkrati pa portretira družbene razmere, v katerih je vrhunski violinist dozorel in deloval, ter omogoča vpogled v njegovo družino, ki je slovela po kultiviranosti, prostranosti duha in svetovljanstvu. Mama Gizela Bravničar je bila primabalerina SNG Opere in baleta Ljubljana ter ustanoviteljica srednje baletne šole, oče Matija Bravničar pa slovenski skladatelj in akademik SAZU. Violinistova pot je v delu skrbno dokumentirana, kar izpričujejo popisi njegovih koncertov doma in v tujini, izbrani navedki iz kritik domačega in tujega tiska ter pričevanja njegovih kolegov, študentov in sopotnikov. Kljub obsežnemu dokumentarnemu gradivu pa portret umetnika zaživi v slikoviti pripovedi. Sedem poglavij intonira izbrana misel Dejana Bravničarja, ki se dotika vseh plasti njegovega umetniškega delovanja ter plemenitega pedagoškega predajanja, v uvodnem in sklepnem delu pa avtorica knjige Veronika Brvar razkriva tudi manj znane plasti umetnikovega življenja ter njegova druga posebna zanimanja. Vdih lepote bogati še slikovno gradivo, poseben pomen pa portretu violinista daje pesniško posvetilo Otona Župančiča, preroški verzi ob rojstvu sina družini Bravničar.
Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.
NAKUP

Napovedujemo:

Zbirka Slovenska filozofska misel
Andrej Ule: O naravi duha
Uredil: Marko Uršič
Knjiga Andreja Uleta O naravi duha je obsežen in temeljit premislek o filozofskih pojmovanjih duha v zgodovini in sedanjosti ter iskanje novega, filozofsko in znanstveno podprtega pojma duha, ki presega tako spiritualistično-metafizična kakor tudi naturalistična pojmovanja. Avtor razume pojem duha kot situacijsko določeno, implicitno »dano« celoto latenc, potenc, tendenc in aktualizacij. Pri tem se navezuje na Hartmannovo rekonstrukcijo Heglovega pojma »objektivnega duha« in na nekatera pojmovanja »otelešenega duha« pri Peirceu, Merleau-Pontyju, Brandomu, Batesonu, Descombesu, v sodobni kognitivni znanosti, biosemiotiki idr. V zadnjem poglavju razpravlja tudi o kozmični duhovni evoluciji človeštva ter obravnava nekatere fizikalno-kozmološke hipoteze o duhovni osnovi snovnega kozmosa.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

MATIČINI DOGODKI

Matica pod zvezdami

Četrtek, 11. 5., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predstavitev knjige Vdih lepote. Dejan Bravničar, violinist
Avtorica knjige Veronika Brvar bo v pogovoru s pomočnico tajnice-urednice Slovenske matice Zariko Snoj Verbovšek predstavila knjigo o violinistu Dejanu Bravničarju, ki je izšla s podporo JAK in violinistove soproge Sidike S. Bravničar. Na svečanem dogodku se bodo predstavili tudi učenci Glasbenega ateljeja Tartini, združeni v Godalni ansambel Glasbenega ateljeja Tartini, ki deluje pod vodstvom dirigenta prof. Vlada Repšeta.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Petek, 19. 5., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predstavitev knjige Koroške družine v 18. stoletju
Celjska Mohorjeva družba od leta 2016 sistematično izdaja popise družin na Slovenskem, ki so bili izvedeni sredi 18. stoletja po ukazu cesarice Marije Terezije. Leta 2016 je izšla obširna publikacija Gorenjske družine v 18. stoletju, ki ji je leta 2018 sledila knjiga Ljubljanske družine v 18. stoletju, leta 2020 Notranjske družine v 18. stoletju, leta 2021 pa Družine v 18. stoletju od Doba do Šentjerneja.  Koroške družine v 18. stoletju je peta knjiga v tej zbirki, pri kateri Slovenska matica sodeluje kot sozaložnica. Predstavitev knjige bo obenem poklon obeh založb izjemnemu pravnemu strokovnjaku zaslužnemu prof. dr. Lovru Šturmu, ki je pri pripravi knjig sodeloval od samega začetka.
Dogodek soorganizirata Celjska Mohorjeva družba in Slovenska matica. Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Matičina knjižna potovanja

Torek, 9. 5., ob 17. uri
Predavalnica Maestral 1, Fakulteta za humanistične študije UP (3. n.), Titov trg 5, Koper
Literarni pogovor o Molièru
S prevodom treh Molièrovih dram Šola za žene, Kritika Šole za žene in Improvizacija v Versaillesu je Slovenska matica počastila 400-letnico Molièrovega rojstva, ki smo se je spominjali lani, in 350-letnico njegove smrti, ki se je spominjamo letos. Drame je prevedel Aleš Berger, obsežno spremno besedo pa napisal prof. Janez Pipan. Oba bosta gosta tokratnega večera v Kopru. Pridružila se jima bo še tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc. Dogodek bo moderirala Neva Zajc, predsednica Kulturnega društva Peter Martinc. Študentke in študenti Programa za medkulturno jezikovno posredovanje bodo brali odlomke iz dela.
Dogodek soorganizirajo Kulturno društvo Peter Martinc, Center za jezike UP Oddelka za uporabno jezikoslovje Fakultete za humanistične študije in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Torek, 16. 5., ob 11. uri
Dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana
Predstavitev knjige Brez križa in imena
Urednica knjige Brez križa in imena. Slovensko pesništvo na drugi strani med drugo svetovno vojno in po njej, akademikinja prof. ddr. Marija Stanonik je v preteklosti sodelovala pri sistematični obdelavi slovenskega NOB pesništva 1941–1945, pesmih slovenskih vojakov, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, in slovenskega odporniškega pesnjenja pod italijanskim fašizmom. Razčlenila je tudi diferenciacijo različnih taborov v slovenskem pesnjenju med drugo svetovno vojno. S pričujočo izdajo pa je stroki in najširši javnosti na voljo célostna predstavitev (večinoma) medvojnega pesemskega ustvarjanja »na drugi strani« z vsem znanstvenim aparatom. O knjigi, ki jo je poleg JAK podprla tudi SAZU, se bo z akademikinjo prof. ddr. Marijo Stanonik pogovarjala tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.
Dogodek soorganizirata SAZU in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Nedelja, 21. 5., ob 18. uri
Multimedijska dvorana, Krpanov dom, Prečna ulica 1, Pivka
Predstavitev knjige Brez križa in imena
Knjigo Brez križa in imena bomo predstavili tudi v Pivki. Z urednico akademikinjo prof. ddr. Marijo Stanonik se bo pogovarjala Irena Margon, predsednica pivškega Društva za krajevno zgodovino in kulturo Lipa.
Dogodek soorganizirajo pivško Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa, Zavod za turizem Pivka in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Petek, 26. 5., ob 20. uri
Ob Cerkvi Marijinega oznanjenja, Crngrob pri Škofji Loki
Predstavitev knjige Brez križa in imena
Knjigo Brez križa in imena bomo predstavili v okviru pesniškega recitala Pasijonke, ob branju poezije dr. Tineta Debeljaka in drugih avtorjev v spomin na dogodke ob koncu druge svetovne vojne, povojne poboje ter čas begunstva in zdomstva. O knjigi se bo z akademikinjo prof. ddr. Marijo Stanonik pogovarjala tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.
Dogodek soorganizirata Muzejsko društvo Škofja Loka in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Sreda, 31. 5., ob 17. uri
Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, Maribor
Predstavitev knjige Brez križa in imena
Knjigo Brez križa in imena bomo predstavili v okviru mesečnega cikla Srečanja s knjigo, ki ga organizira Univerzitetna knjižnica Maribor. Z urednico akademikinjo prof. ddr. Marijo Stanonik se bo pogovarjala pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice Zarika Snoj Verbovšek.
Dogodek soorganizirata Univerzitetna knjižnica Maribor in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Matičina predavanja

Torek, 16. 5., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Prof. dr. Zlatko Matjačić: Rehabilitacijska robotika
Rehabilitacijski robot je naprava, ki omogoča urjenje in izvajanje gibalnih funkcij gibalno oviranim osebam. Posebno mesto v rehabilitacijski robotiki ima nevrorobotika, katere cilj je povečati intenzivnost terapije glede na običajne terapevtske postopke brez uporabe robotov. V predavanju bodo predstavljeni obstoječi rehabilitacijski roboti in eksoskeleti, študije s področja razvoja in uporabe rehabilitacijske robotike za merjenje in urjenje vzdrževanja dinamičnega ravnotežja med hojo, evolucija sprememb rehabilitacijskega robota za merjenje in urjenje dinamičnega ravnotežja med hojo ter asistenčni eksoskeleti za personalizirano uporabo, ki predstavljajo prihodnost rehabilitacijske robotike.
Predavanje spada v cikel, ki ga organizira Naravoslovno-tehniški odsek Slovenske matice.

Matičina čezmejna gostovanja

Četrtek, 25. 5., ob 17. uri
Univerza v Zadru, Oddelek za kroatistiko in slavistiko, Obala Kralja Petra Krešimira IV, 2, Zadar
Predstavitev knjige Življenje in delo Štefana Barbariča
Na povabilo lektorja dr. Klemna Laha bo Slovenska matica gostovala v Zadru. Zbornik o slavistu in nekdanjem tajniku-uredniku Slovenske matice Štefanu Barbariču bo predstavil prof. dr. Tone Smolej.
Dogodek soorganizirata lektorat slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Zadru (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani) in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Petek, 26. 5., ob 17. uri
Filozofska fakulteta Univerze na Reki (Oddelek za kroatistiko), Sveučilišna avenija 4, Reka
Predstavitev knjige Življenje in delo Štefana Barbariča
Na povabilo lektorja dr. Klemna Laha bo Slovenska matica gostovala na Reki. Zbornik o slavistu in nekdanjem tajniku-uredniku Slovenske matice Štefanu Barbariču bo predstavil prof. dr. Tone Smolej.
Dogodek soorganizirata lektorat slovenskega jezika na Filozofski fakulteti na Reki (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani) in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Matičina okrogla miza

Četrtek, 18. 5., ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Okrogla miza na temo mladi in nasilje
Zaradi naraščanja hudih oblik nasilja nad mladimi bo Slovenska matica organizirala okroglo mizo na temo nasilja med otroki in mladostniki. Na njej bodo sodelovali najuglednejši slovenski strokovnjaki, ki se ukvarjajo z nasilniškim vedenjem med mladimi.

Matičina odprta vrata

Sreda, 17. 5., ob 10.30
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Predstavitev knjige Za pravico in skupnost
Knjiga Tržačana Draga Štoke Za pravico in skupnost. Poslanstvo društva Pravnik v Trstu (Mladika, Trst 2023) govori o družbeni vlogi primorskih odvetnikov v zadnjem stoletju. To je enajsta knjiga dolgoletnega odvetnika, rojenega leta 1937 na Kontovelu, deželnega svetovalca (1968–1988) in deželnega tajnika stranke Slovenska skupnost ter pozneje predsednika Sveta slovenskih organizacij (2005–2015). Odvetnik Štoka na poljuden, a natančen način predstavlja vlogo in delo Društva Pravnik. Avtor v pripoved marsikje vpleta tudi osebne spomine in razmišljanja, tako da je nastala živa in aktualna pripoved. Na predstavitvi se bodo z avtorjem Dragom Štoko pogovarjali zgodovinarka dr. Mateja Jeraj iz Arhiva Republike Slovenije in dolgoletni odvetnik, član Sodnega sveta Republike Slovenije ter odgovorni urednik revije Odvetnik Andrej Razdrih. Pogovor bo povezoval tržaški časnikar in urednik obravnavane knjige Ivo Jevnikar.
Dogodek soorganizirata založba Mladika in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Sreda, 17. 5., od 12. do 14. ure
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Obeležitev spomina na žrtve komunističnega nasilja
Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč bo obeležila 17. maj, dan spomina na žrtve komunizma, s priložnostnim posvetom. Nastopili bodo dr. Jože Možina, dr. Mitja Ferenc, dr. Jože Dežman, mag. Igor Omerza in dr. Rado Pezdir.
Dogodek organizira Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

Matica na sejmih

Od torka, 23. 5., do četrtka, 25. 5.
Foersterjev vrt za Filozofsko fakulteto UL, Ljubljana
Knjižni sejem Liber.ac
Sejem akademske knjige Liber.ac je zasnovan kot tridnevni dogodek, ki bo letos posvečen temi Leto jezikov. Kako zelo pomemben je jezik, so zapisali številni literati, med njimi tudi Nobelova nagrajenka za literaturo, Avstrijka Ingeborg Bachmann: »Če bi imeli besedo, če bi imeli jezik, ne bi potrebovali orožja.«
Vabljeni na stojnico Slovenske matice.

Drugo

Četrtek, 11. 5., ob 16. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana
Redni zbor članov Slovenske matice

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodkih lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Košarica je prazna