Novo življenje

Tudi Slovenska matica se spominja 100-letnice smrti enega največjih slovenskih pisateljev, dramatikov, novelistov Ivana Cankarja. Ponosni smo, da je nekatera svoja najpomembnejša prozna dela objavil prav pri naši založbi. Sodelovanje je bilo izredno plodovito, saj je v obdobju osmih let izdal kar deset del. S Slovensko matico je Ivan Cankar začel sodelovati leta 1900, ko

Več informacij

Avstrijska zgodovina

Avstrijska zgodovina je sedma po vrsti iz zbirke Zgodovina držav in narodov. Slovenska matica je leta 2005 kot prvo izdala Madžarsko zgodovino, naslednja je bila Slovaška, leta 2008 je sledila Hrvaška, leta 2009 je izšla Srbska zgodovina. Zgodovina Italije iz leta 2012 je razprodana. Leta 2015 smo izdali Kitajsko zgodovino.

Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Prvi del enciklopedično zasnovanega dela  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, s podnaslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija. Na 460 straneh A4 formata in z nad 1000 slikovnimi prilogamie prikazuje razvoj od ljudske medicine, prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, pa vse do sodobne znanstvene medicine. Prikazan je razvoj javnega

Več informacij

Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji

Ivan Stopar se je uveljavil kot naš danes osrednji gradoslovec. Pri Slovenski matici je pred leti izdal knjigo o srednjeveških gradovih na slovenskem Štajerskem (knjiga je še na voljo), posebej pa ga je pritegnilo preučevanje naslikanih krajevnih vedut. Obravnavane arhitekturene spomenike, cerkvene in utrdbene posvetne, nam Stopar sistematično predstavlja v njihovi tipološki razvrstitvi (arhitekturo predromanskega

Več informacij

Ponatis Tržaške knjige

Zaradi velikega povpraševanje bralcev, smo se odločili za ponatis Tržaške knjige. Knjigo lahko kupite od 09.11.2017 dalje. Knjiga prinaša pravo antologijo literarnih, pa tudi drugih pričevanjskih besedil, od pisem in pridige do govorov, ki pristno in zelo doživeto govorijo o slovenski kulturni prisotnosti v Trstu. S svojim razgibanim in kronološkim izborom ponuja potovanje skozi čas

Več informacij

Košarica je prazna