Zakon o Slovenski matici sprejet

Državni zbor je 22. 11. 2017 s 65 glasovi za in 0 proti sprejel zakon o Slovenski matici.

Slovenska matica v javnem interesu na področju kulture opravlja naslednje naloge:
-razvija izvirno slovensko umetniško ustvarjalnost in ohranjanja izročila različnih področij slovenske umetnosti,
– izdaja domača in tuja leposlovna in humanistična dela splošnega pomena,
– skrbi za slovenski jezik tako v Sloveniji kot v slovenskem zamejstvu in zdomstvu,
– spodbuja organiziranje in poživljanje kulturne dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem
prostoru, pri čemer se povezuje s kulturnimi organizacijami in posamezniki,
– promovira slovenske umetniške dosežke v tujini.

Slovenska matica v javnem interesu na področju znanosti opravlja naslednje naloge:
– prireja simpozije, okrogle mize in predavanja o naravoslovnih in humanističnih temah,
pomembnih za razvoj slovenske znanosti,
– izdaja znanstvene monografije in poljudnoznanstvena dela s področja naravoslovja, tehnike,
humanistike in medicine,
– ohranjanja znanstveno izročilo na področju naravoslovja in tehnike ter zgodovine šolstva in
izobraževanja,
– povezuje se s sorodnimi organizacijami v tujini,
– oskrbuje slovenske knjižnice v tujini, slovenske lektorate na tujih univerzah in v drugih
znanstvenih organizacijah z deli slovenskih znanstvenikov,
– s svojim člani pomembno prispeva k znanstvenemu udejstvovanju in se s svojimi predlogi
lahko vključi v načrtovanje tako znanstvene kot izobraževalne politike.

 

Košarica je prazna