Matičina knjižna potovanja

23.05.2024; 14:00 - 15:00; Foersterjev park za Filozofsko fakulteto, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana


Prijazno vabljeni na predstavitev novih zbornikov iz zbirke Odstiranja, ki bo v četrtek, 23. maja 2024, ob 14. uri v okviru Sejma akademske knjige Liber.ac 2024 na Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. V primeru celodnevne napovedi dežja bodo stojnice postavljene v avli Filozofske fakultete.
V okviru Sejma akademske knjige Liber.ac 2024, ki bo potekal od torka, 21. 5., do četrtka, 23. 5., pod sloganom Poučujem. Prihodnost oblikujem bo Slovenska matica v okviru prireditvenega programa predstavila svoji novi knjigi iz zbirke Odstiranja, in sicer Lidija Rezoničnik (ur.): Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik in Maja Malec in Marko Uršič (ur.): Vzdržati različnost: filozofske razprave o mnogih svetovih, ki sta izšli v sozaložništvu Slovenske matice in Znanstvene založbe Filozofske fakultete. Na dogodku bosta sodelovala doc. dr. Lidija Rezoničnik in prof. dr. Marko Uršič, pogovor pa bo moderiral dr. Aleš Gabrič.
Več na spletni strani sejma.

Dogodek soorganizirata Filozofska fakulteta in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Zbirka Odstiranja
Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik
Uredila: Lidija Rezoničnik

Nova monografija v zbirki Odstiranja predstavlja Vojeslava Moleta (1886–1973), ki je bil poklicno dejaven kot profesor umetnostne zgodovine, a hkrati vse življenje tesno povezan s književnostjo in pisanjem – posvečal se je poeziji, pisal je dnevnik in kasneje spomine, prevajal ter deloval kot književni in kulturni posrednik. Kot je izpostavil prof. dr. Žarko Lazarević, je pomembna kvaliteta monografije, da avtorji Moletova formativna leta previdno umestijo v čas, prostor in tedanji predstavnostni svet ter tako smiselno izpostavijo dejavnike, ki so vplivali na njegovo kasnejšo akademsko pot in kulturno-umetnostno delovanje. […] Pronicljiva analiza Moletove poezije ponudi nov uvid v njegovo umetniško ustvarjanje in pomeni pomembno dopolnitev v prikazu njegove osebnosti in delovanja, pri katerih je bil doslej večji poudarek namenjen akademskemu in kulturno-posredniškemu področju. Posebno vrednost monografiji daje prikaz stanja arhivskega gradiva, ki bodisi priča o življenju in delu Vojeslava Moleta bodisi ga je slednji sam ustvaril.

Knjiga je izšla v sozaložništvu Založbe Univerze v Ljubljani, Znanstvene založbe Filozofske fakultete, Slovenske matice in Arhiva Republike Slovenije.
Izid knjige so podprli Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana in Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani.

NAKUP

Zbirka Odstiranja
Vzdržati različnost: filozofske razprave o mnogih svetovih
Uredila: Maja Malec in Marko Uršič

Monografija Vzdržati različnost prinaša izvirne in filozofsko inovativne prispevke k sodobni razpravi o mnogih svetovih, od logike, metafizike in kozmologije do umetnosti, antropologije, etike in kulture. Je pionirsko delo v slovenskem filozofskem in širšem kulturnem prostoru, ki naj bi – med drugim – pripomoglo k večji idejni in tudi politični strpnosti do »drugače mislečih« in nasploh do različnosti. V monografiji sodeluje vrsta doktoric in doktorjev filozofskih znanosti, ki imajo zelo različne filozofske poglede, vendar se uspešno srečujejo v skupnem logosu. (Iz recenzije prof. dr. Franca Malija)
Avtorice in avtorji prispevkov so Tomaž Grušovnik, Tine Hribar, Božidar Kante, Janko Lozar Mrevlje, Peter Lukan, Maja Malec, Olga Markič, Borut Ošlaj, Nina Petek, Lenart Škof, Darko Štrajn, Andrej Ule, Marko Uršič in Bojan Žalec.
V prispevkih se prepletajo sodobni in zgodovinski vidiki obravnavane tematike kot tudi uvidi različnih disciplin – kozmološka obravnava se sprevrne v etično razmišljanje o idealu sočutja, teorija razvejanega časa utemeljuje možnost človekove svobode, možni svetovi so bistveni tako za modalno logiko kot za Leibnizevo teodicejo. Prepletanje različnih misli in koherentna celovitost monografije nam na neki način nakažeta, kakšen je odgovor avtorjev na vprašanje o odnosu med mnogim in enim, ki se ga da razbrati v ozadju ideje o mnogih svetovih. Mnogo je namreč po eni strani zoperstavljeno enemu, po drugi strani pa se v odnosu do njega šele vzpostavlja. (Iz recenzije prof. dr. Urbana Kordeša)

Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Založbe Univerze v Ljubljani; Znanstvene založbe Filozofske fakultete.
Izid knjige sta podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ter Raziskovalni program št. P6–0252 Filozofske raziskave, ki ga sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

NAKUP

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodku lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Košarica je prazna