Redni zbor članov Slovenske matice

vabimo Vas, da se udeležite rednega (volilnega) zbora članov
Slovenske matice,
ki bo v sredo, 14. marca 2018, ob 17. uri
v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I.

DNEVNI RED

1. Otvoritev
2. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika
4. Poročilo vodje gospodarskega odseka
5. Razprava o poročilih
6. Poročilo nadzornega odbora in razrešnica predsedniku, upravnemu in nadzornemu odboru
7. Sprejem prenovljenega Statuta Slovenske matice (pošiljamo v priponki, objavljen na spletni strani SM, lahko si ga preberete osebno na sedežu Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v II. nadstropju)
8. Poročilo o delu kandidacijske komisije in njeni predlogi za predsednika, podpredsednikov, člane upravnega in člane nadzornega odbora; predstavitve kandidatov za predsednika in njihovih vizij nadaljnjega razvoja SM
9. Predlogi dodatnih kandidatov s strani članov SM in volitve
10. Volitve organov SM
11. Razno.

Ker je bil v času od zadnjega občnega zbora sprejet Zakon o Slovenski matici, Vas vabim, da se srečamo v polni zasedbi in tako skupaj začnemo novo obdobje te naše častitljive ustanove, več kot poldrugo stoletje posvečene slovenski kulturi.

Prijazno povabljeni,

predsednik
akad. dr. Milček Komelj, l.r.

Košarica je prazna