Pesniški natečaj za mlade ob 160-letnici Slovenske matice

Prijavnica

Slovenska matica po treh letih izvajanja filozofskega natečaja in enem letu izvajanja naravoslovnega natečaja za mlade ob svoji prihajajoči 160-letnici razpisuje še pesniški natečaj za mlade, ki ga pripravlja v soorganizaciji z Glasbeno matico Ljubljana.

Slovenska matica in Glasbena matica Ljubljana delita skupne vrednote, med katerimi je tudi spodbujanje slovenske ustvarjalnosti. S skupnim projektom, ki združuje poezijo in glasbo, bomo zato povezali prizadevanja obeh društev in se na koncertu poklonili tudi obletnici Slovenske matice.

V letu 2024 bo Glasbena matica že drugič ponudila priložnost mladim skladateljem in z mladimi solisti pripravila izvedbe novih del. Skladatelje, ki jim je Glasbena matica naročila nova dela, komorne skladbe za glas, klavir, saksofon, violo in violončelo, je na natečaju Glasbene matice izbrala strokovna žirija (Dušan Bavdek, skladatelj, predsednik Društva slovenskih skladateljev, Vito Žuraj, skladatelj, Luka Juhart, akordeonist, skladatelj). Skladbe bodo napisane na besedila uveljavljenih slovenskih pesnic in pesnikov, katerih izbor je iz svoje pesniške zbirke Mozaiki pripravila Slovenska matica.
Ob praznovanju 160-letnice Slovenske matice in ob slovenskem kulturnem prazniku bo v sodelovanju z Glasbeno matico 4. februarja 2024 v Viteški dvorani ljubljanskih Križank potekal slavnostni koncert krstnih izvedb, na katerem se bodo predstavili izbrani mladi skladatelji s svojimi novimi deli.

V okviru istega projekta Slovenska matica razpisuje pesniški natečaj za mlade, dijake in študente iz Slovenije in zamejstva. Nagrajenke in nagrajenci, mlade pesnice in pesniki, bodo slovesno razglašeni na prireditvi ob praznovanju 160-letnice Slovenske matice, njihove izbrane pesmi v slovenskem jeziku bodo objavljene v Glasniku Slovenske matice in na spletni strani Slovenske matice, v sodelovanju z Glasbeno matico pa bodo v prihodnjem letu 2025 tudi uglasbene in v uglasbeni različici predstavljene na naslednjem skupnem koncertu Glasbene matice in Slovenske matice.

Slovenska matica med tradicijo in modernostjo

Slovenska matica je bila na pobudo mariborskih rodoljubov ustanovljena 4. februarja 1864 s prostovoljnimi prispevki izobražencev, trgovcev in podjetnikov, da bi v slovenskem jeziku tiskala zahtevnejša dela z različnih področij, dvigala raven izobraženosti in znanja ter ustvarjala slovensko izrazoslovje različnih strok. Njen rojstni dan je tako simbol za začetek kulturnega in znanstvenega prebujenja na Slovenskem. Danes se živo odziva na potrebe časa, hkrati pa že 160 let ostaja zvesta svojemu osnovnemu poslanstvu širjenja lepe besede, modrosti in znanja. Kot druga najstarejša slovenska založba skrbi za izdajanje pomembnih knjig s področij leposlovja, humanistike in znanosti, kot naše najstarejše znanstveno in kulturno društvo pa prireja simpozije, ki osvetljujejo vprašanja slovenske kulture in znanosti nekoč in danes. Med njenimi člani so med drugim ugledni vrhunski znanstveniki in umetniki z različnih področij raziskovanja in ustvarjanja, Klub mladih Slovenske matice pa povezuje ustvarjalne, vedoželjne in razmišljujoče dijake in študente, ki jim je namenjen tudi ta natečaj.

Pogoji sodelovanja

Na natečaju lahko sodelujete dijaki in študenti iz Slovenije in zamejstva z izvirno pesmijo na poljubno temo, ki je napisana v slovenskem jeziku in oddana v wordovi datoteki.
Natisnjeno pesem pošljite do 10. decembra 2023 na naslov Slovenska matica, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Za pesniški natečaj«. Besedila naj bodo označena s šifro, v ločeni kuverti pa priložite izpolnjen prijavni obrazec, ki ga najdete tudi na spletni strani Slovenske matice.

Komisija in rezultati

Komisijo, ki bo ocenjevala prispela besedila, bo vodil eminenten pesnik in član Upravnega odbora Slovenske matice doc. dr. Brane Senegačnik, člani komisije pa bodo akad. prof. dr. Milček Komelj, mag. Miljana Cunta, tajnica-urednica SM dr. Ignacija Fridl Jarc in pomočnica tajnice-urednice SM Zarika Snoj Verbovšek.

Nagrade za prva tri mesta bodo podeljene v dveh kategorijah (dijaki in študenti).
Obvestilo o rezultatih natečaja bo objavljeno na spletni strani in družbenih omrežjih Slovenske matice. Svečana razglasitev nagrajencev s podelitvijo plaket in nagrad bo ob praznovanju 160-letnice Slovenske matice 4. februarja 2024 v Viteški dvorani ljubljanskih Križank na koncertu, kjer bo prvo izvedbo doživelo tudi pet samospevov na izbrana besedila iz Matičine pesniške zbirke Mozaiki.

Nagrade

1. mesto: nagrajena pisca bosta poleg denarne nagrade in priznanja prejela paket petih knjig Slovenske matice
2. mesto: nagrajena pisca bosta poleg priznanja prejela paket petih knjig Slovenske matice
3. mesto: nagrajena pisca bosta poleg priznanja prejela paket treh knjig Slovenske matice

Pesmi vseh nagrajenih piscev v obeh kategorijah bodo objavljene v Glasniku Slovenske matice in na spletni strani Slovenske matice, v sodelovanju z Glasbeno matico pa bodo nato tudi uglasbene in predstavljene na naslednjem skupnem koncertu Glasbene matice in Slovenske matice, predvidoma ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2025.

Vsi sodelujoči avtorji bodo povabljeni v Klub mladih Slovenske matice, s članstvom pa deležni 40-odstotnega popusta pri nakupu Matičinih knjig.

Kontakt

Slovenska matica
Kongresni trg 8
1000 Ljubljana
Slovenija
urednistvo@slovenska-matica.si
www.slovenska-matica.si

Glasbena matica Ljubljana
Vegova ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
organizator@glasbenamatica.si
www.glasbenamatica.si

Košarica je prazna